เบตง 7-9 มีนาคม 2564

ขอเชิญร่วมทัวร์ถ่ายภาพเบตง ดินแดนใต้สุดแดนสยาม ทะเลหมอกอันเยอร์เวง และทะเลหมอกชฆูนุงซีลีปัต สุดยอดทะเลหมอกที่งดงามตระกูลตา เที่ยวชมเมืองเบตงที่เต็มไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติที่หลากหลายอย่างน่าทึ่ง ถ่ายภาพกันสนุกและเต็มอิ่มตลอด 3 วัน 2 คืน นำทริปโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร และทีมงาน

อาทิตย์ 7 มีนาคม 2564 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - เบตง - วัดช้างให้ - ใต้สุดสยาม - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

05.30 น. เช็กอินสนามบินสุวรรณภูมิ 

07.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE259

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศไปยังเมืองเบตง แวะชม วัดช้างให้ ปัตตานี ตั้งอยู่ที่อำเภอโคกโพธิ์ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัด ด้านหน้าวัดเป็นที่ตั้งของสถูปหรือมณฑปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด ชาวบ้านเรียกว่า “เขื่อนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” หรือ “เขื่อนท่านเหยียบน้ำทะเลจืด” (คำว่าเขื่อนเป็นภาษาพื้นเมืองทางภาคใต้ หมายถึงสถูปที่บรรจุอัฐิของผู้มีบุญ) ซึ่งสถูปแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานอย่างไม่ขาดสาย ใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสิ่งของถูกขโมย หรือสูญหายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้ เมื่อเดินเข้ามาภายในบริเวณวัดจะพบกับซุ้มประตูทางเข้าโดดเด่นสวยงาม ภายในวัดเป็นที่ตั้งของ วิหารหลวงพ่อทวด อุโบสถและตรงกลางเป็นเจดีย์สูงนั้นคือ วิหารพระครูวิสัยโสภณ หรือจะเรียกว่าวิหารยอดก็ได้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบอาคารทรงไทยประยุกต์ ฐานบนของวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ทรงลังกาองค์ใหญ่และเจดีย์บริวาร จากนั้นออกเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะชมวิวที่สะพานข้ามทะเลสาบป่าฮาลาบาลา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ตัวเมืองเบตง

   บ่ายเที่ยวชมป้ายใต้สุดสยาม กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน จุดเช็กอินที่พลาดไม่ได้หากเดินทางมาเยือนเบตง จากนั้นไปชมตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดโลก ซึ่งสามารถส่งจดหมายได้จริง ตู้ไปรษณีย์มีความพิเศษเพราะด้านบนกมีลำโพงเพื่อใช้กระจายเสียงข่าวสารให้กับชาวบ้าน ไปรษณีย์เป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญในอดีตของเบตง เพราะการติดต่อกับภายนอกทำได้อย่างลำบาก จึงต้องพึ่งพาการส่งจดหมายเป็นหลัก

   ค่ำ ไปชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนอมรฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีดำรงผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนนบริเวณหน้าสวนนก เชื่อมต่อกับถนนมงคลประจักษ์ทะลุไปสู่ชุมชนเมืองใหม่หมู่บ้านแกรนด์วิว ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 ในยามค่ำคืน อุโมงค์เบตงจะเปิดไฟประดับแสงสีที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของการมาเยือนเบตง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำร้านบ้านคุณชาย ชิมอาหารเลิศรสของเบตง อาทิ ไก่สับเบตง ปลานิลสายน้ำไหล  ปลาจีน ผัดผักน้ำ หมี่เบตง ตบท้ายด้วยเฉาก๊วยโบราณ

พักที่โรงแรม Grand Mandarin Betong Hotel

จันทร์ 8 มีนาคม 2564  ทะเลหมอกอันเยอร์เวง - อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำร้อนเบตง - พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง - เบตงสตรีทอาร์ต

  04.30 น. วันนี้ตื่นเช้าเป็นพิเศษ เพื่อเดินทางไปชมทะเลหมอกอันโด่งดัง ณ จุดชมวิวทะเลหมอกอันเยอร์เวง ตั้งอยู่ที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงที่เดินทางสะดวกรถขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี อยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตง ประมาณ 40 กิโลเมตร ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม สัมผัสอากาศแสนบริสุทธิ์ในยามเช้า ถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่ม จากนั้นกลับโรงแรมรับประทานอาหารเช้า

  หลังอาหารเช้าเดินทางไปชม อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา สร้างขึ้น สำหรับใช้เป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต บริเวณทางเข้ามีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ให้ได้ไหว้สักการะขอพร เดินมาอีกนิดจะเห็นซุ้มประตูพร้อมป้ายชื่อ เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีน อุโมงค์ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร จุคนได้เกือบ 200 คน มีทางเข้าออกทั้งหมด 9 ทาง เชื่อมต่อถึงกันหมด ภายในมีสถานีวิทยุ ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง ด้านบนเป็นป่ามีต้นไม้ใหญ่มากมายปกคลุม ยากแก่การค้นหาและถูกค้นพบโดยทหารฝ่ายรัฐบาล  ภายในอุโมงค์มีการติดตั้งไฟฟ้าตลอดแนว อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัด  ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนที่มีเตียงดิน ก่อติดกับผนัง อุปกรณ์ในการสู้รบ และเครื่องไม้เครื่องมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบัญชาการรบ และยังมีต้นไทรพันปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเที่ยวอุโมงค์ปิยะมิตร ต้นไทรสวยงามขนาดใหญ่ มีโพรงที่สามารถเดินทะลุผ่านต้นไทรได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

   บ่าย เดินทางไปชมสวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง ถ่ายภาพกันได้อย่างเพลิดเพลิน

  จากนั้นเดินทางไป บ่อน้ำร้อนเบตง แช่น้ำร้อนให้ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าจากการเดินทางในวันนี้ เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดสามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที โดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ำร้อน ให้มีความสวยงาม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ

  เย็นเดินทางกลับเข้าเมืองเบตง ชมพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง เก็บรวบรวมสิ่งของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยเก่า บริเวณชั้น 3 ยังเป็นหอคอยชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองเบตงทั้งเมืองอย่างสวยงาม แล้วไปถ่ายภาพกันต่อที่สตรีทอาร์ต เป็นภาพวาดบนกำแพงที่สวยงาม โดดเด่น และหลากหลายมาก อาทิ ภาพกบภูเขากำลังกินป๊อบคอร์น ตู้ไปรษณีย์สีแดง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเบตง  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำร้านต้าเหยิน ร้านอาหารขึ้นชื่อของเบตง เมนูเป็นอาหารจีน อาทิ ผัดถั๋วเจี๋ยน ผัดหมี่เบตง ปลาจีนนึ่งซีอิ๋ว หมูสามชั้นต้มกับเผือก ซุปปูใส่หมูสับ 

พักที่โรงแรม Grand Mandarin Betong Hotel

อังคาร 9 มีนาคม ทะเลหมอกฆูนุงซีลีปัต - วัดพุทธาธิวาส

05.00 น. ตื่นเช้าอีกหนึ่งวัน เดินทางไปชมทะเลหมอกที่อยู่สูงกว่าวันแรก มีชื่อเรียกว่า ฆูนุงซีลีปัต จากลานจอดรถต้องเดินเท้าขึ้นไป ระยะทางประมาณ 700 เมตร ซึ่งเป็นการเดินที่คุ้มค่ามาก เนื่องจาก ทะเลหมอกฆูนุงซีลีปัต ตั้งอยู่ในระดับความสูงกว่าอันเยอร์เวง สามารถชมทะเลหมอกสุดอลังการได้แบบ 360 องศา ไม่มีอะไรมาบดบัง เป็นสายหมอกที่คลอเคลียงดงามตามไหล่เขาที่เรียงรายสลับซับซ้อน หันมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่สายหมอกขาวจรดขอบฟ้าคราม เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดความงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว สร้างความประทับใจแบบไม่รู้ลืม

   หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เก็บสัมภาระเช็กเอ้าท์ เดินทางไปเที่ยวต่อกันที่ วัดพุทธาธิวาส วัดสวยใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีบรรยากาศร่มรื่นทัศนียภาพงดงาม มองเห็นภูเขาที่รายล้อมเมืองเบตงอยู่เบื้องหน้า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 สิ่งคือ พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

   หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับเข้าเมืองหาดใหญ่ แวะเที่ยวจุดชมวิวเขาคอหงส์ มองเห็นวิวเมืองหาดใหญ่จากมุมสูงอย่างชัดเจน แวะซืื้อของฝาก และรับประทานอาหารค่ำในตัวเมืองหาดใหญ่

20.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE268

22.20 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภุมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพประทับใจ 

ค่าทัวร์ ท่านละ 9,800 บาท ( ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )

ค่าทัวร์รวม

ค่าที่พัก 2 คืนตามโปรแกรม

ค่าอาหาร 7 มื้อ นับตั้งแต่มื้อกลางวัน วันที่ 7 มีนาคม ถึงมื้อค่ำวันที่ 9 มีนาคม 2564 

ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม

ค่าประกันอุบัติเหตุ 

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่นๆ ที่ไม่ระบุในโปรแกรม

ไม่รวมค่าทิปคนขับรถและทีมงาน

หลังจากจองทัวร์แล้ว กรุณาจองตั๋วเครื่องบินดังนี้

เที่ยวไป 

อาทิตย์ 7 มีนาคม 2564 Thai Smile WE259

07.05 น. กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

08:30 น. หาดใหญ่

เที่ยวกลับ

อังคาร 9 มีนาคม 2564 Thai Smile WE268

20.55 น. หาดใหญ่

22.20 น. กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

*** หากต้องการไปรอพบคณะที่สนามบินหาดใหญ่ กรุณาระบุให้ชัดเจนในแบบฟอร์มจองทัวร์

กระเป๋าเดินทาง

ขนาดไม่เกิน 25 นิ้ว น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

 

สภาพอากาศโดยประมาณ

กลางวัน 32 องศา กลางคืน 20 องศา

 

ที่พัก ( พัก 2 คืน )

Grand Mandarin Betong Hotel

  • ไทยแลนด์โฟโต้ทัวร์  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08113 

  • บัตรอนุญาตผู้นำเที่ยว ( Tour Leader ) นำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก เลขที่ 12.0150 จากกรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  • แชทพูดคุยกับทีมงานของเราผ่านทาง line  คลิกที่นี่

  • ส่งอีเมล์หาเราได้ที่ sale@thailand-photo-tours.com

30 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  

sale@thailand-photo-tours.com

© 2020 by Thailand Photo Tours