top of page

ทัวร์แกรนด์แคนาดา เทือกเขาร็อคกี้ เจาะลึกแคนาดาตะวันออก-ตะวันตก
น้ำตกไนแองการ่า 
17-30 กันยายน 2565

( 14 วัน 11 คืน )
ca01.jpg

ครั้งหนึ่งในชีวิต ขอเชิญร่วมเดินทางสู่ประเทศแคนาดา ท่องเที่ยวแบบเจาะลึก ครบทุกไฮไลท์ของแคนาดาในทริปเดียวทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก ตื่นตาตื่นใจกับเทือกเขาร๊อคกี้ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติที่งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ ชมน้ำตกไนแองการ่าหนึ่งในน้ำตกใหญ่ที่สุดของโลก เดินทางกลุ่มเล็ก รับเพียง 12 ท่าน นำทริปโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร และทีมงาน

พระอาทิตย์ขึ้น 07.00 น. - ​พระอาทิตย์ตก 20.00 น.

ca04.jpg

กำหนดการ

( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน )

 

16 กันยายน 2565 กรุงเทพฯ 

22.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน Philippine Airlines ชั้น 4 

 

17 กันยายน 2565 กรุงเทพฯ – แวนคูเวอร์ 

01.00 ออกเดินทางสู่มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เที่ยวบิน PR 741 ( ระยะเวลาบิน 3 ชั่วโมง 40 นาที )

05.35 เดินทางถึงมะนิลา Ninoy Aquino International (MNL) Terminal 2

19.20 ออกเดินทางจากมะนิลา Terminal 1 ไปยังแวนคูเวอร์ เที่ยวบิน PR 116 ( ระยะเวลาบิน 12 ชั่วโมง )

16.30 ถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์ YVR Terminal M

พักที่ Holiday Inn Vancouver Airport Richmond

 

18 กันยายน 2565 แวนคูเวอร์ (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ)

   หลังอาหารเช้าที่โรงแรมเที่ยวชมย่านแกสทาวน์ ชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ชมย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมวิกตอเรียน อาทิ รูปปั้นของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง ชมนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำ โดยนาฬิกาไอน้ำ จะตีเสียงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้ำพวยพุ่งออกมาทุกๆ 1 ชั่วโมง

   แคนาดาเพลส สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว สร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์เมื่อปี ค.ศ. 1986 

   สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถลอยฟ้ากับเรือข้ามฟากของเมืองแวนคูเวอร์ 

   สวนสาธารณะสแตนลีย์ ปาร์ก ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ ลักษณะเป็นเกาะกลางอ่าวแวนคูเวอร์ มีพื้นที่กว่า 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับ 100 ปี ลอร์ด สแตนลีย์ ผู้ว่าการเขตปกครองแคนาดา เป็นผู้ริเริ่มให้สร้างสวนแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 ชมกลุ่มเสาโทเทม (Totem) สัญลักษณ์ที่ตั้งไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียนมาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นที่เก็บอัฐิของคนตาย 

พักที่ Holiday Inn Vancouver Airport Richmond

BEST_WESTERN_PLUS_BURNABY_HTL-Burnaby-Aussenansicht-2-167088_600x600.jpg
ca05.jpg

19 กันยายน 2565 อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ - ทะเลสาบหลุยส์ (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ)

05.30 น. เดินทางไปสนามบินแวนคูเวอร์

08.00 ออกเดินทางโดย Air Canada เที่ยวบิน AC204 ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมงครึ่ง

10.27 เดินทางถึงเมือง คัลการี  จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองแบมฟ์ ระยะทาง 146 ก.ม. เมืองแบมฟ์ตั้งอยู่ใน หุบเขาชื่อ โบว ริเวอร์วัลเล่ย์  มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแคสเคด สูงถึง 2,998 เมตร ประวัติของเมืองเริ่มจากปี ค.ศ. 1880 ลอร์ดสตาร์ชโคนา มาเยือนชุมชนแห่งนี้และเกิดความประทับใจในความงามของภูมิประเทศ จึงตั้งชื่อเมืองตามชื่อเมืองแบมฟ์เชียร์ อันเป็นบ้านเกิดของท่าน 

   บ่ายเดินทางไปชม ทะเลสาบหลุยส์ ทะเลสาบที่มีชื่อของรัฐอัลเบอร์ตา ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ ชาวยุโรปคนแรกที่มาเห็นความงามของทะเลสาบหลุยส์ คือ นักสำรวจชื่อ ทอม วิลสัน ค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1882 เลคหลุยส์เป็นเมืองชนบทที่อยู่ต่ำกว่าทะเลสาบ เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่คนงานสร้างทางรถไฟใช้เป็นที่พักในสมัยนั้น ชุมชนนี้มีชื่อว่า Holt City ต่อมาในปี ค.ศ. 1914 จึงได้ชื่อใหม่ว่า Lake Louise เพื่อเป็นเกียรติ แก่เจ้าหญิงหลุยส์ คาโรไลน์ อัตเบอร์ตา พระธิดาองค์หนึ่งของ ควีนวิกตอเรีย เนื่องจากเจ้าหญิงได้ติดตามพระสวามีซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการของอังกฤษมาอยู่ในแคนาดา จึงได้ชื่อตามพระนามของเจ้าหญิง ทะเลสาบหลุยส์ตั้งอยู่เหนือเมืองแบมฟ์ขึ้นไปราว 60 กิโลเมตร ทะเลสาบอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร แวดล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น้ำในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต จึงได้ชื่อว่า “ทะเลสาบมรกต” มีผิวน้ำนิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและ ธารน้ำแข็งที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นภาพที่งดงาม สุดพรรณนา ทะเลสาบแห่งนี้เป็นจุดตั้งต้นของการปีนเขาเพื่อขึ้นไปดูธารน้ำแข็ง หรือไปชมทะเลสาบเล็กๆ รายล้อมด้วยเทือกเขางดงาม 

เย็นอิสระเดินเที่ยวชมเมืองแบมฟ์ เมืองเล็กๆ ที่สวยงาม มีร้านค้าต่างๆ มากมาย

พักที่ Bow View Lodge , Red Carpet Inn

ca20.jpg

20 กันยายน 2565 ทะเลสาบโมเรน – ยอดเขาซัลเฟอร์ - น้ำตกโบว์ (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ)

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เที่ยวชมเทือกเขาซัลเฟอร์ (Sulphur Mountain) ภูเขาสูงที่เป็นจุดกำเนิดของบ่อน้ำร้อนในอุทยานแห่งชาติ เมื่อฝนตกลงที่ยอดเขาน้ำฝนจะไหลผ่านชั้นกำมะถันลงไปรวมกันในทางน้ำใต้ดินที่ได้รับความร้อนจากใต้โลก เมื่อสะสมมากเข้าน้ำที่ไหลออกมาจากพื้นดินใต้ภูเขาจะกลายเป็นน้ำร้อน ซึ่งบางแห่งไม่มีทางน้ำไหล ทำให้น้ำร้อนใต้ดินพุ่งออกมาตามรอยปริแตกของชั้นหินกลายเป็นน้ำพุร้อนขึ้นมา  

   บ่าย นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร์ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขา คือ ยอดแซนซัน (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร บนเทือกเขามีอาคารที่ทำการสำหรับนักพยากรณ์อากาศ “รังนกอินทรี” อาคารนี้เป็นสถานที่ซึ่งนักพยากรณ์อากาศชื่อ นอร์มัน แซนซัน (Norman Sanson) ใช้เป็นสถานที่ทำงานในการพยากรณ์อากาศเมื่อปี ค.ศ. 1903 ในอาคารยังมีโต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน และสิ่งของเครื่องใช้สมัยที่แซนซันมาทำงานอยู่ และมีจุดชมวิวซึ่งมองเห็นวิวของเทือกเขาร็อกกี้ และทะเลสาบมรกตอันงดงาม

   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Banff Park Museum National Historic Site จัดแสดงพันธุ์สัตว์ป่ามากมายในเทือกเขาร๊อคกี้ให้ชมอย่างใกล้ชิด

   นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบ Vermilion , ทะเลสาบ Minnewanka , Two Jack Lake และอื่นๆ อีกมากมายที่อยู่รายรอบเมืองแบมฟ์ รวมทั้งน้ำตกโบว์ Bow Falls น้ำตกที่สวยงามไหลมาจากแม่น้ำโบว์ มีทิวทัศน์แวดล้อมที่สวยงาม

พักที่ David Thompson Resort

ca07.jpg

21 กันยายน 2565 อุทยานแห่งชาติเจสเปอร์ (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ)

หลังอาหารเช้าเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเจสเปอร์ ด้วยเส้นทาง Icefields Parkway ถนนที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในแคนาดา สองข้างทางจะเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาร๊อคกี้ที่สวยงาม มีทั้งทะเลสาบ ป่าสน ทิวเขาสูง หลายแห่งยังมีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมยอดเขา แวะถ่ายภาพในจุดที่สวยงามระหว่างทาง หากโชคดีจะพบเห็นสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะกวางขนาดใหญ่ที่มีอยู่มากมาย และเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ 

   อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุม 10,878 ตารางกิโลเมตร โอบล้อมไปด้วยสภาพธรรมชาติอันแสนงดงาม รวมไปถึงภูมิทัศน์ของขุนเขาที่น่าตื่นตาตื่นใจ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานมีลักษณะเป็นหุบเขากว้างสลับกับภูเขา , ธารน้ำแข็ง , ป่าไม้ ,ทะเลสาบ, น้ำตก , ทุ่งหญ้าอัลไพน์และแม่น้ำ ในปี 1984 อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ ได้ถูกประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของ แหล่งมรดกโลกในเขตกลุ่มอุทยานคาเนเดียนร็อกกี้เมาเทน (Canadian Rocky Mountain Parks) 

   อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ได้ชื่อว่า เป็นอุทยานภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมยอดเขาเกือบตลอดปี เดิมบริเวณนี้เป็นดินแคนที่ห่างไกลความเจริญที่ยากในการเดินทางเข้าถึง จนกระทั่งได้มีการสร้างทางรถไฟสายข้ามทวืป และตัดถนนสาย Icefeilds Parkway เมื่อปี ค.ศ.1940 ทำให้การเดินทางเข้ามาถึง อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ทำได้ง่ายขึ้น 

   เที่ยวชมโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ หนึ่งในสถานที่ชมทิวทัศน์อันสวยงามในอุทยานแห่งชาติเจสเปอร์ นั่งรถขับเคลื่อนหกล้อตะลุยหิมะขึ้นไปสัมผัสธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด เดินเทรลจอห์นสัน แคนยอน ทางเดินในช่องเขาแคบๆ ลัดเลาะธารน้ำไปจนถึงน้ำตกสองแห่งที่มีธรรมชาติแวดล้อมอันสวยงาม

   ชมรถไฟสีแดงแล่นผ่าน ในจุดชมวิวยอดนิยม Morantz Curve มองเห็นทิวสนและภูเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเป็นฉากหลัง จุดถ่ายภาพยอดนิยมของบรรดาช่างภาพมือโปรทั้งหลาย

   เที่ยวชมทะเลสาบ Medicine และทะเลสาบ Lake Edith ทั้งหมดมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามมาก

พักที่ Chateau Jasper 

 

22 กันยายน 2565 เจสเปอร์ - คัลการี (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ)

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางกลับแคลการี แวะถ่ายภาพทิวทัศน์ตามจุดที่น่าสนใจระหว่างทาง

เย็น อิสระช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองคัลการี

พักที่ Holiday Inn Hotel & Suites

ca08.jpg

23 กันยายน 2565 สนามบินคัลการี – โตรอนโต (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ)

หลังอาหารเช้า เช็กอินที่สนามบินคัลการี 

13.05 ออกเดินทางโดย Air Canada เที่ยวบิน AC 142 ( ระยะเวลาบิน 3 ชั่วโมงครึ่ง )

18.34 เดินทางถึงโตรอนโต (แคนาดาฝั่งตะวันออก) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนแทรีโอ ของแคนาดา โตรอนโตมีประชากรประมาณ 6 ล้านคน โตรอนโตได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง และโตรอนโตเป็นศูนย์กลางทาด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลแคนาดาได้จัดให้โตรอนโตเป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมของประเทศ

พักที่ Hampton Inn by Hilton Toronto Airport Corporate Centre

ca21.jpg

24 กันยายน 2565 โตรอนโต - ออตตาวา (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ)

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า Toronto Old Town จากนั้นนั่งเรือจาก Jack Layton Ferry Terminal ไปยังเกาะ Toronto Island Park มองเห็นวิวตึกสูงของโตรอนโตได้อย่างสวยงาม รวมทั้งหอคอย CN Tower เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์ สูง 553 เมตร  ซีเอ็นทาวเวอร์ได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 32 ปี 

   จากนั้นเดินทางสู่เมืองออตตาวา ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง ออตตาวา เมืองหลวงของแคนาดา เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และยังเป็นจุดศูนญ์รวมของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะให้เที่ยวชมมากมาย ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจทุกครั้งที่มีโอกาสมาเยือนเมืองหลวงแห่งนี้ เมืองออตตาวาได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปอเมริกา และยังเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสะอาดเป็นอันดับ 2 ในแคนาดา และเป็นเมืองที่สะอาดเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย 

พักที่ Hampton by Hilton Ottawa

25 กันยายน 2565 ออตตาวา - มอนทรีลออล (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ)

  หลังอาหารเช้า เดินทางไปเที่ยวชมอาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลัก ที่ผู้เข้าชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ จากนั้นเดินทางไปเที่ยวต่อที่ย่านออตตาวา ดาวน์ทาวน์ (Downtown Ottawa) ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งแยกออกเป็นโซนต่างๆ 

   เที่ยวชมย่านถนนแอลจิน (Elgin Street ) เป็นถนนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ของเมืองออตตาวา ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก

บ่ายเดินทางสู่เมืองมอนทรีลออล 2 ชั่วโมง

   เที่ยวชมเมืองมอนทรีลออล เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตการปกครองของรัฐควิเบก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรีออลเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดถึงในยุคทศวรรษ 1970 หลังจากนั้นเมืองโทรอนโตก็แซงหน้าไป เดิมเมืองนี้มีชื่อว่า วีล-มารี มอนทรีออลยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ที่มีประชากรพูดภาษาฝรั่งเศสมากที่สุดในโลก รองจากปารีส ชมโบสถ์ Notre-Dame Roman Catholic Church, Basilica, St. George Antiochian Orthodox Church, ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ยิ่งใหญ่ตระการตา สมแล้วที่นักเขียนชื่อดังอย่าง Mark Twain ให้สมญานามไว้ว่า "เมืองแห่ง 100 หอระฆัง"

พักที่ Hotel Novotel Montreal Aeroport หรือเทียบเท่า

ca09.jpg

26 กันยายน 2565 คิงส์ตัน (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ)

  หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ ธนาคารมอนทรีออล, คลอง Lachine และ ศาลแห่งมอนทรีออล 

  บ่ายเดินทางสู่เมืองคิงส์ตัน 3 ชั่วโมง คิงสตันเป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งของแคนาดา อยู่ตรงด้านทิศตะวันออกของทะเลสาบออนทาริโอจบกับแม่น้ำ St. Lawrence River และเป็นจุดเริ่มต้นของ Thousand Islands คิงสตันเป็นเมืองหลวงเมืองแรกของแคนาดา ภายหลังได้ย้ายเมืองหลวงไปเป็นมอนทริออล โตรอนโต และ ออตตาวาในที่สุด ปัจจุบันคิงส์ตันเป็นเมืองเก่าที่คงเสน่ห์ไว้ได้เป็นอย่างดี เที่ยวชมย่านชุมชนคนเอเชีย ไชน่าทาวน์ แหล่งที่ผู้คนจากกวางตุ้ง เข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่ครั้งสมัยยุคตื่นทอง

พักที่ Super 8 by Wyndham Kingston

ca22.jpg

27 กันยายน 2565 คิงส์ตัน – ไนแองก่า (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ)

หลังอาหารเช้า ล่องเรือชม Kingston 1000 Islands Cruises ใช้เวลาประมาณ 90 นาที ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติอันงดงาม รวมทั้งสถานที่สำคัญอาทิ Fort Henry และ Kingston Penitentiary

บ่ายเดินทางไปไนแองการ่า 4 ชั่วโมง

    น้ำตกไนแอการา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการาทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการาประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ "น้ำตกเกือกม้า" สูง 57 เมตร น้ำตกอเมริกา  สูงระหว่าง 21–34 เมตร และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil แม้น้ำตกไนแอการาจะไม่สูงอย่างโดดเด่น แต่ก็กว้างมาก น้ำตกไนแองการามีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้งสองประเทศมานานกว่าศตวรรษ แม่น้ำไนแอการาไหลมาจากทะเลสาบอีรีไหลผ่านน้ำตกไนแอการาลงสู่ทะเลสาบออนแทรีโอ เมืองสองฝั่งของน้ำตกในสองประเทศนั้นเป็นเมืองแฝด โดยในฝั่งแคนาดาคือ ไนแอการาฟอลส์ ออนแทรีโอ ส่วนในฝั่งสหรัฐอเมริกาคือ ไนแอการาฟอลส์ รัฐนิวยอร์ก

พักที่ Hilton Niagara Falls/ Fallsview Hotel and Suites  

 

28 กันยายน 2565 น้ำตกไนแองการ่า (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ)

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ขึ้นหอคอย Skylon Tower ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าจากมุมสูง จากนั้นไปล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า เข้าชมน้ำตกได้อย่างใกล้ชิด ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณน้ำ ) จากนั้นเดินเที่ยวชมสะพานสายรุ้ง เชื่อมต่อฝั่งอเมริกากับแคนาดา แล้วไปเที่ยวกันต่อที่น้ำวนเวิล์ดพูล รวมทั้งจุดถ่ายภาพยอดนิยมแม่น้ำไนแองการ่าเลี้ยวหักศอก 

เย็นเดินทางสู่โตรอนโต 2 ชั่วโมง

อิสระช้อปปิ้งที่ TORONTO PREMIUM OUTLETS

20.30 น. เช็กอินสนามบินโตรอนโต Terminal 3

23.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ Terminal 3 เที่ยวบิน PR 119  ( ระยะเวลาบิน 16 ชั่วโมงครึ่ง )

29 กันยายน 2565  เดินทางบนเครื่องบินตลอดวัน

30 กันยายน 2565 มะนิลา – กรุงเทพฯ

07.35 น. เดินทางถึงมะนิลา สนามบิน Ninoy Aquino Terminal 1

14.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน PR 736 Terminal 2  

( ระยะเวลาบิน 3 ชั่วโมงครึ่ง )

17.10 เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ca11.jpg
15-Pass-Ford.jpg

จำนวนสมาชิก 12 ท่าน + ทีมงาน 2 ท่าน

ที่พัก โรงแรมมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า ( ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารค่ำ )

 

ค่าใช้จ่ายท่านละ 180,000 บาท 

มัดจำเมื่อจองทัวร์ ท่านละ 50,000 บาท 

งวดที่สอง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 จำนวน 50,000 บาท

ส่วนที่เหลือ ชำระภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 จำนวน 80,000 บาท

 

การขอยกเลิกทัวร์

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วันหรือมากกว่า คืนเงินเต็มจำนวน

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60-89 วัน หัก 30% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-59 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 หัก 100% 

 

ค่าใช้จ่ายรวม

ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ กรุงเทพ - แคนาดา

ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 เที่ยวบิน

ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม

ค่าโรงแรม 11 คืน พร้อมอาหารเช้า

ค่ากิจกรรมทัวร์ต่างๆ ตามระบุในโปรแกรม

 

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

ค่าวีซ่าแคนาดา

ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม

 

สภาพอากาศ เดือนกันยายนเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อากาศเย็นสบาย 

แบมฟ์ : กลางวันอุณหภูมิประมาณ 17 องศา กลางคืนอากาศหนาวประมาณ 5 องศา

แวนคูเวอร์ : กลางวันอุณหภูมิประมาณ 20 องศา กลางคืนอากาศหนาวประมาณ 12 องศา

โตรอนโต : กลางวันอุณหภูมิประมาณ 23 องศา กลางคืนอากาศหนาวประมาณ 14 องศา

หมายเหตุ : บนยอดเขาบางแห่งอากาศหนาว อุณหภูมิประมาณ 5-10 องศา

bottom of page