top of page

New Zealand @Autumn

นิวซีแลนด์ เกาะใต้
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 11 วัน 9 คืน
20-30 เมษายน 2567
 ( รับ 14 ท่าน ) เต็ม

7J5A3229-Edit.jpg
NZL_6324.jpg

ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่นิวซีแลนด์ เป็นช่วงเวลาที่งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ อากาศเย็นสบาย เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด ใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ทุกพื้นที่ทั่วเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์จะได้พบกับใบไม้เปลี่ยนสีสุดอลังการ ในทริปนี้การเดินทางเริ่มจากไครสต์เชิร์ซ ขึ้นเหนือไปยังอุทยาน Arthur's Pass เทือกเขาสูงที่มีภูมิประเทศอันสวยงาม ชม Fox Glacier ภูเขาธารน้ำแข็งลือชื่อแห่งนิวซีแลนด์ ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีรอบทะเลสาบวานากา ทะเลสาบเทคาโป เที่ยวชมเมืองควีนทาวน์ เมืองแอร์โรว์ทาวน์ ชมความสวยงามของเม้าท์คุก ภูเขาสูงที่สุดในนิวซีแลนด์ มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยกลาเซียร์น้ำแข็งตลอดทั้งปี รวมไปถึงดาวล้านดวงและทางช้างเผือกยามค่ำคืน ถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่มตลอดทริป พักโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์สะดวกสบาย นำทริปโดย ประสิทธิ์ จันเสรีกร

จำนวนสมาชิก : 14 ท่าน  ( เดินทางด้วยรถมินิบัส Mercedes Benz Sprinter 17 ที่นั่ง )

ค่าใช้จ่าย
ท่านละ 116
,000 บาท ( เฉพาะสมาชิกเก่าที่เคยเดินทางกับเรามาแล้ว ลด 3,000 บาท ) ไม่รวมตั๋วเครื่องบินการบินไทย กรุงเทพฯ - ไครสต์เชิร์ช (ประมาณ 42,000 บาท ขึ้นอยู่กับวันจองตั๋ว)

มัดจำทริป 50,000 บาท


ค่าใช้จ่ายรวม

  • โรงแรมทุกแห่งตามโปรแกรม พักห้องละ 2 ท่าน

  • กระเช้าชมวิว Queenstown Gondola

  • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรม 

  • รถมินิบัส 17 ที่นั่ง Benz Sprinter นำเที่ยวตามโปรแกรม

  • ค่าขอวีซ่านิวซีแลนด์ 

  • ประกันเดินทาง วงเงิน 3,000,000 บาท


ค่าใช้จ่ายไม่รวม
 

1 . ตั๋วเครื่องบินการบินไทย กรุงเทพฯ - ไครสต์เชิร์ช

2. ค่าอาหารกลางวันและค่ำ ( มีอาหารเช้าที่โรงแรม )
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ระบุรวมในค่าทริป

อาหาร

  • ประเทศนิวซีแลนด์ เข้มงวดในการนำอาหารทุกชนิดเข้าประเทศ หากต้องการต้องเป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีฉลากภาษาอังกฤษกำกับชัดเจนเท่านั้น และต้องสำแดงขณะผ่าน ตม

  • พักห้องละ 2 ท่าน (พักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

  • ระหว่างเดินทางจะแวะที่ร้านอาหาร และช้อปปิ้งซื้ออาหารที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมบางแห่งมีห้องอาหารค่ำ

วีซ่า ทีมงานจะเรียกเก็บเอกสารสำหรับยื่นวีซ่ากลุ่ม eVISA ก่อนเดินทาง 60 วัน ( ไม่ต้องไปแสดงตัว , ไม่ต้องใช้ Passport เล่มจริง เป็นการยื่นวีซ่าออนไลน์ )

กำหนดการเดินทาง 

( พระอาทิตย์ขึ้น 07.00 / พระอาทิตย์ตก 18.00 , อุณหภูมิประมาณ 4-15 องศา)

20 เมษายน 2567 กรุงเทพ - ซิดนีย์ - ไครสต์เชิร์ช
15.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์สายการบินไทย
19.40 อ
อกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 465


21 เมษายน 2567 ไครสต์เชิร์ช - Arthur's Pass National Park
07.30 เดินทางถึงเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

09.25 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบิน NZ 212 

14.50 เดินทางถึงเมืองไครสต์เชิร์ช เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ Arthur's Pass National Park 

  Arthur's Pass เดิมเรียกว่า Camping Flat และ Bealey Flats เป็นเมืองเล็ก ๆ ใน Southern Alps ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในเขต Selwyn เป็นสถานที่พักแรมยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ Arthur's Pass ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ.2472 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่สามของนิวซีแลนด์

  เมือง Arthur's Pass อยู่ห่างจากทางผ่านภูเขาที่มีชื่อเดียวกันนี้ไปทางใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 740 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าบีช แม่น้ำ Bealey ไหลผ่านเมือง  และอยู่ห่างจากไครสต์เชิร์ช 153 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 2-3 ชั่วโมงบนทางหลวงหมายเลข 73

พักที่ The Bealey Hotel หรือเทียบเท่า

BUS.jpg
DSC_5455.jpg
NZL_5913.jpg

22 เมษายน 2567  Devils Punchbowl Waterfall - Fox​ Glacier​ - Westland Tai Poutini National Park 

   หลังอหารเช้าที่โรงแรม เดินเท้าเข้าชมน้ำตก Devils Punchbowl Waterfall หนึ่งในน้ำตกสวยที่สุดของนิวซีแลนด์ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เริ่มต้นด้วยการเดินบนสะพานข้ามแม่น้ำบีลีย์ ผ่านป่าต้นบีชที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยนกนานาพันธุ์ ไปถึงด้านล่างของน้ำตกที่สูงมากถึง 131 เมตร ใช้เวลาเดินไปกลับประมาณ 1 ชั่วโมง   

  จากนั้นออกเดินทางไปทางตะวันตก ผ่านเทือกเขาสูงจนถึงชายฝั่งทะเล แวะถ่ายภาพในจุดที่มีธรรมชาติสวยงาม ถนนจะลัดเลียบไปตามฝั่งทะเลทัสมาน จนถึง Fox​ Glacier​ ( เดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง ) สถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังของนิวซีแลนด์ เป็นธารน้ำแข็งบนเทือกเขาสูงยาวกว่าสิบกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Westland Tai Poutini National Park 

พักที่ Fox Glacier Lodge  หรือเทียบเท่า

NZL_5792.jpg
NZL_5739.jpg
NZL_6155.jpg
NZD_72-Edit.jpg

​​23 เมษายน 2567  Fox Glacier
  หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินเที่ยวไป
ตามเทรลธรรมชาติที่มีชื่อเรียกว่า Minnehaha Walk เส้นทางจะผ่านป่าดิบชื้นเขียวขจี ลัดเลาะไปตามแม่น้ำฟ๊อก จนถึงจุดชมวิวริมทะเลสาบที่มองเห็น Fox​ Glacier​ ได้อย่างชัดเจน ในอดีตธารน้ำแข็งส่วนปลายสุดจะอยู่ใกล้มาก แต่จากสภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งละลายไปเป็นจำนวนมาก

   บ่าย เดินทางไปเที่ยวชมทะเลสาบ Lake​ Matheson ซึ่งเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง​ เส้นทางเดินได้เป็นวงกลม มีจุดชมวิวที่สวยงานรอบทะเลสาบ โดยมีจุดสวยที่สุดชื่อ Reflection Island มองเห็นยอดเขาเม้าท์คุก และกลาเซียร์น้ำแข็ง กับเงาสะท้อนน้ำในทะเลสาบ ในช่วงพระอาทิตย์ตก หากอากาศดีจะมองเห็นยอดเขา Aoraki , Mount Cook และ Mount Tasman ได้อย่างสวยงาม

พักที่ Fox Glacier Lodge หรือเทียบเท่า

 

​​24 เมษายน 2567   Lake Wanaka

  หลังอหารเช้า เดินทางไปทะเลสาบวานาก้า มีพื้นที่ทะเลสาบมากถึง 192 ตารางกิโลเมตร อยู่บริเวณตีนเขา Southern Alps เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องกีฬาฤดูหนาว แต่ในฤดูร้อน ทะเลสาบ Wanaka เป็นศูนย์กลางกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย โดยเฉพาะเส้นทางเดินป่ายาวหลายกิโลเมตรในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม สีเหลืองทองของใบไม้รอบๆ ทะเลสาบจะสร้างความประทับใจได้อย่างไม่รู้ลืมเลยทีเดียว และสามารถเช่าจักรยานปั่นรอบทะเลสาบเป็นวงกลมได้ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง หรือจะใช้เส้นทางเดินขึ้นเขาไปชมวิวพาโนรามาอันงดงาม นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินเขาลือชื่อ Rob Roy Glacier มองเห็นธารน้ำแข็งได้จากจุดชมวิวบนยอดเขา

   ไฮไลท์อย่างหนึ่งของทะเลสาบวานาก้าคือ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวในทะเลสาบ เป็นภาพสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของทะเลสาบแห่งนี้ และเป็นอีกหนึ่งเช็กอินที่พลาดไม่ได้

   ในตอนกลางคืน หากท้องฟ้าเปิดจะเดินจากที่พักไปชมดาวล้านดวงและทางช้างเผือกอันงดงามยามค่ำคืน

พักที่ Edgewater Hotel  หรือเทียบเท่า

พักที่ Edgewater Hotel  หรือเทียบเท่า

ICE_7910 2-Edit.jpg
NZL_7031.jpg
NZL_6478.jpg
NZL_7437.jpg

​25 เมษายน 2567  แอร์โรว์ทาวน์ - ควีนส์ทาวน์ 

    เช้าเดินทางลงใต้ ผ่านเส้นทางที่มีทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงามจนต้องแวะถ่ายภาพไปตลอดทาง จุดหมายแรกของวันนี้คือเมืองเล็กๆ แสนน่ารักชื่อ แอร์โรว์ทาวน์ ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเพิ่มความสวยงามให้กับเมืองนี้เป็นทวีคูณ โดยมีเส้นทางเดินชมป่าเปลี่ยนสีอันตระการตา เส้นทางเดินลัดเลาะไปตามลำธารสายเล็กๆ มองเห็นป่าเปลี่ยนสีทั้งภูเขา มีมุมสวยๆ ให้ถ่ายภาพมากมาย จากนั้นกลับมาเที่ยวในตัวเมือง ซึ่งแม้จะเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่บ้านทุกหลังตกแต่งอย่างสวยงาม มีร้านค้า ร้านอาหาร และมุมเก๋ๆ ให้ถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่ม 
    บ่ายเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาทางเกาะใต้ เป็นเมืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดส์ออฟเดอะริงส์ ควีนส์ทาวน์มีทั้งทุ่งหญ้าเขียวขจี เทือกเขาสูง ฟาร์มแกะ และทะเลสาบสีเขียวมรกตชื่อ วาคาติปู นอกจากนี้ควีนส์ทาวน์ยังมีชื่อเสียงเรื่องแร่เพชรที่งดงาม มีกิจกรรมให้ผจญภัยได้ตลอดทั้งปี นับเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์

    หลักจากเช็กอินเข้าที่พัก จะขึ้นกระเช้า Queenstown Gondola ชมวิวตัวเมืองและทะเลสาบจากมุมสูง  มองเห็นวิวทะเลสาบวาคาติปูและเมืองควีนส์ทาวน์ โดยมีฉากหลังเป็นทิวเขาสูงทอดตัวยาวเหยียด เป็นมุมมองพาโนรามาที่งดงามมากทีเดียว และมีเทรลเดินขึ้นสู่จุดชมวิวที่มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลแบบพาโนรามา งดงามตระการตามากทีเดียว

   เย็น อิสระเดินเล่นชมเมืองควีนส์ทาวน์ (โรงแรมตั้งอยู่ริมทะเลสาบย่านใจกลางเมือง) มีร้านค้า ร้านอาหารมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง

พักโรงแรม Copthorne Hotel & Resort Lakefront Queenstown  หรือเทียบเท่า

NZD_148.jpg
DSCF9810-Edit.jpg
NZL_8363.jpg
NZL_7793.jpg
NZL_7623.jpg

26 เมษายน 2567 Lake Te Anau - Fiordland National Park - Milford sound 
    หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เราจะเดินทางลัดเลาะเลียบทะเลสาบ Lake Wakatipu ที่มีทิวทัศน์อันสวยงาม แวะเที่ยวชมสถานที่กระโดดบันจี้จั๊มแห่งแรกของโลก ตั้งอยู่บนโตรกผาลึกสูงนับร้อยเมตร 
   จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบเทอะเนา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ สภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาที่ถูกน้ำแข็งละลายกัดเซาะเป็นร่องเขาและหน้าผาที่สูงชัน โอบล้อมทะเลสาบที่ลึกเขาไปนับสิบกิโลเมตร เรียกกันว่า “ฟยอร์ด (Fjord)” ถ่ายภาพกันจนเต็มอิ่มเราจะเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังและมีชื่อเสียงมากที่สุดในนิวซีแลนด์ นั่นคือ มิลฟอร์ด ซาวด์ เป็นผืนน้ำส่วนหนึ่งของงทะเลแทสมัน โอบล้อมด้วยหุบเขาที่แคบและมีหน้าผาสูงชัน 

   เย็นไปถ่ายภาพแสงสียามเย็นของภูเขารูปสามเหลี่ยมกับเงาสะท้อนน้ำที่งดงาม เป็นภาพสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ก็ว่าได้ 

พักที่ Distinction Luxmore Hotel Te Anau หรือเทียบเท่า

NZL_8636-1.jpg
ICE_9539-Edit.jpg
NZD_DJI_138-Edit.jpg
7J5A1469-Edit.jpg
7J5A2066-Edit.jpg
7J5A1395-Edit.jpg

27 เมษายน 2567 เม้าท์คุก - ทะเลสาบปูนาคิ 
   หลังอาหารเช้า ออกเดินทางต่อไปยังเม้าท์คุก ภูเขาที่สูงที่สุดทางเกาะใต้ มีหิมะปลุกคลุมตลอดทั้งปี และยังเป็นสถานที่ชมธารน้ำแข็งแทสมัน (Tasman Glacier) ธารน้ำแข็งจากเทือกเขาคุกที่ละลายลงสู่ทะเลสาบแทสมัน (Tasman Lake)  ภูเขาแห่งนี้มียอดเขาสูงถึง 3,754 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นยอดเขาที่สูงอันดับที่ 37 ของโลก ตั้งชื่อตามกัปตันเจมส์ คุก โดยพลเรือเอก จอห์น สโตก ในปี 1846 ซึ่งเดิมมีชื่อเรียกว่า เอารังกิ แปลว่า เขาสูงเสียดฟ้า มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี ชาวเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์เชื่อว่า เขาเอารังกิ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเทพเจ้าของเมารีสิงสถิตอยู่บนยอดเขา ระหว่างทางถนนจะลัดเลาะไปตามทะเลสาบปูคากิ เมื่อเข้าสู่เขตเม้าท์คุกจะเริ่มมองเห็นภูเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน กับวิวที่งดงามน่าประทับใจมาก

   เมื่อถึงทะเลสาบปูนาคิ จะมองเห็นทะเลสาบสีเทอควอยซ์ที่สวยงาม ริมทะเลสาบมีร้านขายปลาเซลมอน Mt Cook Alpine Salmon ที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ สามารถซื้อกลับเป็นของฝากได้ และมีจุดชมวิวที่มองเห็นเม้าท์คุกคู่กับทะเลสาบปูนาคิ เป็นภาพที่งดงามน่าประทับใจมาก และทิวทัศน์ก็จะสวยงามมากขึ้นตามลำดับเมื่อเข้าใกล้เม้าท์คุกเข้าไปเรื่อยๆ มีจุดชมวิวให้แวะถ่ายภาพไปตลอดทาง 

พักที่ Mt Cook The Hermitage Hotel  หรือเทียบเท่า

Mt​ Cook  Aoraki Alpine Lodge.jpg
ICE_5831-Edit.jpg
ICE_4083-Edit.jpg
ICE_3252-Edit.jpg
ICE_3223.jpg
ICE_8254 2-Edit.jpg

28 เมษายน 2567  เม้าท์คุก - ทะเลสาบทัสมาน - กลาเซียร์ - ทะเลสาบเทคาโป - Church of the Good Shepherd 
    เช้าวันนี้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเดินชมวิวกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็ง Tasman Glacier โดยใช้เส้นทางเดิน Hooker Valley track มองเห็นวิวภูเขาหิมะที่สวยงาม เส้นทางเดินสะดวก โดยต้องข้ามสะพาน 3 แห่งไปสุดทางที่ทะเลสาบ ฮุกเกอร์ ซึ่งเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง 
   จากนั้นเดินทางไปชมทิวทัศน์ของทะเลสาบ Tasman เส้นทางจากผ่านทิวทัศน์ภูเขาหิมะขาวโพลน หากเป็นฤดูหนาวเดือนสิงหาคม บริเวณนี้จะถูกปลกคลุมไปด้วยหิมะทั้งหมด จากลานจอดรถต้องเดินขึ้นเนินประมาณครึ่งชั่วโมง จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเม้าท์คุกแบบพาโนรามา และมองเห็นทะเลสาบทัสมานอยู่ทางด้านล่าง

   บ่ายออกจากเดินทางต่อไปยังทะเลสาบเทคาโป  สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามราวกับดินแดนในฝัน ภาพของทะเลสาบสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ที่ล้อมรอบไปด้วยแนวเทือกเขาสูงใหญ่ เป็นภาพที่ตราตรึงใจไปทั่วโลก ทะเลสาบเทคาโป เป็นทะเลสาบน้ำจืด ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขา Southern Alps ใน Mackenzie Country บนเกาะใต้ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมาจากธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนเทือกเขา เมื่อผนวกกับแร่ธาตุต่าง ๆ จึงทำให้มีสีฟ้าสวยงามราวกับทะเลสาบในเทพนิยาย เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับคู่รักที่เดินทางมาฮันนีมูน และถ่ายภาพแต่งงานกันริมทะเลสาบ

   หลังจากเช็กอินเข้าที่พัก นำท่านไปชม Church of the Good Shepherd โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างจากหินทั้งหลัง ตั้งแต่ปี 1935 รอบๆ โบสถ์มีเส้นทางเดินชมทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นจุดเช็กอินที่พลาดไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาเยือนนิวซีแลนด์

   ช่วงค่ำคืน หากท้องฟ้าเปิดบริเวณโบสถ์จะมองเห็นดาวนับล้านดวง และทางช้างเผือกได้อย่างชัดเจน และหากโชคดีมากไปกว่านั้น จะได้เห็นแสงใต้ที่หาชมได้ยากอีกด้วย ในทุกคืนจะมีนักถ่ายภาพมาตั้งกล้องรอชมปรากฏการณ์แสงใต้ในบริเวณริมทะเลสาบเป็นจำนวนมาก

พักโรงแรม The Godley Hotel​ หรือเทียบเท่า

C91U4102.jpg
NZD_3000-Edit.jpg
nz009.jpg

29 เมษายน 2567  Hooker Valley Track​ ทะเลสาบเทคาโป 

    หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางขึ้นไปชมวิวบนยอดเขา Mt John University Observatory บนยอดเขามองเห็นทะเลสาบเทคาโป  และทิวเขาที่สวยงามแบบพาโนรามา 360 องศา 

   บ่ายเดินทางกลับเข้าเมืองไครสต์เชิร์ช ใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง เช็กอินเข้าที่พัก โรงแรม Novotel Christchurch Cathedral Square ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าจตุรัสใจกลางเมือง ที่นี่เป็นที่ตั้งของมหาวิหาร Christchurch Cathedral ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ และเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิก สร้างเมื่อปี คศ. 1864 เสร็จสมบูรณ์อย่างสวยงามในปี คศ. 1904 ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองพอดี เมื่อ 11 ปีก่อนมหาวิหารแห่งนี้ประสบเหตุแผ่นดินไหวและตัวมหาวิหารได้รับความเสียหายอย่างหนัก ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ คาดว่าจะเปิดใช้งานอีกครั้งในปี 2027
   
อิสระช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึก และเดินเที่ยวชมเมือง
ไครสต์เชิร์ช

พักที่โรงแรม The Godley Hotel หรือเทียบเท่า

NZD_4984-Edit.jpg
NZD_4931.jpg
NZD_4895-Edit-Edit.jpg

30 เมษายน 2567 ไครสต์เชิร์ช - กรุงเทพฯ
   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเช็กเอ้าท์ เดินทางไปสนามบิน 

04.00 เช็กอินสนามบินไครสต์เชิร์ช  
06.3
0 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน NZ 211

08.15 เดินทางถึงเมเบิร์น

13.30 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 466
20.00 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

File266.jpg
NZD_DJI_404-Edit.jpg
NZD_DJI_30-Edit.jpg
bottom of page