top of page
 • ไทยแลนด์โฟโต้ทัวร์  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08113 

 • บัตรอนุญาตผู้นำเที่ยว ( Tour Leader ) นำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก เลขที่ 12.0150 จากกรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • แชทพูดคุยกับทีมงานของเราผ่านทาง line คลิกที่นี่

 • ส่งอีเมล์หาเราได้ที่ sale@thailand-photo-tours.com

ทัวร์เจาะลึกมาดากัสการ์

1-17 พฤษภาคม 2567 ( 17 วัน 14 คืน ) เต็ม
 

ทัวร์เจาะลึกมาดากัสการ์ หนึ่งในดินแดนสุดมหัศจรรย์ของโลก น้อยคนที่จะมีโอกาสเดินทางไปเยือน พบกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทุ่งเบาบับ ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในโลกสุดอลังการ ชมลีเมอร์หลากหลายสายพันธุ์ พบเพียงแห่งเดียวในโลก และสัตว์ป่าน่ารักนานาชนิดที่ไม่อาจพบเห็นได้ในที่อื่นใด สัมผัสกับธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวมาลากาซี พิเศษสุด! ถ่ายภาพทางช้างเผือกอันงดงามยามค่ำคืนที่ทุ่งเบาบับและสถานที่ต่างๆ เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ รับสมาชิกร่วมทริปเพียง 12 ท่าน นำทริปโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร

ค่าใช้จ่ายท่านละ 196,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม 

 • ตั๋วเครื่องบินตามโปรแกรม ชั้นประหยัด ระหว่างประเทศ

 • ตั๋วเครื่องบินตามโปรแกรม ชั้นประหยัด ในประเทศ

 • ที่พัก 15 คืนตามโปรแกรม

 • อาหารทุกมื้อตามโปรแกรม

 • รถบัสปรับอากาศ 

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และอุทยานแห่งชาติทุกแห่งตามโปรแกรม

 • น้ำดื่มบนรถท่านละ 2 ขวด/วัน

 • ประกันเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท


ค่าใช้จ่ายไม่รวม 

ค่าทิปต่างๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ระบุในโปรแกรม

สภาพอากาศ ต่ำสุด 10 องศา สูงสุด 27 องศา ( ควรเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวไปด้วย )


ข้อควรทราบ

1. มาดากัสการ์ เวลาช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง

2. วีซ่า แบบ On Arrival ทำที่สนามบินมาดากัสการ์​ ( ค่าวีซ่า 10 ยูโรไม่รวมในค่าทัวร์ )

3. ใช้เงินยูโร ไปแลกเงินมาดากัสการ์ได้ที่สนามบิน

HOTEL.jpg

กำหนดการเดินทาง

***รายการทัวร์สถานที่ต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมในขณะเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับผุ้ร่วมเดินทางทุกท่าน
พระอาทิตย์ขึ้น 06.00 / พระอาทิตย์ตก 17.30

1 พฤษภาคม 2567 : กรุงเทพ

22.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์เช็กอินสายการบิน Air Austral

2 พฤษภาคม 2567 : กรุงเทพ - แอดดิสอาบาบา - อันตานานาริโว

00.55 ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน ET 609

05.35 ถึงแอดดิสอาบาบา ( เอธิโอเปีย )

08.50 ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน ET 853

13.40 เดินทางถึง อันตานานาริโว เมืองหลวงของ มาดากัสการ์ มักเรียกสั้นๆ ว่า ทานา เพราะชื่อเต็มยาวและจำยาก จากนั้นนำท่านเช็กอินที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศรัย

รับประทานอาหารค่ำ​

พักที่โรงแรม Mellis

 

3 พฤษภาคม 2567 :  อันตานานาริโว - อุทยานแอนดาไซบี

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางโดยรถบัสจากทานา ไปยังอุทยานแอนดาไซบี ผืนป่าที่อยู่บนภูเขาสูงราว 800 - 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีสัตว์ป่าหายากหลายชนิด รวมไปถึงสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบได้เพียงแห่งเดียวในโลกอีกหลายชนิด อาทิ ลีเมอร์ สัตว์จำพวกวานรโบราณหน้าตาราวกับตุ๊กตา มีลีเมอร์มากถึง 11 ชนิดในอุทยานแห่งเดียว อย่าลืมตามหา อินดรี อินดรี ลีเมอร์สายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถส่งเสียงร้องไปได้ไกลหลายกิโลเมตร เป็นลีเมอร์ที่ไม่มีหาง ลายขาวดำคล้ายหมีแพนด้า  อาศัยอยู่เฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เท่านั้น สามารถชมและถ่ายภาพได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีลีเมอร์ให้ชมอีกหลากหลายพันธุ์อาทิ ลีเมอร์หางแหวน ลีเมอร์ลูฟฟ์ ลีเมอร์สีน้ำตาล ลีเมอร์ป่าไผ่ รวมทั้งนกแสนสวยนานาชนิด รวมทั้งกิ้งก่าคาเมเลี่ยนสีสวยสดอย่างน่าอัศจรรย์ ผีเสื้อยักษ์ ตุ๊กแกลายพิศดาร นกแสนสวยสารพัดสี ประทับใจกับป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะต้นวาคาโนขนาดมหึมา บางต้นอายุมากกว่า 80 ปี และทั้งหมดได้รับการดูแลอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้มาเยือน จากนั้นเที่ยวชมสวนสัตว์ที่เต็มไปด้วยเลื้อยคลานหลากสีสันอันน่าตื่นตาตื่นใจ และเที่ยวชมอุทยานวาโคนา เป็นพื้นที่ป่าของเอกชนที่สามารถชมและถ่ายภาพสัตว์ป่านานาชนิดได้อย่างใกล้ชิดเช่นกัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักที่ Feon’y ala

 

4 พฤษภาคม 2567 : อุทยานอนาลาเซาทรา - หมู่บ้านแอนดาไซบี

หลังอาหารเช้า เดินทางเข้าเที่ยวชมและถ่ายภาพที่อุทยานอนาลาเซาทรา และเยี่ยมชมหมู่บ้านแอนดาไซบี มีเวลาให้ถ่ายภาพกันได้อย่างเต็มที่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักที่ Feon’y ala

5 พฤษภาคม 2567 :  อุทยานแอนดาไซบี 

หลังอาหารเช้า เดินทางออกจากอุทยานแอนดาไซบี ไปยังทานา รับประทานอาหารกลางวันแล้วเดินทางต่อไปยังอุทยานแอนดาไซบี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักที่โรงแรม Royal Palace Hotel  หรือเทียบเท่า

 

6 พฤษภาคม 2567 :  อุทยานแอนดาไซบี - โมรอนดาวา

หลังอาหารเช้า ออกเดินทางต่อไปทางฝั่งตะวันตกของเกาะมาดากัสการ์ จุดหมายคือ โมรอนดาวา เย็นเดินทางไปชมต้นเบาบับ หรือต้นไม้กลับหัว เนื่องจากดูเหมือนเอารากชี้ขึ้นฟ้า ทุกต้นมีขนาดมหึมานับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาดากัสการ์ ในโลกนี้มีต้นเบาบับ 8 ชนิด พบที่มาดากัสการ์ 7 ชนิด และ 3 ชนิดพบที่โมรอนดาวา เที่ยวชมและถ่ายภาพที่ถนนเบาบับ ถนนแห่งเดียวในโลกที่เต็มไปด้วยต้นเบาบับขนาดใหญ่ยักษ์ระยะทางยาวประมาณ 300 เมตร เบาบับบางต้นมีอายุมากถึง หนึ่งพันปี เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนมาดากัสการ์ ไฮไล์ของวันนี้คือ ช่วงเย็นขณะพระอาทิตย์ตก ถ่ายภาพแสงสีอาทิตย์อัศดงกับทุ่งเบาบับอันงดงาม 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักที่โรงแรม Vezo Beach  ( ช่วงกลางคืน หากท้องฟ้าเปิด จะนำท่านไปชมและถ่ายภาพทางช้างเผือกกับทุ่งเบาบับ เป็นภาพที่น่ามหัศจรรย์มากทีเดียว )

 

7 พฤษภาคม 2567 :  ทุ่งเบาบับ ( เต็มวัน )

   ก่อนฟ้าสว่าง เดินทางไปทุ่งเบาบับ รอถ่ายภาพแสงสีเช้าวันใหม่ ในช่วงเช้าจะมีชาวบ้านเดินทางผ่านทุ่งเบาบับ เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่สืบทอดกันมายาวนานหลายร้อยปี จากนั้นกลับโรงแรม รับประทานอาหารเช้า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศรัย
   เย็น ออกเดินทางไปถ่ายภาพที่ทุ่งเบาบับอีกครั้ง และอิสระหามุมถ่ายภาพในช่วงพระอาทิตย์ตกที่ไม่ซ้ำกับวันที่ผ่านมา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักที่โรงแรม Vezo Beach ( หากท้องฟ้าเปิดจะไปถ่ายภาพทางช้างเผือกกันอีกครั้ง )

พักที่ vezo beach  หรือเทียบเท่า

8 พฤษภาคม 2567 :  โมรอนดาวา - แอนไซราบี

หลังอาหารเช้า เดินทางด้วยรถบัสไปยังแอนไซราบี รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ 

พักที่โรงแรม Royal Palace Hotel  หรือเทียบเท่า

9 พฤษภาคม 2567 : อุทยานแห่งชาติราโนมาฟานา

หลังอาหารเช้า เที่ยวชมรอบๆ อุทยานแอนไซราบี จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติราโนมาฟานา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมาดากัสการ์ มีสภาพเป็นป่าดงดิบชื้นที่มีพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนมากกว่า 161 ตารางไมล์) เป็นที่ตั้งของพืชและสัตว์หายากหลายชนิด ที่น่าสนใจคือ ลีเมอร์สายพันธุ์ต่างๆ 10 ชนิด ทั้งหมดพบเพียงที่นี่เพียงแห่งเดียว อาทิ Golden bamboo lemur, Greater bamboo lemur, Black and white ruffed lemur และ Milne-Edwards sifaka รวมไปถึงกบสีสันสวยงามกว่า 130 สายพันธุ์ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2534 เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกแอทซินานานาที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ 

พักที่ Setam lodge  หรือเทียบเท่า

ITL_5104.jpg

10 พฤษภาคม 2567 : อุทยานแห่งชาติราโนมาฟานา

หลังอาหารเช้า ท่องเที่ยวและถ่ายภาพในอุทยานแห่งชาติราโนมาฟานาเต็มวัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักที่ Setam lodge

 

11 พฤษภาคม 2567 : ราโนมาฟานา - อุทยานแห่งชาติอิสาโล

หลังอาหารเช้า เดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติอิสาโล ระหว่างทางแวะเที่ยวชมอุทยานอันจา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักที่ Hotel Isalo Ranch

12 พฤษภาคม 2567 : อุทยานแห่งชาติอิสาโล

หลังอาหารเช้าเที่ยวชมและถ่ายภาพในอุทยานแห่งชาติอิสาโล อุทยานแห่งนี้มีภูมิประเทศที่งดงาม เต็มไปด้วยหินทราย หุบเขาลึก ต้นปาล์มเรียงราย และทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ เป็นบ้านของสัตว์ป่านานาชนิด ที่น่าสนใจคือสัตว์เลื้อยคลาน 33 สายพันธุ์ กับ 15 ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีก 14 ชนิด และนกแสนสวยอีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักที่ Hotel Isalo Ranch

 

13 พฤษภาคม 2567 : อุทยานแห่งชาติอิสาโล - ไฟนารันเซา

หลังอาหารเช้า ออกเดินทางกลับไปยังไฟนารันเซา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักที่ Lac

14 พฤษภาคม 2567 : แอนไซราบี

หลังอาหารเช้า เดินทางกลับสู่แอนไซราบี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม Royal Palace Hotel 

 

15 พฤษภาคม 2567 :  แอนไซราบี - ทานา 

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปกลับสู่เมืองทานา ระหว่างทางแวะชมตลาดสินค้าหัตกรรมพื้นเมือง

รับประทานอาหารค่ำและ พักที่โรงแรม San Cristobal

 

16 พฤษภาคม 2567 : ทานา - กรุงเทพฯ

หลังอาหารเช้า เดินทางไปสนามบินแอนตานานาริโว

14.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินแอนตานานาริโวโดยเที่ยวบิน ET 852

19.30 น. ถึงสนามบิน แอดดิสอาบาบา ( เอธิโอเปีย )

23.55 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน ET 608

 

17 พฤษภาคม 2567: กรุงเทพฯ

12.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

bottom of page