top of page

ทัวร์เจาะลึกเขาหวงซานฤดูหนาว

13-19 กุมภาพันธ์ 2567 ( 7 วัน 6 คืน )

"หากได้ไปเยือนเขาหวงซาน ไม่ต้องไปเหลียวมองภูเขาอื่นใดอีก"

h13.jpg

ค่าใช้จ่ายท่านละ 88,000 บาท

มัดจำเมื่อจองทัวร์ 35,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระภายใน 10 ตุลาคม 2566


การยกเลิก

ยกเลิกก่อน 10 ตุลาคม 2566 คืนมัดจำเต็มจำนวน

ยกเลิกหลัง 10 ตุลาคม 2566 หักค่าใช้จ่ายตามจริง

ค่าใช้จ่ายรวม 

 • ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-กวางโจว, กวางโจว-หวงซาน ชั้นประหยัด

 • รถรับส่งจากสนามบินไปโรงแรม และเขาหวงซาน

 • โรงแรม 6 คืนตามโปรแกรม ( พักบนเขาหวงซาน 4 คืน )

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม

 • บัตรกระเช้าขึ้นเขาหวงซาน

 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานหวงซาน

 • ค่าวีซ่าประเทศจีน

 • ประกันเดินทาง


ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าทิปต่างๆ

 • ค่านำกระเป๋าเดินทางจากสถานีกระเช้าขึ้นไปยังโรงแรมบนเขาหวงซาน ( ราคาขึ้นกับขนาดและน้ำหนัก )

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่นๆ ที่ไม่ระบุในรายการทัวร์

หวงซาน ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศจีน เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวและนักถ่ายภาพปราถนามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ในอดีต เมืองจีนมีภูเขาที่งดงามมากที่สุดห้ายอดเขา จนมีคำพูดที่ว่า "ไปห้ายอดเขากลับมา ไม่ต้องไปดูยอดเขาอื่นอีก" แต่เมื่อมีการค้นพบเขาหวงซาน ก็มีคำ

กล่าวใหม่ว่า "ไปหวงซานกลับมา ไม่ต้องไปดูห้ายอดเขาอีก" เป็นการเปรียบเปรยให้เห็นถึงความงดงามของเขาหวงซานที่ยากจะมีภูเขาใดมาเทียบเคียง ได้ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น เดือนปลายเดือนมกราคมเป็นฤดูหนาวที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาและทิวสนอย่างงดงามน่าอัศจรรย์ นับเป็นช่วงเวลาดี ที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวและถ่ายภาพ ในทริปนี้จะได้ชมทิวทัศน์ของภูเขาเขาน้อยใหญ่กว่า 70 ยอด ทำให้เขาหวงซานและสนโบราณงดงามราวกับภาพ วาดภู่กันจีน บินตรงเข้าสู่เขาหวงซาน ทริปนี้มีเวลาการถ่ายภาพอย่างเต็มที่บนเขาหวงซาน 5 วันเต็ม นำทริปและถ่ายภาพให้สมาชิกโดย อาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร

เขาหวงซานถือกำเนิดขึ้นในมหายุคเมโซโซอิก เมื่อประมาณ 100 ล้านปีก่อน โดยเกิดจากพื้นก้นทะเลยกตัวขึ้นสูง ต่อมาในยุคควอเทอร์นารี พื้น ผิวของเทือกเขาถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นเสาหินขึ้นทั่วไป และต่อมาก็เกิดป่าขึ้นบนเสาหินเหล่านั้น พืชที่ขึ้นอยู่ในบริเวณเทือกเขา หวงซานจะแตกต่างกันไปตามระดับความสูง ที่ความสูงต่ำกว่า 1,100 เมตร จะเป็นป่าชื้น ความสูงระหว่าง 1,100-1,800 เมตร จะเป็นป่าผลัดใบ และความสูงตั้งแต่ 1,800 เมตรขึ้นไป จะเป็นทุ่งหญ้าในลักษณะที่ขึ้นอยู่ตามที่สูง บริเวณเทือกเขามีพรรณไม้หลากหลายชนิด จากการสำรวจพบว่ามีพืชจำพวกพืชไม่มีท่อลำเลียงจำนวน 1 ใน 3 จากตระกูลที่มีอยู่ในจีน และตระกูลเฟิร์นถึงครึ่งหนึ่งจากจำนวนตระกูลทั้งหมดในจีน อยู่ในเทือกเขานี้

เนื่องจากยอดเขาต่างๆ มักจะอยู่เหนือระดับของเมฆ ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของก้อนเมฆได้จากยอดเขา ทั้งปรากฏการณ์ทะเลเมฆ เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาชม ยอดเขาที่มีชื่อก็มีถึง 72 ยอด กล่าวกันว่า สิ่งที่ทำให้หวงซานเป็นที่สุดยอดของภูเขาก็ เพราะหวงซานเป็นภูเขาที่รวมทั้งความสง่างาม ของเขาไท่ซานในมณฑลซานตุง ความอันตรายของหัวซานในมณฑลส่านซี ความแปลกพิสดารของเอียน ตั้งซานในมณฑลเจ้อเจียง ความอ่อนช้อยของเอ๋อเหมยซานในมณฑล เสฉวน ทะเลหมอกของเขาเหิงซานในมณฑลหูหนานและความสดใสของเขาหลูซาน เข้าไว้ด้วยกัน

เมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาที่มีชื่อเสียงอื่นๆแล้ว เอกลักษณ์ของหวงซานคือ มีต้นสนแปลกพิสดาร กระจัด กระจายอยู่ตามยอดเขาต่าง ๆ สนหวงซาน ได้ฝังรากไว้อย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางก้อนหินใหญ่ เต็มไปด้วยชีวิตชีวายิ่ง จุดที่ชมความงามของสนหวงซานคือ ยอดยู่ผิง ยอดยู่ผิงสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,716 เมตร บนหน้าผามีต้นสนสามต้นที่มีชื่อเสียง กล่าวคือ สนรับแขก สนรอแขกและสนส่งแขก "สนรับแขก"นับเป็นต้นสนที่มีชื่อเสียงที่สุดของหวงซาน "สนรับแขก"ตั้งอยู่ซ้ายมือของยอดยู่ผิง มีอายุอย่างน้อย 800 ปี มีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับว่า ต้นสนกำลังผายกิ่งเขียวชะอุ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่งมาถึงหวงซานอย่างอบอุ่น ปัจจุบัน "สนรับแขก" ได้กลายเป็นตัวแทนของ สนประหลาดหวงซานจนกระทั่งเป็นสัญลักษณ์ของหวงซานไปแล้ว ส่วนสนรอแขกยืนต้นอยู่ตรงหน้ายอดเขายู่ผิง เสมือนหนึ่ง มนุษย์ตัวใหญ่คอยดูแลนัก ท่องเที่ยวที่ชมความงามของหวงซาน ส่วนสนส่งแขกมีรูปลักษณ์คล้ายบอนไซกระถางหนึ่ง เป็นสนที่มีกิ่ง ก้านและใบ ปกคลุมลำต้นแน่นหนา มีกิ่ง ก้าน ยาวๆชี้ไปที่ทางลงภูเขา ดูเหมือนกำลังอำลากับนักท่องเที่ยวอย่างอาลัยอาวรณ์

นอกจากสนสามต้นดังกล่าวแล้ว ยังมีสนประหลาดอีก 51 ต้น เรียงเข้าบัญชีรายชื่อมรดกทางธรรมชาติพร้อมกับหวงซานด้วย ตัวอย่างเช่น สน สามัคคี สนกระดานหมากรุก สน กิเลน สนหงส์ สนมังกรคู่ สนมังกรหลับ สนเสือดำ ฯลฯ และยังมี "หินพิสดาร" หินจำนวนมากที่หวงซานถูกธรรมชาติสร้างสรรค์และลมฝนช่วยกัดกร่อนให้กลายเป็นรูปทรงที่เรามองแล้ว เกิดจินตนาการไปหลายทิศหลายทาง อย่างเช่น หินบินอันเป็นหิน ทรงรี สูง 12 เมตร หนัก 544 ตัน ตั้งตระหง่านอยู่บนหวงซาน ด้วยความที่ว่า ส่วนล่างของ หินไม่เชื่อมติดกับภูเขา ทำให้คล้ายกับว่า เป็นหินที่ตกลงมาจากท้องฟ้า นอกจากนี้ ยังมีหินและยอดเขาหินรูปทรงอื่นๆ จนถูกนำมาตั้งเป็นชื่อ เช่น หินเต่า ในตำนาน หินลิงชมทะเล หินเซียนบอกทาง หินหนูกระโดดลงหุบ หินแมวคู่จับหนู หินเซียนประลองหมากรุก ฯลฯ

ข้อควรทราบก่อนจองทัวร์ไปเขาหวงซาน

 • ภูเขาหวงซานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุย ประเทศจีน

 • หวงซาน เป็นต้นกำเนิดของศิลปะภาพวาดภูเขาและสายน้ำอันมีชื่อเสียงของจีน

 • ยอดเหลียนฮวาซึ่งเป็นยอดเขาหลักมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,840 เมตร

 • ทัศนียภาพที่มีชื่อเสียงของภูเขาหวงซานคือทะเลหมอก ต้นสนและหินรูปร่างแปลกตา

 • ต้นสนบนภูเขาหวงซานยืนต้นอยู่บนหินผาสูงชัน มีเมฆหมอกปกคลุมตลอดปี

 • เขาหวงซานประกอบไปด้วยยอดเขาจำนวน 77 ยอด สูงกว่า 1,000 เมตรทั้งหมด

 • ปัจจุบัน หวงซานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก รวมพื้นที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร

 • การท่องเที่ยวต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขา แล้วเดินเที่ยวไปตามจุดต่างๆ ด้วยบันไดหิน

 • เดือนกุมภาพันธ์เป็นฤดูหนาว บางวันอาจมีหิมะตก ควรเตรียมเสื้อกันหนาวให้เพียงพอ

 • อุณหภูมิกลางวันสูงสุดประมาณ 5 องศา กลางคืนประมาณ  -5 องศา

 • โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน มีฮีทเตอร์ และน้ำอุ่น

 • ค่าทัวร์รวมอาหารทุกมื้อ เช้า กลางวัน เย็น

 • เส้นทางเดินชมวิวบนเขา มีบันไดหินอย่างดี บางช่วงมีความลาดชัน สมาชิกควรมีสุขภาพแข็งแรง

xihai.jpg

กำหนดการเดินทาง :

13 กุมภาพันธ์ 2567 สนามบินสุวรรณภูมิ - กวางโจว - ถังซี

09.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

11.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน China Southern Airlines

15.35 ถึงกวางโจว

19.15 เดินทางต่อโดยสายการบิน China Southern Airlines

21.00 เดินทางถึงสนามบินหวงซาน 

พักที่โรงแรม International Huangshan Hotel หรือเทียบเท่า

14 กุมภาพันธ์ 2567 เขาหวงซาน 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นเดินทางไปสถานีกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา ใช้เวลาเพียง 20 นาทีก็ถึงยอดเขาอุทยานแห่งชาติเขาหวงซาน ซึ่งได้ รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ.1990 เขาหวงซาน มียอดเขารวม ทั้งหมดประมาณ 72 ลูก และยังประกอบไป ด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขา ( กระเป๋าเสื้อผ้าส่งให้ลูกหาบนำไปส่งที่โรงแรม ค่าแบกกระเป๋าไม่รวมในค่าทริป  ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักกระเป๋า )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเช็กอินเข้าที่พัก เย็นนำท่านเดินไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกที่จุดชมวิว มองเห็นทิวทัศน์ได้รอบทิศแบบพาโนรามา 180 องศา

พักที่ Huangshan Xihai Hotel ( โรงแรม 5 ดาวบนเขาหวงซาน )

15-17 กุมภาพันธ์ 2567 เขาหวงซาน 

เที่ยวบนเขาหวงซาน 3 วันเต็ม เช้าดูพระอาทิตย์ขึ้น เย็นดูพระอาทิตย์ตก แต่ละวันจะเลือกสถานที่ไม่ซ้ำกัน ในเวลากลางวันจะนำท่านเดินเที่ยวตามเส้นทางต่างๆ ทั่วอุทยาน สำหรับอาหารกลางวันรับประทานที่ภัตราคารระหว่างทาง ส่วนอาหารเช้าและอาหารค่ำทานที่โรงแรม

พักที่ Huangshan Xihai Hotel ( โรงแรม 5 ดาวบนเขาหวงซาน )

18 กุมภาพันธ์ 2567 เขาหวงซาน 

ก่อนฟ้าสว่างไปชมพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้ง

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ส่งกระเป๋าให้ลูกหาบนำลงไปรอที่เชิงเขา จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมทิวทัศน์ระหว่างทางไปจนถึงสถานีกระเช้า 

หลังอาหารกลางวัน นั่งกระเช้าลงจากยอดเขา แล้วเดินทางเข้าเช็กอินที่โรงแรม

พักที่ International Huangshan Hotel

19 กุมภาพันธ์ 2567 หวงซาน - กรุงเทพฯ

04.30 เช็กอินที่สนามบินหวงซาน

06.55 ออกเดินทางโดยสายการบิน China Southern Airlines แวะเปลี่ยนเครื่องที่กวางโจว

14.10 ออเดินทางต่อโดยสายการบิน China Southern Airlines

16.15 เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

bottom of page