ทะเลสาบไบคาลฤดูหนาว
14-21 กุมภาพันธ์ 2565

  ทัวร์เจาะลึกทะเลสาบไบคาล ทัวร์เดียวที่พาคุณเที่ยวทั่วครบทุกจุดตั้งแต่เหนือจรดใต้ ตื่นตาตื่นใจกับทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุด ยาวที่สุด และลึกที่สุดในโลก! สัมผัสกับความมหัศจรรย์และงดงามของทะเลสาบไบคาลในฤดูหนาว น้ำในทะเลสาบกลายเป็นผืนน้ำแข็งที่หนาจนสามารถขับรถแล่นลงไปได้ ทิวทัศน์ที่งดงามจะสร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม ทะเลสาบไบคาลตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ 25 ล้านปีที่แล้ว ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 637 กิโลเมตรใกล้เคียงกับเส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปถึงเชียงใหม่ ปัจจุบันทะเลสาบไบคาลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ถ่ายภาพกันอย่างสนุกเต็มอิ่ม 8 วัน 7 คืน นำทริปโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร และทีมงาน ( คนไทยขอวีซ่าเมื่อเดินทางถึงสนามบินรัสเซีย )


*สมาชิกทุกท่านจะได้รับภาพถ่ายจากอาจารย์ประสิทธิ์ และทีมงานส่งให้ทางไลน์กลุ่มของทุกวันระหว่างเดินทาง

*ผู้เดินทางทุกท่าน ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนเท่านั้น ดูรายเอียดได้ที่ http://vacn.ddc.moph.go.th

P2147385.jpg

ค่าใช้จ่ายท่านละ 75,000 บาท
มัดจำเมื่อจองทริป 25,000 บาท ชำระส่วนที่เหลือภายใน 5 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด
ค่าที่พัก 7 คืน โรงแรมและเกสเฮ้าส์ ตามโปรแกรม ( พักห้องละ 2 ท่าน มีห้องน้ำในตัว )
ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม ( เริ่มจากอาหารเช้าวันที่ 15 กพ - อาหารเช้าวันที่ 21 กพ )

ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม

ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามโปรแกรม
ค่าประกันเดินทางวงเงิน 1,500,000 บาท

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด (ไม่เกิน 23 กิโลกรุม)
ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต (ที่โรงแรมมีฟรี WiFi)

ค่าทิปทีมงาน คนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

ข้อควรทราบ
1. คนไทย ขอวีซ่าเมื่อเดินทางไปถึงรัสเซีย Visa On Arrival
2. เดือนกุมภาพันธ์ที่ทะเลสาบไบคาล เป็นฤดูหนาว อุณหภูมิกลางวันประมาณ -10 องศา
3. ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อมทุกอย่าง อาทิ ลองจอนด์ เสื้อขนเป็ด ถุงมือ หมวก ที่ปิดหู ผ้าพันคอ ถุงเท้าหนาๆ และรองเท้าชนิดกันความเย็น

P1018950.jpg
ICE_1759.jpg

กำหนดการ  ( จุดท่องเที่ยวต่างๆ อาจสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน )

14 กุมภาพันธ์ 2565 กรุงเทพฯ - อีร์คุตสค์
13.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
16.30 ออกเดินทางโดยสายการบิน S7 เที่ยวบิน 6332 บินตรงสู่เมืองอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย ( 6 ชั่วโมง 20 นาที )
23.50 เดินทางถึงเมืองอีร์คุตสค์ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับทะเลสาบไบคาลมากที่สุด และยังเป็นทางผ่านของเส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรียอันโด่งดังอีกด้วย 
พักที่โรงแรม Empire Hotel  หรือเทียบเท่า (ฟรี WiFi )

*คืนแรกควรเตรียมอาหารค่ำไปทานเองที่โรงแรม เนื่องจากถึงโรงแรมหลังเที่ยงคืน

DJI_0585.jpg
DSC_3266.jpg
lake baikal 14.jpg

15 กุมภาพันธ์ 2565 ทะเลสาบไบคาล Olkhon Island - Khoboiหลังอาหารเช้า เดินทางด้วยรถทัวร์ไปที่พักฝั่งตรงข้ามกับเกาะ  Olkhon Island ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถตู้เล็ก นั่งคันละ 5-6 ท่าน เดินทางข้ามทะเลสาบที่กลายเป็นแผ่นน้ำแข็งหนา โดยทะเลสาบจะเริ่มกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งราวต้นเดือนมกราคม และเพิ่มความหนาอย่างรวดเร็วจากสภาพอากาศที่เย็นจัด กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์จะหนาจนรองรับน้ำหนักได้มากถึง 20 ตัน รถยนต์สามารถแล่นในพื้นน้ำแข็งได้อย่างสบาย จุดหมายหลักคือเกาะ Olkhon Island เกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางความยาวของทะเลสาบไบคาล ตัวเกาะยาวมากถึง 75 กิโลโมตร  บริเวณรอบๆ เกาะมีทิวทัศน์ที่งดงามแปลกตา แวะ Burkhan caper รอถ่ายภาพแสงสีพระอาทิตย์ตกอันงดงาม โดยมีแผ่นน้ำแข็งเป็นฉากหน้า เป็นภาพอันน่าประทับใจแรกสุดของทริปนี้ จากนั้นเดินทางกลับเข้าท่ีพัก รับประทานอาหารค่ำ

พักที่เกสเฮ้าส์ Yuga มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน

shack-veranda.jpg
P2126165.jpg
P2125703.jpg

16 กุมภาพันธ์ 2565 Olkhon Island

    หลังอาหารเช้า เดินทางขึ้นเหนือเที่ยวชมถ้ำน้ำแข็งที่งดงามและแปลกตา อาทิ Sgaan-Khushun cape, Khoboi cape  มีมุมให้ถ่ายภาพหลากหลาย ทางตอนเหนือจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์แผ่นน้ำแข็งจำนวนมหาศาลที่แปรสภาพมาจากคลื่นในทะเล เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากทีเดียว เราจะมีเวลาถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่ม ( อาหารกลางวันซุปปลาหรือเนื้อและขนมปัง พร้อมชาและกาแฟที่ต้มด้วยฟืนกลางแผ่นน้ำแข็ง )

    ระหว่างเดินทางกลับ พักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง จากนั้นเดินทางกลับที่พัก เย็นเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามน่าประทับใจ จากนั้นเดินทางกลับเข้าท่ีพัก รับประทานอาหารค่ำ

พักที่เกสเฮ้าส์ Yuga มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน

P2200543.jpg
P1018938.jpg
P2125656.jpg
DOM_8039.jpg

17 กุมภาพันธ์ 2565 Olkhon Island

    เช้าวันนี้ตื่นนอนก่อนฟ้าสว่าง นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เดินทางไปทางข้ามฝั่งตะวันออก ( 1-2 ชั่วโมง ) เพื่อชมและถ่ายภาพทิวทัศน์ทะเลสาบขณะพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม เป็นหนึ่งในอันซีนไบคาลที่นักท่องเที่ยวน้อยคนจะได้มาถึงพื้นที่แถบนี้ ระหว่างที่ท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นทีละน้อย แสงสีเช้าวันใหม่จะกระทบกับแผ่นน้ำแข็งปรากฏเป็นสีทองอย่างน่าอัศจรรย์ มีมุมที่งดงามให้ถ่ายภาพมากมาย จากนั้นเดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า แล้วอิสระพักผ่อนตามอัธยาศรัย

    เย็น เดินทางไปชมแสงสีพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม จากนั้นกลับที่พักรับประทานอาหารค่ำ
พักที่เกสเฮ้าส์ Yuga มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน

DSC_3700.jpg
P2199683.jpg
P2221390.jpg

18 กุมภาพันธ์ 2565 Olkhon Island

   วันนี้ต้องตื่นเช้าก่อนฟ้าสว่างอีกหนึ่งวัน เพื่อเดินทางไปชมแสงสียามเช้าท่ีเกาะ Elenka island เกาะหินเล็กๆ กลางทะเลสาบ มีปลายเกาะที่ดูเหมือนหางมังกร เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของทะเลสาบไบคาล จากนั้นกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า 

   จากนั้นเดินทางลงใต้ เที่ยวชมและถ่ายภาพถ้ำน้ำแข็งที่มีอยู่มากมาย และเปลี่ยนแปลงไปทุกปี สนุกสนานกับการเข้าไปถ่ายภาพในโพรงถ้ำน้ำแข็งที่มีแท่งน้ำแข็งรูปทรงแปลกตาจำนวนนับไม่ถ้วน ถ่ายภาพกันสนุกแบบไม่รู้เบื่อ

   บ่ายเดินทางไปเที่ยวชมทะเลสาบบับเบิ้ล ตื่นตาตื่นใจกับฟองแก๊สมีเทนที่ผุดขึ้นมาจากใต้น้ำแล้วกลายเป็นฟองอากาศที่แข็งตัวอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็ง เดินชมและถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนาน จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันริมทะเลสาบแผ่นน้ำแข็ง

   เย็น เดินทางกลับที่พักรับประทานอาหารค่ำ

พักที่เกสเฮ้าส์ Yuga มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน

19 กุมภาพันธ์ 2565 Olkhon Island

   หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางค้นหาถ้ำน้ำแข็งตามจุดต่างๆ ทางเหนือหรือใต้ (สถานที่จะเปลี่ยนแปลงไปทุกปี) มีมุมที่สวยงามให้ถ่ายภาพมากมายตลอดทั้งวัน และรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

   เย็น เดินทางกลับที่พักรับประทานอาหารค่ำ

พักที่เกสเฮ้าส์ Yuga มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน

lake baikal 17.jpg
P2125988.jpg
P1019273.jpg

20 กุมภาพันธ์ 2565 อีร์คุตสค์
หลังอาหารเช้า เดินทางกลับเมืองอีร์คุตสค์ รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง แวะเที่ยวชมโบสถ์ Kazansky church โบสถ์เก่าแก่ที่มีความงดงามอลังการมาก

เย็น รับประทานอาหารค่ำ และพักที่โรงแรม Empire Hotel  หรือเทียบเท่า (ฟรี WiFi )

21 กุมภาพันธ์ 2565 อีร์คุตสค์ - กรุงเทพฯ
07.30 หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปสนามบิน
10.15 ออกเดินทางโดยสายการบิน S7 เที่ยวบิน 6331 บินตรงกลับกรุงเทพฯ ( 6 ชั่วโมง 15 นาที )
15.30 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพประทับใจ

P2199944.jpg
P2148050.jpg
P2136795.jpg
P2158759.jpg
DSC_4169.jpg
DSC_4283.jpg
DSC_4096.jpg
DSC_4491.jpg
DSC_3201.jpg
DSC_4082.jpg
DSC_4283.jpg
DSC_3159.jpg
DSC_2964.jpg
DSC_2217.jpg
DSC_2074.jpg
DSC_2133.jpg
DSC_2263.jpg