ทะเลสาบไบคาลฤดูหนาว
14-21 กุมภาพันธ์ 256 

ทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุด ยาวที่สุด และลึกที่สุดในโลก! สัมผัสกับความมหัศจรรย์และงดงามของทะเลสาบไบคาลในฤดูหนาว น้ำในทะเลสาบกลายเป็นผืนน้ำแข็งที่หนาจนสามารถขับรถแล่นลงไปได้ ทิวทัศน์ที่งดงามจะสร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม ทะเลสาบไบคาลตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ 25 ล้านปีที่แล้ว ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 637 กิโลเมตรใกล้เคียงกับเส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปถึงเชียงใหม่ ปัจจุบันทะเลสาบไบคาลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ถ่ายภาพกันอย่างสนุกเต็มอิ่ม 8 วัน 7 คืน นำทริปโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร ( คนไทยไม่ต้องขอวีซ่ารัสเซีย )

baikal430.jpg

ค่าใช้จ่ายท่านละ 65,000 บาท ( เฉพาะสมาชิกเก่าที่เคยเดินทางกับเรามาแล้ว ลดท่านละ 3,000 บาท )
มัดจำเมื่อจองทริป 20,000 บาท ชำระส่วนที่เหลือภายใน 22 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด
ค่าที่พัก 7 คืน โรงแรมและเกสเฮ้าส์ ตามโปรแกรม ( พักห้องละ 2 ท่าน มีห้องน้ำในตัว )
ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม ( เริ่มจากอาหารเช้าวันที่ 11 กพ - อาหารเช้าวันที่ 17 กพ )
ค่าประกันเดินทางวงเงิน 1,500,000 บาท

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต (ที่โรงแรมมีฟรี WiFi)

ข้อควรทราบ
1. คนไทยเข้าประเทศรัสเซีย ไม่ต้องขอวีซ่า
2. เดือนกุมภาพันธ์ที่ทะเลสาบไบคาล เป็นฤดูหนาว อุณหภูมิกลางวันประมาณ -10 องศา
3. ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อมทุกอย่าง อาทิ ลองจอนด์ เสื้อขนเป็ด ถุงมือ หมวก ที่ปิดหู ผ้าพันคอ ถุงเท้าหนาๆ และรองเท้าชนิดกันความเย็น

ICE_1759.jpg

กำหนดการ  ( จุดท่องเที่ยวต่างๆ อาจสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน )

14 กุมภาพันธ์ 2565 กรุงเทพฯ - อีร์คุตสค์
13.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
16.30 ออกเดินทางโดยสายการบิน S7 เที่ยวบิน 6332 บินตรงสู่เมืองอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย ( 6 ชั่วโมง 20 นาที )
23.50 เดินทางถึงเมืองอีร์คุตสค์ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับทะเลสาบไบคาลมากที่สุด และยังเป็นทางผ่านของเส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรียอันโด่งดังอีกด้วย 
พักที่โรงแรม Empire Hotel  หรือเทียบเท่า (ฟรี WiFi )

DJI_0585.jpg
DSC_3266.jpg
lake baikal 14.jpg

15 กุมภาพันธ์ 2565 ทะเลสาบไบคาล Olkhon Island - Khoboi
หลังอาหารเช้า เดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังเกาะ  Olkhon Island ( 6 ชั่วโมง ) จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถตู้เล็ก นั่งคันละ 5-6 ท่าน เดินทางข้ามทะเลสาบที่กลายเป็นแผ่นน้ำแข็งหนา โดยทะเลสาบจะเริ่มกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งราวต้นเดือนมกราคม และเพิ่มความหนาอย่างรวดเร็วจากสภาพอากาศที่เย็นจัด กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์จะหนาจนรองรับน้ำหนักได้มากถึง 20 ตัน รถยนต์สามารถแล่นในพื้นน้ำแข็งได้อย่างสบาย จุดหมายหลักคือเกาะ Olkhon Island เกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางความยาวของทะเลสาบไบคาล ตัวเกาะยาวมากถึง 75 กิโลโมตร  บริเวณรอบๆ เกาะมีทิวทัศน์ที่งดงามแปลกตา แวะ Burkhan caper รอถ่ายภาพแสงสีพระอาทิตย์ตกอันงดงาม โดยมีแผ่นน้ำแข็งเป็นฉากหน้า เป็นภาพอันน่าประทับใจของทริปนี้ จากนั้นเดินทางเข้าท่ีพัก

ที่พักเกสเฮ้าส์ หมู่บ้าน Khuzir มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน

16 กุมภาพันธ์ 2565 Olkhon Island

         ก่อนฟ้าสว่าง เดินทางไปทางตะวันออก ( 1 ชั่วโมง ) เพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ทะเลสาบขณะพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง ถ่ายภาพทิวทัศน์โดยรอบ มีจุดชมวิวที่งดงามมากมาย แล้วเดินทางกลับมารับประทานอาหารกลางวันที่เกสท์เฮ้าท์ บ่ายพักผ่อนตามอัธยาศรัย เย็นเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ถ้ำเบอร์คาน 
ที่พัก
เกสเฮ้าส์ หมู่บ้าน Khuzir มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน

17 กุมภาพันธ์ 2565 Olkhon Island

         หลังอาหารเช้า เดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือของเกาะ Olkhon แวะถ่ายภาพใกล้  Kharantsi island แวะเที่ยวชมถ้ำน้ำแข็งที่งดงามและแปลกตา อาทิ Sgaan-Khushun cape, Khoboi cape  มีมุมให้ถ่ายภาพหลากหลาย ทางตอนเหนือจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์แผ่นน้ำแข็งจำนวนมหาศาลที่แปรสภาพมาจากคลื่นในทะเล ถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่ม ( อาหารกลางวันซุปปลาหรือเนื้อและขนมปัง พร้อมชาและกาแฟที่ต้มด้วยฟืนกลางแผ่นน้ำแข็ง ) เดินทางกลับที่พักในช่วงพลบค่ำ
ที่พักเกสเฮ้าส์ หมู่บ้าน Khuzir มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน

18 กุมภาพันธ์ 2565 Olkhon Island

          หลังอาหารเช้า เดินทางเที่ยวชมทิวทัศน์ทางภาคใต้ของเกาะ Olkhon ซึ่งมีถ้ำน้ำแข็งที่งดงามหลายแห่ง แต่ละแห่งมีความงดงามที่น่าอัศจรรย์แตกต่างกันไป ตื่นตาตื่นใจกับแผ่นน้ำแข็งที่มีฟองอากาศราวกับดอกเห็ดอยู่เบื้องล่าง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง จากนั้นเที่ยวถ่ายภาพกันถึงเย็นแล้วเดินทางกลับที่พักในช่วงพลบค่ำ
ที่พักเกสเฮ้าส์ หมู่บ้าน Khuzir มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน

19 กุมภาพันธ์ 2565 Olkhon Island

          ตื่นก่อนฟ้าสว่าง ไปหามุมถ่ายภาพแสงสียามเช้าที่งดงามกลางทะเลสาบ และเที่ยวต่อตามจุดต่างๆ ที่น่าสนใจรอบๆ เกาะ Olkhon อาทิ หินหางมังกร ทะเลสาบบับเบิ้ล ถ่ายภาพกันสนุกตลอดทั้งวันจนถึงเย็นแล้วเดินทางกลับที่พัก
ที่พักเกสเฮ้าส์ หมู่บ้าน Khuzir มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน

lake baikal 17.jpg

20 กุมภาพันธ์ 2565 อีร์คุตสค์
หลังอาหารเช้า เดินทางกลับอีร์คุตสค์

รับประทานอาหารค่ำ และพักที่โรงแรม Empire Hotel  หรือเทียบเท่า (ฟรี WiFi )

21 กุมภาพันธ์ 2565 อีร์คุตสค์ - กรุงเทพฯ
07.30 หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปสนามบิน
10.15 ออกเดินทางโดยสายการบิน S7 เที่ยวบิน 6331 บินตรงกลับกรุงเทพฯ ( 6 ชั่วโมง 15 นาที )
15.30 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพประทับใจ

DSC_4169.jpg
DSC_4283.jpg
DSC_4096.jpg
DSC_4491.jpg
DSC_3700.jpg
DSC_3201.jpg
DSC_4082.jpg
DSC_4283.jpg
DSC_3159.jpg
DSC_2964.jpg
DSC_2217.jpg
DSC_2074.jpg
DSC_2133.jpg
DSC_2263.jpg