Mt Fuji in Autumn

ภูเขาฟูจิ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

พาโนรามา 360 องศา

13-21 พฤศจิกายน 2020

( 9 วัน 7 คืน ) (เต็ม)

ขอเชิญร่วมเดินทางไปเยือนภูเขาฟูจิ ในช่วงเวลาที่งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตระการตากับใบเมเปิ้ลสีแดงสด คู่กับภูเขาฟูจิ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นมาช้านาน เดินทางเที่่ยวชมแบบวงกลมรอบภูเขาฟูจิ 360 องศา ในมุมมองที่แตกต่างกัน ทั้งทะเลสาบ ภูเขา ในเมือง และริมฝั่งทะเล ได้เห็นภาพของฟูจิซังครบทุกมุมมองอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เที่ยวชมเทศกาลใบไม้แดงริมทะเลสาบคาวะคุชิโกะ ชมหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ และทิวทัศน์ที่สวยงามอีกมากมาย นำทริปโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร

นำทริปโดย อาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร 

จำนวนสมาชิก เดินทางกลุ่มเล็ก รับสมาชิก 14 ท่าน ( เดินทางด้วยรถตู้ 2 คัน )

พักโรงแรมและบ้านพัก ห้องละ 2 ท่าน

อายุผู้ร่วมเดินทาง 20 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง

 

*โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขก่อนจองทัวร์

 

ค่าใช้จ่าย

ท่านละ 78,000 บาท ( ซื้อตั๋วการบินไทยเอง ลด 18,000 บาท )

 

การจองทริป

มัดจำในวันจองทริปท่านละ 25,000 บาท

​ส่วนที่เหลือชำระภายในวันที่ 13 กันยายน 2563

 

การยกเลิกทริป : 

หลังจากจองแล้ว อาจจะมีการหักค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริงที่ได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว และขอเงินคืนไม่ได้ อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ขอยกเลิกการเดินทาง 

 

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ( ที่พักแบบโรงแรมมีอาหารเช้า )

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ระบุในโปรแกรม

 

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศการบินไทย กรุงเทพฯ - นาริตะ

ค่าที่พัก 6 คืนตามระบุในโปรแกรม

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ทุกแห่ง และค่าขึ้นกระเช้าตามระบุในโปรแกรม

ค่ารถมินิบัสแบบ 10 ที่นั่ง 2 คัน นำเที่ยวตลอดโปรแกรม

ค่าน้ำมัน บัตรทางด่วน และค่าที่จอดรถ

ค่าประกันเดินทาง วงเงิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

ที่พัก

โรงแรมมาตรฐาน มีทั้งแบบเตียงคู่ และเตียงพื้นสไตล์ญี่ปุ่น
โรงแรมและที่พักไม่มีพนักงานยกกระเป๋า สมาชิกทุกท่านต้องลากกระเป๋าเข้าห้องพักเอง

วีซ่า

คนไทย ถือพาสปอร์ตไทย เข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า

 

จัดกระเป๋า

เนื่องจากรถมินิบัสที่ใช้มีพื้นที่วางกระเป๋าจำกัด ขอความร่วมมือสมาชิกร่วมทริปใช้กระเป๋าเดินทางขนาดสูงไม่เกิน 30 นิ้ว ท่านละ 1 ใบ

 

ข้อแนะนำการแต่งตัว

เสื้อผ้าและอุปกรณ์กันหนาว สำหรับอุณหภูมิ 10-15 องศาในเวลากลางวัน ( กลางคืนประมาณ 2-5 องศา )

 

อาหารการกิน

อาหารเช้ารวมในค่าทริป รับประทานที่โรงแรม ( ที่พักบางแห่งไม่มีอาหารเช้า )

อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ไม่รวมในค่าทริป จะพาไปทานตามร้านอาหารระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

 

ข้อควรทราบ

1. เนื่องจากเดือนพฤศจิกายน อากาศรอบภูเขาฟูจิค่อนข้างแปรปรวน บางวันอาจจะแสงแดดจัด แต่บางวันอาจจะมีฝนตก สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรมอาจจะมีการสลับเปลี่ยนวันตามความเหมาะสมของอากาศในแต่ละวัน

2. สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งรถยนต์ไปถึงจุดหมาย ยกเว้นจุดชมวิวบนยอดเขาบางแห่งที่ต้องเดินเท้่าขึ้นไป

กำหนดการ

 

ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 กรุงเทพ - โตเกียว

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์การบินไทย 

23.45 น. ออกเดินทางโดยการบินไทย เที่ยวบิน TG642 ( ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง )

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563 โตเกียว - ภูเขาฟูจิ

07.40 เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ออกเดินทางต่อโดยรถตู้ไปยังภูเขาฟูจิ ทะเลสาบคาวะคุชิโกะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง และแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนเข้าที่พัก

    บ่าย เที่ยวชมวิวภูเขาฟูจิ และใบไม้เปลี่ยนสีริมทะเลสาบ เย็นเดินชมงานเทศกาลใบไม้แดง ช่วงพลบค่ำจะมีการประดับไฟแสงสีอย่างสวยงาม สถานที่จัดงานอยู่ห่างจากที่พักเพียง 10 นาที

    พักที่ Kawaguchiko Country Cottage Ban บ้านพักหลังใหญ่ หลังละ 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ มีห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร ที่พักอยู่บนเนินเขา มองเห็นวิวภูเขาฟูจิและทะเลสาบคาวะคุชิโกะได้อย่างชัดเจน ( ไม่มีอาหารเช้า )

อาทิตย์ 15 พฤศจิกายน 2563 ภูเขาฟูจิ ทะเลสาบคาวะคุชิโกะ

    เช้าวันแรก หลังอาหารช้าที่โรงแรม เดินทางไปชมวิวภูเขาฟูจิจากบนยอดเขา ทางเดินขึ้นเป็นบันได 200 ขั้น ระหว่างทางมีเมเปิ้ลแดงและมองเห็นวิวภูเขาฟูจิได้อย่า่งชัดเจน ทางด้านบนมีเจดีย์แดงเป็นฉากหน้า เป็นภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีฉากหลังเป็นภูเขาฟูจิ มรดกโลกใหม่ล่าสุดของประเทศญี่ปุ่น 

    บ่าย เดินทางไปถ่ายภาพอุโมงค์ใบไม้แดงริมทะเลสาบ เย็นรอถ่ายภาพแสงสีพระอาทิตย์ตกกับฟูจิซังที่งดงาม เดินทางลัดเลาะทะเลสาบชมใบไม้แดงตามจุดต่างๆ ที่น่าสนใจ

    เย็นไปรอถ่ายภาพแสงสีพระอาทิตย์ตกกับวิวฟูจิซังริมทะเลสาบ

พักที่ Kawaguchiko Country Cottage Ban บ้านพักหลังใหญ่ หลังละ 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ มีห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร ที่พักอยู่บนเนินเขา มองเห็นวิวภูเขาฟูจิและทะเลสาบคาวะคุชิโกะได้อย่างชัดเจน  ( ไม่มีอาหารเช้า )

จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 ฟูจิ ทะเลสาบคาวะคุชิโกะ

ตื่นตีห้าไปรอถ่ายภาพแสงสีเช้าวันใหม่ขณะพระอาทิตย์ขึ้นริมทะเลสาบ จากนั้นกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม โปรแกรมวันนี้จะเที่ยวชมวิวภูเขาฟูจิตามจุดชมวิวและสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจจะสลับปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศ จุดหมายในวันนี้อาทิ 

 • สวนโออิชิ ปาร์ค สวนสวยริมทะเลสาบที่มีชื่อเสียง มีทางเดินที่ปลูกต้นเมเปิ้ลเรียงรายยาวนับร้อยเมตร

 • อุโมงค์ใบไม้แดง จุดถ่ายภาพยอดนิยม มองเห็นภูเขาฟูจิกับใบเมเปิ้ลแดงเป็นฉากหน้าที่งดงามตระการตา

 • หมู่บ้านโบราณสไตล์กัสโซอันเก่าแก่ของญี่ปุ่น

 • วัดญี่ปุ่น Kawaguchiko Asama Shrine 

 • อุทยานคะวะงุชิโกะ เท็นโจซัง

พักที่ Kawaguchiko Country Cottage Ban บ้านพักหลังใหญ่ หลังละ 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ มีห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร ที่พักอยู่บนเนินเขา มองเห็นวิวภูเขาฟูจิและทะเลสาบคาวะคุชิโกะได้อย่างชัดเจน  ( ไม่มีอาหารเช้า )

อังคาร 17 พฤศจิกายน 2563 ทะเลสาบยะมะนะกะ ( ฟูจิทิศตะวันออก )

ถ่ายภาพแสงสีเช้าวันใหม่กับฟูจิซังจากด้านหน้าโรงแรม จากนั้นรับประทานอาหารเช้าแล้วเช็กเอ้าท์ออกเดินทางต่อไปยังทะเลสาบยะมะนะกะ จุดหมายในวันนี้อาทิ

 • หมู่บ้านโอชิโน หรือ บ้านน้ำใส หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีบ่อน้ำใสสะอาดซึ่งไหลมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาฟูจิ มีร้านค้าขายสินค้าและขนมนานาชนิด

 • จุดชมวิวยะมะนะกะ พาโนรามา มองเห็นวิวฟูจิซังจากบนยอดเขาได้อย่างงดงามและชัดเจนมากที่สุด

 • Gotenba outlet mall แวะช้อปปิ้งสินค้าจากเอ้าท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น มีสินค้านานาชนิด ทั้งแบรนด์เนมจากทั่วโลก และสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นของญี่ปุ่นในราคาลดพิเศษสุด

เย็นไปรอชมแสงสีพระอาทิตย์ตกริมทะเลสาบยะมะนะกะ

ค่ำ หากท้่องฟ้าเปิดจะออกไปถ่ายภาพฟูจิซังกับดาวล้านดวงอันตระการตาจากบนยอดเขา

พักที่ Cyaimu ห้องพักแบบมาตรฐาน เตียงแฝด ( 2 เตียง ) พักห้องละ 2 ท่าน ห้องน้ำแบบออนเซ็น แยกชายหญิง ที่พักอยู่ชั้นสอง (ไม่มีลิฟท์)มีอาหารเช้า

พุธ 18 พฤศจิกายน 2563 ฟุจิโนะมิยะ ( ฟูจิทิศใต้ )

เช้า ถ่ายภาพแสงสีเช้าวันใหม่ริมทะเลสาบจากนั้นกลับที่พักรับประทานอาหารเช้าแล้วเช็กเอ้าท์เดินทางไปเมืองฟูจิ จุดหมายที่น่าสนใจของวันนี้อาทิ

 • ยูริกิ โกเอ็ง จุดชมวิวภูเขาฟูจิจากยอดเขา (เดินขึ้นเขาราว 400 เมตร )

 • วัดโบราณ Fujisan Honguu Sengen Taisha

 • จุดชมวิวภูเขาฟูจิคู่กับรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น

 • น้ำตกชิราอิโตะ หนึ่งในน้ำตกสวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น แวดล้อมไปด้วยใบไม้่หลากสีสัน

 • ศาลเจ้าชินโต Kunōzan Tōshōgu Shrine นั่งรถรางขึ้นเขาไปชมวิวภูเขาฟูจิจากยอดเขาบริเวณสวน Nihondaira Prefectural Natural Park

เย็นรอถ่ายภาพแสงสีพระทิตย์ตกกับวิวภูเขาฟูจิจากจุดชมวิวบนยอดเขา

พักที่โรงแรม APA Hotel Fuji Chuo ห้องพักแบบมาตรฐาน เตียงแฝด ( 2 เตียง ) พักห้องละ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว  มีอาหารเช้า

พฤหัสบดี 19 - ศุกร์ 20 พฤศจิกายน 2563 ฟูจิซังทิศตะวันตกและทิศเหนือ

ตื่นตีห้าไปรอถ่ายภาพแสงสีพระอาทิตย์ขึ้นริมทะเลสาบ แล้วกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

ในวันนี้จะเดินทางไปตามถนนเลียบภูเขาฟูจิทางฝั่งทิศตะวันออก แวะถ่ายภาพตามจุดชมวิวต่างๆ ระหว่างทาง สถานที่ท่องเที่ยวในสองวันนี้ที่น่าสนใจอาทิ

 • เส้นทางขึ้นยอดเขาฟูจิสถานีที่ 5 

 • ทะเลสาบไซ 

 • ทะเลสาบโมโตสุ 

 • ทะเลสาบโชจิ

 • อุทยานคะวะงุชิโกะ เท็นโจซัง ( กระเช้าขึ้นเขา )

พักที่โรงแรม HOTEL ROUTE-INN Kawaguchiko ห้องพักแบบมาตรฐาน เตียงแฝด ( 2 เตียง ) พักห้องละ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว มีห้องออนเซ็นบนชั้นดาดฟ้าบริการฟรี มองเห็นวิวภูเขาฟูจิได้อย่างชัดเจน , มีอาหารเช้า

เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2563 สนามบินนาริตะ

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เที่ยวถ่ายภาพวิวภูเขาฟูจิกับเมเปิลแดงรอบๆ ทะเลสาบ จากนั้นกลับโรงแรมเช็กเอ้าท์ เดินทางไปยังสนามบินนาริตะ

17.30 ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ Terminal 1 เที่ยวบิน TG677

22.30 เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพประทับใจที่จะอยู่ในความทรงจำไปอีกนานแสนนาน

 • ไทยแลนด์โฟโต้ทัวร์  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08113 

 • บัตรอนุญาตผู้นำเที่ยว ( Tour Leader ) นำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก เลขที่ 12.0150 จากกรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • แชทพูดคุยกับทีมงานของเราผ่านทาง line  คลิกที่นี่

 • ส่งอีเมล์หาเราได้ที่ sale@thailand-photo-tours.com

30 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  

sale@thailand-photo-tours.com

© 2020 by Thailand Photo Tours