ทริปถ่ายภาพ "อุบลราชธานี" 
1-4 พฤศจิกายน 2564 

ขอเชิญร่วมทริปถ่ายภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่มตลอด 4 วัน 3 คืน ตื่นตาตื่นใจในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดัง อาทิ สามพันโบก วัดภูพร้าว(วัดเรืองแสง) ผาแต้ม และวัดหนองบัว ที่พักสะดวกสบาย พักสามคืนที่เดิมไม่ต้องย้ายโรงแรม ชิมอาหารเลิศรส นำทริปโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกรและทีมงาน รับจำนวนจำกัด จองด่วนก่อนเต็ม

DSC_0613-1.jpg
DSC_0919-1.jpg

กำหนดการ

1 พฤศจิกายน 2564 กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี - น้ำตกห้วยหลวง - วัดภูพร้าว

05.00 สมาชิกพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์สายการบินไทยสไมล์

07.25 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน WE20

08.30 เดินทางถึงสนามบินอุบลราชธานี ( สมาชิกที่จะไปพบกันที่สนามบินอุบลราชธานี ควรไปถึงไม่เกิน 08.30 น )จากนั้นเดินทางไปชมน้ำตกห้วยหลวง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากลำธารห้วยหลวงไหลตกจากหน้าผาที่มีความสูงประมาณ 45 เมตร เบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ พื้นน้ำเป็นสีเขียวมรกต และมีหาดทรายขาวสะอาดเหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำ ด้านบนมีจุดชมทิวทัศน์และถ่ายภาพ ด้านล่างมีบันไดสำหรับขึ้นลงจำนวน 272 ชั้น สามารถเดินลงไปชมน้ำตกทางด้านล่างได้อย่างใกล้ชิดและสวยงามมากที่สุด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

จากนนั้นเดินทางเข้าเช็กอิน โรงแรม ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท

  เย็น เดินทางไปวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือวัดภูพร้าว ตั้งอยู่บนภูพร้าวใกล้กับด่านพรมแดนช่องเม็กกั้นพรมแดนไทยลาว ภายในวัดมีอุโบสถที่มีความวิจิตรงดงามด้วยรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่มีต้นแบบมาจากวัดเชียงทองของ สปป. ลาว ด้านหลังอุโบสถมีประติมากรรมนูนต่ำภาพต้นกัลปพฤกษ์ที่เรืองแสงได้เมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพราะสร้างด้วยกระเบื้องเคลือบสารฟลูออเรสเซนต์ จะเห็นการเรืองแสงได้ชัดเจนในช่วงเย็น วัดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อิสระเดินถ่ายภาพรอบๆ วัด รอถ่ายภาพแสงสียงามมากที่สุดในช่วงเวลาพลบค่ำ จะเห็นแสงสีเรืองรองขึ้นมาอย่างชัดเจน เป็นที่มาของอีกชื่อหนึ่งว่า วัดเรืองแสง หากท้องฟ้าเปิดจะได้ชมและถ่ายทางช้างเผือกที่วัดเริืองแสง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ 

พักที่โรงแรม ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท

2 พฤศจิกายน 2564 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - สามพันโบก - หาดทรายสูง 

หลังอาหารเช้า เดินทางไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติผาแต้ม สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขา มีหน้าผาสูงชันหลายแห่ง เที่ยวชม เสาเฉลียง เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นเวลานับล้านปี มีลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่มากมาย จากนั้นไปถ่ายภาพกันที่ผาแต้ม เป็นหน้าผาสูงชันที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม และยังเป็นจุดที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนที่แห่งใดในประเทศไทย บริเวณผนังหน้าผาด้านล่างมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เรียงรายอยู่ประมาณ 300 ภาพ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย เดินทางไปชมหาดทรายสูง เป็นหาดทรายที่ละเอียดสวยงามและสูงชัน อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง 

เย็น เดินทางไปชมสามพันโบก เป็นแก่งหินหรือกุมภลักษณ์ที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง ในอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งที่น้ำแห้งขอด แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำคล้ายภูเขากลางลำน้ำโขง จนชาวบ้านเรียกว่า แกรนแคนยอนน้ำโขง ซึ่งจะปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม - พฤษภาคม ซึ่งหลังจากนั้นจะมีน้ำหลากมาท่วมโบกเหล่านั้นจมหายไปอยู่ใต้แม่น้ำ ช่วงเย็นจะมองเห็นแสงสีพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม หากโชคดีท้องฟ้าเปิดจะได้ชมและถ่ายภาพทางช้างเผือกที่สามพันโบก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ 

พักที่โรงแรม ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท

3 พฤศจิกายน 2564 น้ำตกแสงจันทร์ - น้ำตกทุ่งนาเมือง - น้ำตกสร้อยสวรรค์ - ผาชะนะได - เสาเฉลียงยักษ์ 

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปชมน้ำตกแสงจันทร์(น้ำตกลงรู)เป็นนํ้าตกหินทรายอยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี มี 2 ชั้น จุดเด่นอยู่ที่น้ำตกชั้นล่างสูงประมาณ 7 เมตร ไหลผ่านรูของหินซึ่งคาดว่าเดิมน่าจะเป็นกุมภลักษณ์แล้วเกิดการหลุดออกของหินชั้นล่างทำให้น้ำเกิดการกัดเซาะเกิดเป็นรูหินขึ้น จากนั้นไปชมน้ำตกทุ่งนาเมือง เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความสวยงาม และอยู่ใกล้เส้นทางน้ำไหลลดหลั่นลงมาตามโขดหิน ชั้นบนสูงสุดประมาณ 25 เมตร ต่อด้วยน้ำตกสร้อยสวรรค์ และน้ำตกทุ่งนาเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย เดินทางไปชมผาชะนะได เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก ถือเป็นหน้าผาที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม อีกทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาใช้เป็นจุดที่ใช้ในการบอกเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น บริเวณผาชะนะได นอกจากจะเห็นแนวแม่น้ำโขงที่ทอดยาวจากเหนือลงใต้แล้ว ยังได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเขียวขจีกว้างสุดลูกหูลูกตา

   จากนั้นไปชมเสาเฉลียงยักษ์ เป็นประติมากรรมธรรมขาติดล้ายเห็ดเกิดจากกระบวนการผุพังอยู่กับที่และ กร่อนที่เกิดกับขั้นหินที่แข็งและอ่อนของหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี ทำให้ขั้นหินมีความคงทน ต่อกระบวนการดังกล่าวแตกต่างกันจึงถูกกัดกร่อนไม่เท่ากัน ส่วนที่เป็นขั้นหินที่อ่อนกว่าจะถูกกัดกร่อน มากกว่าจึงหลงเหลือเป็นส่วนคล้ายโคนเห็ด ในขณะที่ขั้นหินที่แข็งกว่าถูกกัดกร่อนน้อยกว่าจึงหลงเหลือเป็นส่วนคล้ายดอกเห็ด

หลังอาหารค่ำพักผ่อนที่โรงแรม ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท


พฤศจิกายน 2564 วัดหนองบัว - วัดทุ่งศรีเมือง - กรุงเทพฯ

หลังอาหารเช้า เดินทางกลับเข้าเมืองอุบลราชธานี เที่ยวชมและถ่ายภาพวัดพระธาตุหนองบัว ในอดีตมีชื่อว่า วัดหนองบัว สร้างเมื่อปี พ.ศ.2498 โดยกลุ่มพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับปี พ.ศ.2500 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ายเดินทางไปเที่ยวชมวัดทุ่งศรีเมือง ในอดีตเป็นวัดที่สอนวิชาการช่างต่างๆ ให้แก่ชาวเมืองอุบลราชธานีโดยมีญาท่านพระครูดีโลด บุญรอด (พระครูวิโรจน์รัตโนบล) เป็นผู้นำการสอน  ภายในวัดมีศาสนาคารที่สำคัญ ได้แก่ หอไตรกลางน้ำ หอเก็บคัมภีร์ใบลานและพระไตรปิฎกที่เป็นงานสถาปัตยกรรมร่วมระหว่างไทย พม่า และลาว หอพระพุทธบาทที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระเจ้าใหญ่องค์เงิน เป็นงานสถาปัตยกรรมผสมระหว่างพื้นถิ่นอีสานและแบบไทยภาคกลาง ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่ทรงคุณค่าโดยฝีมือช่างพื้นเมืองอุบลที่ได้รับอิทธิพลจากช่างหลวงกรุงเทพฯ วิหารศรีเมือง และพระเจ้าใหญ่ศรีเมือง

15.00 เดินทางไปเช็กอินสนามบินอุบลราชธานี

16.55 ออกเดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE29

18.00 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพประทับใจ

ค่าทัวร์ท่านละ 11,800 บาท ( ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )


ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าที่พัก 3 คืนตามโปรแกรม ( พักที่เดิม 3 คืนไม่เปลี่ยนโรงแรม )

ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม

ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ


ค่าใช้จ่ายไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

ทิปคนขับรถและทีมงาน


หลังจากจองทัวร์ กรุณาจองตั๋วเครื่องบินดังนี้

ขาไป 1 พฤศจิกายน 2564 07.25-08.30 สายการบินไทยสไมล์เที่ยวบิน WE20

ขากลับ 4 พฤศจิกายน 2564 17.55-19.30 สายการบินไทยสไมล์เที่ยวบิน WE29

DSC_0899.jpg
DSC_0700.jpg
DJI_0802.jpg
DJI_0588.jpg
DSC_0023.jpg
DSC_0065.jpg
DSC_0768.jpg