top of page

ทัวร์แคนาดา
เจาะลึกแคนาเดี้ยนร็อคกี้
 
25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566
รับสมาชิก 10 ท่าน
( ว่าง 2 ที่ )

Z90_6579.jpg

ครั้งหนึ่งในชีวิต ขอเชิญร่วมเดินทางสู่ประเทศแคนาดา ท่องเที่ยวแบบเจาะลึกตื่นตาตื่นใจกับเทือกเขาร๊อคกี้ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ เดินทางในช่วงซัมเมอร์ที่งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ นำทริปโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร รับสมาชิกเพียง 10 ท่าน

หมายเหตุ : ทริปนี้เน้นเดินเที่ยวชมธรรมชาติของเทือกเขาร็อคกี้ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก สมาชิกควรมีสุขภาพแข็งแรงดี

พระอาทิตย์ขึ้น 05.30 น. - ​พระอาทิตย์ตก 21.00 น.

อุณหภูมิกลางวันประมาณ 20 องศา , กลางคืนประมาณ 8 องศา

ค่าใช้จ่ายท่านละ 168,000 บาท ( รับสมาชิกเพียง 10 ท่าน )

มัดจำเมื่อจองทัวร์ ท่านละ 50,000 บาท ส่วนที่เหลือ 118,000 บาท ชำระภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

 

การยกเลิก

ยกเลิกภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2566 คืนเงินมัดจำเต็มจำนวน

ยกเลิกหลัง 15 กุมภาพันธ์ 2566 หักค่าใช้จ่าย 30%
ยกเลิกหลัง 15 มีนาคม 2566 หั
กค่าใช้จ่าย 50%

ยกเลิกหลัง 1 พฤษภาคม 2566 ไม่คืนเงินทุกกรณี

ค่าใช้จ่ายรวม

ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ กรุงเทพ - แคนาดา สายการบินแอร์แคนาดา ชั้นประหยัด

ค่าพาหนะเดินทาง รถแวนตลอดทริป (จำกัดกระเป๋าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ)

ค่าโรงแรม 8 คืน พร้อมอาหารเช้า ห้องพักเตียงใหญ่ ควีนส์ไซส์ 2 เตียง พักห้องละ 2 ท่าน ฟรี WiFi

ค่ากิจกรรมทัวร์ต่างๆ ตามระบุในโปรแกรม

 

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

ค่าวีซ่าแคนาดา

ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม

กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ สูงไม่เกิน 29 นิ้ว น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ และกระเป๋าลากถือขึ้นเครื่องได้อีก 1 ใบ

Z90_6802.jpg
ford-transit.jpg

กำหนดการ

 

25 พฤษภาคม 2566 กรุงเทพฯ – โตเกียว – แวนคูเวอร์ 

05.00 พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน ANA All Nippon Airways

07.35 ออกเดินทางสู่โตเกียว เที่ยวบิน AC7411 ( บิน 6 ชั่วโมง )

15.45 เดินทางถึงสนามบินนาริตะ อาคาร 1 ประเทศญี่ปุ่น

16.50 ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ อาคาร 1 สู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เที่ยวบิน AC004

09.35 เดินทางถึงสนามบินแวนคูเวอร์ เปลี่ยนเครื่องในประเทศเดินทางต่อไปเมืองแคลกะรี แล้วเดินทางต่อไปด้วยรถแวนไปยังเมืองแบมฟ์ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเทือกเขาร็อคกี้ฝั่งแคนาดา

พักที่ Banff Park Lodge Resort Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน ห้องพักเตียงขนาดใหญ่ควีนส์ไซส์ 2 เตียง พักห้องละ 2 ท่าน ฟรี WiFi ( โรงแรมอยู่ใจกลางเมือง รายรอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากมาย 

CAD_4805.jpg
Z90_3720.jpg

26-27 พฤษภาคม 2566 อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ - ทะเลสาบหลุยส์ - Lake Agnes - Banff Gondola - Backswamp Viewpoint - Bow Falls

  ใน 2 วันนี้จะเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ อาทิ ทะเลสาบหลุยส์ ทะเลสาบที่มีชื่อของรัฐอัลเบอร์ตา ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ ชาวยุโรปคนแรกที่มาเห็นความงามของทะเลสาบหลุยส์ คือ นักสำรวจชื่อ ทอม วิลสัน ค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1882 เลคหลุยส์เป็นเมืองชนบทที่อยู่ต่ำกว่าทะเลสาบ เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่คนงานสร้างทางรถไฟใช้เป็นที่พักในสมัยนั้น ชุมชนนี้มีชื่อว่า Holt City ต่อมาในปี ค.ศ. 1914 จึงได้ชื่อใหม่ว่า Lake Louise เพื่อเป็นเกียรติ แก่เจ้าหญิงหลุยส์ คาโรไลน์ อัตเบอร์ตา พระธิดาองค์หนึ่งของ ควีนวิกตอเรีย เนื่องจากเจ้าหญิงได้ติดตามพระสวามีซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการของอังกฤษมาอยู่ในแคนาดา จึงได้ชื่อตามพระนามของเจ้าหญิง ทะเลสาบหลุยส์ตั้งอยู่เหนือเมืองแบมฟ์ขึ้นไปราว 60 กิโลเมตร ทะเลสาบอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร แวดล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น้ำในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต จึงได้ชื่อว่า “ทะเลสาบมรกต” มีผิวน้ำนิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและ ธารน้ำแข็งที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นภาพที่งดงาม สุดพรรณนา ทะเลสาบแห่งนี้เป็นจุดตั้งต้นของการปีนเขาเพื่อขึ้นไปดูธารน้ำแข็ง หรือไปชมทะเลสาบเล็กๆ รายล้อมด้วยเทือกเขางดงาม 

   ทะเลสาบ Lake Agnes จากมุมสูง ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีร้านชากาแฟ ให้นั่งชมวิวทะเสาบอันสวยงามจากบนยอดเขา และขึ้นกระเช้า Banff Gondola บนยอดเขาสูง 2,300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มองเห็นทิวทัศน์เทือกเขาร็อคกี้ได้อย่างชัดเจนรอบทิศทาง รวมทั้งเมืองแบมฟ์มองเห็นอยู่ทางเบื้องล่าง แม้จะเป็นช่วงฤดูร้อน แต่บนยอดเขาหลายแห่งก็ยังมีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมอยู่ เป็นทิวทัศน์ที่งดงามมาก จุดสูงสุดอยู่บนยอดเขาซัลเฟอร์ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,285 เมตร มีทางเดินขึ้นไปได้ บนยอดเขามีอาคารที่ทำการสำหรับนักพยากรณ์อากาศเรียกว่า “รังนกอินทรี” อาคารนี้เป็นสถานที่ซึ่งนักพยากรณ์อากาศชื่อ นอร์มัน แซนซัน (Norman Sanson) ใช้เป็นสถานที่ทำงานในการพยากรณ์อากาศเมื่อปี ค.ศ. 1903 ในอาคารยังมีโต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน และสิ่งของเครื่องใช้สมัยที่แซนซันมาทำงานอยู่ และมีจุดชมวิวซึ่งมองเห็นวิวของเทือกเขาร็อกกี้ และทะเลสาบมรกตอันงดงาม 

  อีกหนึ่งไฮไลท์คือจุดชมวิว Backswamp Viewpoint มองเห็นลำธารสีเขียวมรกต กับป่าสนและทิวเขาที่สวยงาม และยังมีรถไฟสีแดง คานาเดี้ยน แปซิฟิก แล่นผ่านในจุดนี้ เป็นภาพที่งดงามมาก 

  เที่ยวชมน้ำตก Bow Falls ซึ่งอยู่ใกล้ๆ เมืองแบมฟ์ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม จากบริเวณนี้จะมองเห็นโรงแรมหรู Fairmont Banff Springs ที่สร้างขึ้นเลียนแบบปราสาทยุคโบราณ เป็นอีกหนึ่งจุดเช็กอินที่พลาดไม่ได้กับการมาเยือนแบมฟ์

  อิสระเดินเที่ยวชมเมืองแบมฟ์ เมืองเล็กๆ ที่สวยงาม มีร้านค้าต่างๆ มากมาย

พักที่ Banff Park Lodge Resort Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน ห้องพักเตียงขนาดใหญ่ควีนส์ไซส์ 2 เตียง พักห้องละ 2 ท่าน ฟรี WiFi ( โรงแรมอยู่ใจกลางเมือง รายรอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากมาย

Z90_4717.jpg
Z90_3015.jpg
CAD_4853.jpg
CAD_7929.jpg

28 พฤษภาคม 2566 Morantz Curve - อุทยานแห่งชาติเจสเปอร์ - จอห์นสตันแคนยอน - Moraine Lake - Jasper Lake Sand Dunes

  หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางขึ้นเหนือไปเมืองแจสเปอร์ แวะจุดชมวิวอันโด่งดัง Morantz Curve มองเห็นทิวสนและภูเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเป็นฉากหลัง หากโชคดีจะมีขบวณรถไฟสีแดง แคนาเดี้ยน แปซิฟิก แล่นผ่านมาในทางรถไฟที่โค้งไปกับแม่น้ำ เป็นภาพสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ก็ว่าได้

  เส้นทางต่อไปจะเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเจสเปอร์ ตามทางหลวงที่มีชื่อเรียกว่า Icefields Parkway ถนนที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในแคนาดา สองข้างทางจะเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาร๊อคกี้ที่สวยงาม มีทั้งทะเลสาบ ป่าสน ทิวเขาสูง หลายแห่งยังมีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมยอดเขา แวะถ่ายภาพในจุดที่สวยงามระหว่างทาง หากโชคดีจะพบเห็นสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะกวางขนาดใหญ่ที่มีอยู่มากมาย 

   อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุม 10,878 ตารางกิโลเมตร โอบล้อมไปด้วยสภาพธรรมชาติอันแสนงดงาม รวมไปถึงภูมิทัศน์ของขุนเขาที่น่าตื่นตาตื่นใจ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานมีลักษณะเป็นหุบเขากว้างสลับกับภูเขา , ธารน้ำแข็ง , ป่าไม้ ,ทะเลสาบ, น้ำตก , ทุ่งหญ้าอัลไพน์และแม่น้ำ ในปี 1984 อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ ได้ถูกประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของ แหล่งมรดกโลกในเขตกลุ่มอุทยานคาเนเดียนร็อกกี้(Canadian Rocky Mountain Parks) 

   อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ได้ชื่อว่า เป็นอุทยานภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมยอดเขาเกือบตลอดปี เดิมบริเวณนี้เป็นดินแคนที่ห่างไกลความเจริญที่ยากในการเดินทางเข้าถึง จนกระทั่งได้มีการสร้างทางรถไฟสายข้ามทวืป และตัดถนนสาย Icefeilds Parkway เมื่อปี ค.ศ.1940 ทำให้การเดินทางเข้ามาถึง อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ทำได้ง่ายขึ้น 

  จากนั้นจะเดินทางไปเที่ยวชม จอห์นสตันแคนยอน เป็นหนึ่งในสี่หุบเขาของเทือกเขาร็อกกี้ของแคนาดาตั้งอยู่บน Bow Valley Parkway ที่เชื่อมระหว่างเมือง แบมฟ์และเลคหลุยส์ สร้างมานานนับพันปี แคนยอนที่นี่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำในแม่น้ำและช่องเขา มีลำธารใสไหลเชี่ยวกราก ทั้งหมดจะกลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาวซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุดถึง -40 องศาเลยทีเดียว เส้นทางเดินจัดสร้างอย่างดี เดินได้สะดวก ใช้เวลาราว 30 นาที (ประมาณ 2 กิโลเมตร) ก็มาถึงน้ำตกชั้นล่าง มีโพรงถ้ำเพื่อชมน้ำตกแบบใกล้ชิด จากนั้นเดินต่อไปอีกราว 3 กิโลเมตร เพื่อขึ้นไปถึงน้ำตกชั้นบนที่มีขนาดใหญ่และสวยงามกว่า 

  ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับเข้าเมือง อิสระอาหารกลางวัน มีรถไฟโบราณแบบจักรไอน้ำ จอดอยู่หน้าสถานีรถไฟ อย่าพลาดกับการถ่ายภาพเช็กอินที่จุดนี้

  บ่ายเดินทางไปชม ทะเลสาบแสนสวย Moraine Lake มีจุดชมวิวมุมสูงที่ออกแรงเดินเพียง 200 เมตร ก็จะพบกับวิวที่งามงามราวกับโปสการ์ด มองเห็นทะเลสาบเขียวมรกต มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน และมีหิมะหลงเหลือมากจากฤดูหนาวปกคลุมประปรายบนยอดเขา ช่วงเวลาลมสงบ จะเห็นเงาสะท้อนน้ำที่ตระการตามาก

  เย็นเราจะไปเที่ยวกันต่อที่ Jasper Lake Sand Dunes เป็นทะเลสาบที่มีเนินทรายมากมาย ชมและถ่ายภาพกันง่ายๆ จากจุดจอดพักรถริมถนนหลวงหมายเลข 16 

  พักที่ Lobstick Lodge Jasper หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน ห้องพักเตียงขนาดใหญ่ควีนส์ไซส์ 2 เตียง พักห้องละ 2 ท่าน ฟรี WiFi ( โรงแรมอยู่ใจกลางเมือง รายรอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากมาย

CAD_4742.jpg
CAD_4692.jpg
CAD_4977.jpg
CAD_8201.jpg

29 พฤษภาคม 2566 Maligne Canyon - Medicine Lake - Lake Edith - Cavell Lake

  หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปเที่ยวชมแคนยอนที่งดงามอีกแห่งหนึ่งชื่อ Maligne Canyon มีเส้นทางเดินแบบสบายในป่าสน มองเห็นโตรกผาลึก และมีน้ำตกหลายแห่ง มีมุมที่สวยงามมากมาย ใช้เวลาเดินเที่ยวราว 1-2 ชั่วโมง

  จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชมทะเลสาบแสนสวยอีกแห่งชื่อ Medicine หากเป็นฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งหนาจนลงไปเดินเล่นได้ ส่วนฤดูร้อนจะเป็นสีเขียวมรกต มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ถนนจะลัดเลาะเลียบทะเลสาบ ผ่านหุบเขาลึก ไปจนสุดทางที่ทะเลสาบอีกแห่งหนึ่งชื่อ Maligne Lake หากโชคดีจะพบเห็นกวางมูส กวางที่มีขนาดใหญ่ ตัวผู้มีเขาที่แผ่กิ่งก้านออกไปอย่างสวยงาม

  จุดหมายต่อไปคือทะเลสาบ Cavell Lake น้ำในทะเลสาบใสจนมองเห็นก้อนหินที่อยู่บนพื้นใต้น้ำได้อย่างชัดเจน จากทะเลสาบจะเดินไปตามเทรลที่ลัดเลาะยอดเขา Mount Edith Cavell เส้นทางจะผ่านทะเลสาบเล็กๆ ค่อยๆ ไต่ระดับสูงขึ้นไปจนมองเห็นทิวทัศน์รอบๆ ตัวอย่างสวยงาม

  พักที่ Lobstick Lodge Jasper หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน ห้องพักเตียงขนาดใหญ่ควีนส์ไซส์ 2 เตียง พักห้องละ 2 ท่าน ฟรี WiFi ( โรงแรมอยู่ใจกลางเมือง รายรอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากมาย

 

30 พฤษภาคม 2566 Jasper SkyTram - Whistlers Peak - Patricia Lake - Pyramid Lake - Athabasca Falls - Sunwapta Falls

  หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปขึ้นกระเช้า Jasper SkyTram สู่ยอดเขา Whistlers Peak ภูเขาที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 2,400 เมตร ทำให้มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของเทือกเขาร็อคกี้ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งเมืองแจสเปอร์ที่อยู่ทางด่านล่าง จากสถานีกระเช้าสามารถเดินขึ้นไปถึงยอดเขาได้ และยังเดินลงได้ด้วย จนถึงลานจอดรถที่เชิงเขา

  บ่ายไปเที่ยวทะเลสาบแฝดสองแห่งคือ Patricia Lake และ Pyramid Lake ทั้งสองทะเลสาบ หากลมสงบ จะเห็นภาพของภูเขากับเงาสะท้่อนน้ำที่งดงามมาก และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากเช่นกัน 

  จุดหมายต่อไปคือน้ำตก Athabasca Falls เป็นอีกหนึ่งน้ำตกยอดนิยมในเขตอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ เดินทางถึงได้ด้วยรถยนต์โดยไม่ต้องออกแรงเดินเหมือนน้ำตกอื่นๆ และจุดสุดท้ายของวันนี้คือน้ำตก Sunwapta Falls น้ำตกที่งดงามอีกแห่งที่แวดล้อมไปด้วยป่าสน มีลักษณะเป็นลำธารสองสายมาบรรจบกัน

  พักที่ Lobstick Lodge Jasper หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน ห้องพักเตียงขนาดใหญ่ควีนส์ไซส์ 2 เตียง พักห้องละ 2 ท่าน ฟรี WiFi ( โรงแรมอยู่ใจกลางเมือง รายรอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากมาย

CAD_8567-2.jpg
Z90_6537.jpg
Z90_4899.jpg

31 พฤษภาคม 2566 โคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ - Glacier Skywalk - Castle Cliff Viewpoint - Minnewanka Lake - Stewart Canyon

  หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางกลับแบมฟ์ ระหว่างทางแวะชมน้ำตก Sunwapta Falls 

เป็นน้ำตกคู่หนึ่งของแม่น้ำ Sunwapta ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Jasper มีเส้นทางเดินราว 600 เมตรจากถนนใหญ่ ชื่อน้ำตกแปลว่า "น้ำปั่นป่วน" ซึ่งจะงดงามที่สุดในปลายฤดูใบไม้ผลิเนื่องจากมีปริมาณน้ำมากจากการละลายของหิมะนั่นเอง

  จุดหมายต่อไปคือ Glacier Skywalk ทางเดินกระจกที่ให้คุณได้ชมวิวของ Columbia Icefield ในแบบพาโนรามา โดยมีความสูงอยู่ที่ 280 เมตร (918 ฟุต) เหนือหุบเขา Sunwapta จุดชมวิวที่งดงามนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในโลกรวมถึงสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาธรณีวิทยาธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ธรรมชาติของแผ่นน้ำแข็งโคลอมเบียอาจจะไม่เหมาะกับคนกลัวความสูง เพราะพื้นกระจกที่กำลังเดินอยู่นั้น เหมือนกับลอยอยู่ในอากาศที่สูงจากพื้นนับร้อยเมตร

  พักที่ Banff Park Lodge Resort Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน ห้องพักเตียงขนาดใหญ่ควีนส์ไซส์ 2 เตียง พักห้องละ 2 ท่าน ฟรี WiFi ( โรงแรมอยู่ใจกลางเมือง รายรอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากมาย

 

Z90_6062.jpg

1 มิถุนายน 2566  Yoho National Park - Emerald Lake - Banff Park Museum - Buffalo Nations Museum - Three Sisters

  หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปจุดชมวิว Castle Cliff Viewpoint มองเห็นวิวยอดเขาตั้งเด่นตระหง่านอย่างชัดเจนราวกับปราสาทบนยอดเขา

  จากนั้นเดินทางไปชมทะเลสาบ Minnewanka ทะเลสาบขนาดใหญ่ยอดนิยม มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก เป็นสถานที่ปิคนิคของชาวเมืองแบมฟ์และนักท่องเที่ยว จากทะเลสาบจะเดินเทรลไปตามเส้นทางที่สวยงาม ไฮไลท์คือ Stewart Canyon เป็นช่องเขาที่สองข้างทางเป็นป่าสน มองเห็นธารน้ำสีมรกตอยู่ตรงกลาง ถ่ายภาพได้สวยงามจากสะพานข้ามแคนยอน เทรลเดินจะลัดเลาะไปตามทะเลสาบ และมีจุดแค้มปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยและพักผ่อนกับธรรมชาติ

  บ่ายเดินทางไปอุทยานแห่งชาติ Yoho National Park แวะชมที่ทำการอุทยาน Yoho National Park Visitor Centre ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขา Mount Burgess ถนนจะไปสุดทางที่ทะเลสาบ Emerald Lake เราจะเดินไปตามเทรลริมทะเลสาบซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

  จุดหมายต่อไปคือพิพิธภัณฑ์ Banff Park Museum National Historic Site จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา สัตว์ป่าชนิดต่างๆ ที่พบเห็นได้ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเทือกเขาร็อคกี้ และอีกแห่งคือ Buffalo Nations Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาร๊อคกี้ในอดีต

  พักที่โรงแรม Calgary Airport Marriott In-Terminal Hotel  ห้องพักเตียงขนาดใหญ่ควีนส์ไซส์ 2 เตียง พักห้องละ 2 ท่าน ฟรี WiFi โรงแรมอยู่ในสนามบิน

2 มิถุนายน 2566  แคลกะรี - แวนคูเวอร์

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางไปเช็กอินสนามบินแคลกะรี  

11.20 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AC221 ถึงสนามบินแวนคูเวอร์เวลา 11.50

13.15 ออกเดินทางจากสนามบินแวนคูเวอร์ เที่ยวบิน AC007

3 มิถุนายน 2566 โตเกียว

17.35 เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง

19.05 ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน AC7407

20.45 เดินทางถึงสนามบินกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพประทับใจที่จะอยู่ในความทรงจำดีๆ ไปอีกนานแสนนาน

double6957.jpg
StandardtwoRoom.jpg
bottom of page