มหัศจรรย์เมืองน่าน

16-18 กย 2563

( รับสมาชิก 10 ท่าน, รถตู้ 2 คัน, เต็ม )

กำหนดการ

16 กย 2563

05.00 เช็กอินสนามบินดอนเมือง

07.40 ออกจากเดินทางจากเมืองน่าน โดยสายการบินแอร์ เอเซีย  

08.55 เดินทางถึงเมืองน่าน เช็กอินเข้าที่พัก น่าน บูติก รีสอร์ท พักผ่อนถ่ายภาพในรีสอร์ท และทุ่งนาที่เขียวขจีตามอัธยาศรัย 

12.00 อาหารกลางวัน

13.00 เดินทางไปชมวัดก๋งหรือวัดศรีมงคล อำเภอท่าวังผา สถานที่ชมวิวทุ่งนาเขียวขจีที่สวยงาม มองเห็นฉากหลังเป็นดอยภูคา ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของโบราณไว้มากมาย

เย็น เที่ยวชมตัวเมืองน่าน ชมวัดภูมินทร์ และวัดมิ่งเมือง

อาหารค่ำในตัวเมือง

พักที่น่าน บูติก รีสอร์ท บ้านพักแนวบูติกที่ตกแต่งอย่างสวยงามทุกหลัง พักหลังละ 2 ท่าน 

กลางคืนหากท้องฟ้าเปิด มีโปรแกรมถ่ายทางช้างเผือกที่บริเวณทุ่งนาหลังรีสอร์ท

 

17 กย 2563

  หลังอาหารเช้า เดินทางไปจิบกาแฟชมวิวบรรยากาศทุ่งนาแสนสวยที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ อำเภอปัว มีมุมสวยๆ บรรยากาศดีๆ ให้ถ่ายภาพมากมาย ต่อด้วยการเดินทางบนเส้นทางถนนลอยฟ้า เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติดอยภูคา แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ถนนจะผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปจนถึง บ่อเกลือ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองน่าน บ่อเกลือมีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อ บริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา จีนตอนใต้เมื่อก่อนนี้จะมีบ่อเกลือหลายบ่อ แต่เดี๋ยวนี้ได้แห้งไปหมด เหลืออยู่เพียงสองบ่อเท่านั้น โดยการทำเหลือจะหยุดทำในช่วงเช้าพรรษาและจะทำ อีกครั้งในช่วงออกพรรษา ซึ่งในบริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านต่าง ๆอีก 8 หมู่บ้าน บ้านบ่อหลวงมีบ่อเกลือสาธารณะอยู่ 2 บ่อ ชาวบ้านจะเรียกว่า บ่อเหนือ และบ่อใต้ บ่อเหนืออยู่ริมแม่น้ำบางส่วนบ่อใต้ห่างออก ไปราว 500 เมตรติดเชิงเขาท้ายหมู่บ้าน และด้วยอำเภอบ่อเกลือ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม โอบล้อมด้วย ขุนเขาเขียวขจี บ่อเกลือจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่รอคอยนักเดินทางเข้ามาสัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาตและตำนานการทำเกลือบนที่สูง

อาหารค่ำในตัวเมือง

พักที่น่าน บูติก รีสอร์ท

กลางคืนหากท้องฟ้าเปิด มีโปรแกรมถ่ายทางช้างเผือกที่บริเวณทุ่งนาหลังรีสอร์ท

 

18 กย 2563

05.00 น. เดินทางไปชมแสงสีเช้าวันใหม่ที่จุดชมวิว พระธาตุเขาน้อย มองเห็นตัวเมืองน่านกับบรรยากาศยามเช้าที่งดงาม จากนั้นกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า เที่ยวชมวัดพระธาตุแช่แห้ง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

หลังอาหารกลางวันเดินทางไปสนามบิน

14.00 เช็กอินสนามบินน่าน

16.15 ออกจากเดินทางจากเมืองน่าน โดยสายการบินแอร์ เอเซีย  

17.25 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพประทับใจ

 

รับสมาชิกเพียง 10 ท่าน + ทีมงาน 3 ท่าน ( รับเพิ่มไม่ได้เนื่องจากที่พักเต็ม )

 

ค่าใช้จ่าย ( ราคาขึ้นอยู่กับประเภทบ้านพัก ดูภาพห้องพักทางด้านล่าง )
พักห้อง 
Superior Double Bangalow 1 เตียงใหญ่ ท่านละ 11,500 ( หลัง 1 ชูศักดิ์, ณัฐณิชา , หลัง 2 รัชนี ) 

พักห้อง Superior Twin Bangalow 2 เตียง ท่านละ 11,500 ( มี 1 หลัง/จองแล้ว รุ่งทิพย์,กิตติยา)

พักห้อง Superior Premium Bangalow ท่านละ 13,500 ( จองแล้ว 1 หลัง ยูริ )

พักห้อง The Mountain View Villa ท่านละ 14,700 ( มี 1 หลัง/จองแล้ว วนิดา,วิโรจน์ )

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่ารถตู้ นั่งคันละ 6-7 ท่าน

ค่าที่พัก น่าน บูติก รีสอร์ท ( ห้องพักแต่ละหลังมีขนาดและบรรยากาศแตกต่างกัน จองก่อนเลือกห้องได้ก่อน )

ค่าอาหารเริ่มจากมื้อกลางวัน 16 กย จนถึงมื้อเที่ยง 18 กย รวม 7 มื้อ

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม ( เฉพาะสถานที่เก็บค่าเข้าชม )

ค่าประกันอุบัติเหตุ

 

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

ค่าตัวเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-น่าน 

ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม

น่าน​ ซีซัน​ บูกติก รีสอร์ท​ พัก 2 คืน
 

  • ไทยแลนด์โฟโต้ทัวร์  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08113 

  • บัตรอนุญาตผู้นำเที่ยว ( Tour Leader ) นำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก เลขที่ 12.0150 จากกรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  • แชทพูดคุยกับทีมงานของเราผ่านทาง line  คลิกที่นี่

  • ส่งอีเมล์หาเราได้ที่ sale@thailand-photo-tours.com

30 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  

sale@thailand-photo-tours.com

© 2020 by Thailand Photo Tours