top of page
 • ไทยแลนด์โฟโต้ทัวร์  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08113 

 • บัตรอนุญาตผู้นำเที่ยว ( Tour Leader ) นำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก เลขที่ 12.0150 จากกรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • แชทพูดคุยกับทีมงานของเราผ่านทาง line  คลิกที่นี่

New Zealand

นิวซีแลนด์ เกาะใต้
ฤดูดอกไม้บานสะพรั่ง 11 วัน 9 คืน
23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ( ว่าง7 ที่ )

Lupins44.jpg

ฤดูดอกไม้บานเดือนมกราคมที่นิวซีแลนด์ เป็นช่วงเวลาที่งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ อากาศเย็นสบาย เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด ในทริปนี้การเดินทางเริ่มจากไครสต์เชิร์ซ ขึ้นเหนือไปยังอุทยาน Arthur's Pass เทือกเขาสูงที่มีภูมิประเทศอันสวยงาม ชม Fox Glacier ภูเขาธารน้ำแข็งลือชื่อแห่งนิวซีแลนด์ ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์รอบทะเลสาบวานากา ทะเลสาบเทคาโป โอบล้อมไปด้วยทุ่งดอกลูปินตระการตา ชมฟาร์มลาแวนเดอร์ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ เที่ยวชมเมืองควีนทาวน์ เมืองแอร์โรว์ทาวน์ ชมความสวยงามของเม้าท์คุก ภูเขาสูงที่สุดในนิวซีแลนด์ มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยกลาเซียร์น้ำแข็งตลอดทั้งปี นำท่านเดินเทรคกิ้งชมทิวทัศน์สุดอลังการ ถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่มตลอดทริป พักโรงแรมมาตรฐานสะดวกสบาย นำทริปและถ่ายภาพให้สมาชิกโดย อาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร (สมาชิกไม่จำเป็นต้องมีกล้องถ่ายภาพ )

พาหนะการเดินทาง : รถมินิบัส Mercedes Benz Sprinter 17 ที่นั่ง 

ค่าใช้จ่าย
ท่านละ 106
,000 บาท ( สมาชิกเก่า ลด 3,000 บาท ) ไม่รวมตั๋วเครื่องบินการบินไทย 
กรุงเทพฯ - ไครสต์เชิร์ช (ประมาณ 55,000 บาท ขึ้นอยู่กับวันจองตั๋ว)

มัดจำทริป 50,000 บาท ( ส่วนที่เหลือชำระภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 

ค่าใช้จ่ายรวม

 • โรงแรมทุกแห่งตามโปรแกรม พร้อมอาหารเช้า (พักห้องละ 2 ท่าน)

 • กระเช้าชมวิว Queenstown Gondola

 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรม(ถ้ามี)

 • รถมินิบัสนำเที่ยวตามโปรแกรม

 • ค่าขอวีซ่านิวซีแลนด์ 

 • ประกันเดินทาง วงเงิน 3,000,000 บาท


ค่าใช้จ่ายไม่รวม
1 .
ตั๋วเครื่องบินการบินไทย 
กรุงเทพฯ - ไครสต์เชิร์ช ( จองเที่ยวบินตามที่ระบุในรายการทัวร์ )

2. ค่าอาหารกลางวันและค่ำ ( มีอาหารเช้าที่โรงแรม )
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ระบุรวมในค่าทริป

อาหาร

 • ประเทศนิวซีแลนด์ เข้มงวดในการนำอาหารทุกชนิดเข้าประเทศ หากต้องการต้องเป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีฉลากภาษาอังกฤษกำกับชัดเจนเท่านั้น และต้องสำแดงขณะผ่าน ตม

 • พักห้องละ 2 ท่าน (พักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

 • ระหว่างเดินทางจะแวะที่ร้านอาหาร และช้อปปิ้งซื้ออาหารที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมบางแห่งมีห้องอาหารค่ำ


วีซ่า ทีมงานจะเรียกเก็บเอกสารสำหรับยื่นวีซ่ากลุ่ม eVISA ก่อนเดินทาง 60 วัน ( ไม่ต้องไปแสดงตัว , ไม่ต้องใช้ Passport เล่มจริง เป็นการยื่นวีซ่าออนไลน์ )

กำหนดการเดินทาง
ช่วงที่เดิมทางเป็นฤดูซัมเมอร์ พระอาทิตย์ขึ้น 06.00 / พระอาทิตย์ตก 21.00 

อุณหภูมิประมาณ 15-25 องศา)

23 มกราคม 2567 กรุงเทพ
16.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์สายการบินไทย ( ทีมงานส่งขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ, หัวหน้าทัวร์รอรับที่สนามบินไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์ )
18.20 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 465


24 มกราคม 2567  เมลเบิร์น - ไครสต์เชิร์ช - ไครสต์เชิร์ช - Arthur's Pass

07.20 เดินทางถึงเมลเบิร์น MEL ประเทศออสเตรเลีย

09.00 ออกเดินทางต่อโดยสายการบิน Qantas เที่ยวบิน QF 133

14.20 เดินทางถึงเมืองไครสต์เชิร์ช แวะซ้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต จากนั้นเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ Arthur's Pass National Park

   บ่ายเดินเท้าเข้าชมน้ำตก Devils Punchbowl Waterfall หนึ่งในน้ำตกสวยที่สุดของนิวซีแลนด์ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ใช้เวลาเดินไปกลับประมาณ 1 ชั่วโมง

พักที่ The Bealey Hotel หรือเทียบเท่า

17-seater__ScaleMaxWidthWzEyODBd.jpg
DSC_5455.jpg
NZL_5913.jpg

25 มกราคม 2567  Devils Punchbowl Waterfall - Fox​ Glacier​ - Westland Tai Poutini National Park 

   หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางไปทางตะวันตก ผ่านเทือกเขาสูงจนถึงชายฝั่งทะเล แวะถ่ายภาพในจุดที่มีธรรมชาติสวยงาม ถนนจะลัดเลียบไปตามฝั่งทะเลทัสมาน จนถึง Fox​ Glacier​ ( เดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง ) สถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังของนิวซีแลนด์ เป็นธารน้ำแข็งบนเทือกเขาสูงยาวกว่าสิบกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Westland Tai Poutini National Park 

  เดินทางไปเที่ยวชมทะเลสาบ Lake​ Matheson​ เส้นทางเดินได้เป็นวงกลม มีจุดชมวิวที่สวยงานรอบทะเลสาบ โดยมีจุดสวยที่สุดชื่อ Reflection Island มองเห็นยอดเขาเม้าท์คุก และกลาเซียร์น้ำแข็ง กับเงาสะท้อนน้ำในทะเลสาบ ในช่วงพระอาทิตย์ตก หากอากาศดีจะมองเห็นยอดเขาหิมะจะเป็นสีทองอย่างสวยงาม 

พักที่ Fox Glacier Lodge  หรือเทียบเท่า

NZL_9056.jpg
NZL_6336-2.jpg
NZL_5739.jpg
NZL_6155.jpg
nz lavender 2.jpg

26 มกราคม 2567 Fox Glacier - Lake Wanaka 
   เช้าวันใหม่จะเดินเท้าจากที่พัก ไปตามเทรลธรรมชาติที่มีชื่อเรียกว่า Minnehaha Walk เส้นทางจะผ่านป่าดิบชื้นเขียวขจี ลัดเลาะไปตามแม่น้ำฟ๊อก จนถึงจุดชมวิวริมทะเลสาบที่มองเห็น Fox​ Glacier​ นำท่านเดินชมป่าเมฆที่เขียวชะอุ่มคล้ายกับป่าเมฆบนยอดดอยอินทนนท์ โดยมีเส้นทางเดินชมสั้นๆ เพียง 500 เมตร มีมุมให้ถ่ายภาพสวยๆ มากมาย เส้นทางจะไปสุดที่ปลายธารน้ำแข็ง ซึ่งในอดีตธารน้ำแข็งส่วนปลายสุดจะอยู่ใกล้มาก แต่จากสภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งละลายไปเป็นจำนวนมาก

   เย็นเดินทางไปชมธารน้ำแข็ง Fox​ Glacier ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนและสวยงามจากจุดชมวิว จากนั้นไปรอชมแสงสีพระอาทิตย์ตกกับเงาสะท้อนน้ำที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ หากท้องฟ้าเปิดจะมองเห็นเม้าท์คุก ยอดเขาสูงที่สุดของนิวซีแลนด์ได้อย่างชัดเจน

พักที่ Fox Glacier Lodge หรือเทียบเท่า

 

27 มกราคม 2567  Lake Wanaka Wanaka Lavender Farm

  หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางต่อไปทะเลสาบวานาก้า มีพื้นที่ทะเลสาบมากถึง 192 ตารางกิโลเมตร อยู่บริเวณตีนเขา Southern Alps เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องกีฬาฤดูหนาว แต่ในฤดูร้อน ทะเลสาบ Wanaka เป็นศูนย์กลางกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย โดยเฉพาะเส้นทางเดินป่ายาวหลายกิโลเมตร สามารถเช่าจักรยานปั่นรอบทะเลสาบได้ หรือจะใช้เส้นทางเดินขึ้นเขาไปชมวิวพาโนรามาอันงดงาม นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินเขาลือชื่อ Rob Roy Glacier มองเห็นธารน้ำแข็งได้จากจุดชมวิวบนยอดเขา แต่เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่้มีสุขภาพแข็งแรงและฟิตพอเท่านั้น เพราะเส้นทางสูงชันมากทีเดียว
   บ่ายนำท่านชมสวนลาเวนเดอร์สวยที่สุดในนิวซีแลนด์ Wanaka Lavender Farm มีการจัดแต่งสวนอย่างสวยงาม มีมุมเก๋ๆ ให้ถ่ายภาพมากมาย ในฟาร์มยังมีดอกไม้นานาชนิด และสัตว์เลี้ยงต่างๆ ที่ให้เดินชมและถ่ายภาพได้อย่างใกล้ชิด พลาดไม่ได้กับการลองชิมไอศกรีมรสลาเวนเดอร์แสนอร่อย

   ไฮไลท์อย่างหนึ่งของทะเลสาบวานาก้าคือ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวในทะเลสาบ เป็นภาพสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของทะเลสาบแห่งนี้ และเป็นอีกหนึ่งเช็กอินที่พลาดไม่ได้

   พักที่ Edgewater Hote หรือเทียบเท่า

nz8.jpg
ICE_7910 2-Edit.jpg

28 มกราคม 2567  แอร์โรว์ทาวน์ - ควีนส์ทาวน์  

    หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางลงใต้ จุดหมายแรกของวันนี้คือเมืองเล็กๆ แสนน่ารักชื่อ แอร์โรว์ทาวน์ แม้จะเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่บ้านทุกหลังตกแต่งอย่างสวยงาม มีร้านค้า ร้านอาหาร และมุมเก๋ๆ ให้ถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่ม 
    บ่ายเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาทางเกาะใต้ เป็นเมืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดส์ออฟเดอะริงส์ ควีนส์ทาวน์มีทั้งทุ่งหญ้าเขียวขจี เทือกเขาสูง ฟาร์มแกะ และทะเลสาบสีเขียวมรกตชื่อ วาคาติปู นอกจากนี้ควีนส์ทาวน์ยังมีชื่อเสียงเรื่องแร่เพชรที่งดงาม มีกิจกรรมให้ผจญภัยได้ตลอดทั้งปี นับเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์

    หลักจากเช็กอินเข้าที่พัก จะขึ้นกระเช้า Queenstown Gondola ชมวิวตัวเมืองและทะเลสาบจากมุมสูง  มองเห็นวิวทะเลสาบวาคาติปูและเมืองควีนส์ทาวน์ โดยมีฉากหลังเป็นทิวเขาสูงทอดตัวยาวเหยียด เป็นมุมมองพาโนรามาที่งดงามมากทีเดียว 

   เย็น อิสระเดินเล่นชมเมืองควีนส์ทาวน์ (โรงแรมตั้งอยู่ริมทะเลสาบย่านใจกลางเมือง) มีร้านค้า ร้านอาหาร มากมาย

พักโรงแรม Copthorne Hotel & Resort Lakefront Queenstown   หรือเทียบเท่า

Copthorne Hotel & Resort Lakefront Queen
DSCF9810-Edit.jpg
lv qt1.jpg

29  มกราคม 2567  Lake Te Anau - Fiordland National Park - Milford sound 
   หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปฟาร์ม Ben Lomond Lavender ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์แห่งควีนส์ทาวน์อันงดงาม เปิดให้ชมเฉพาะซัมเมอร์ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี จากนั้นเราจะเดินทางลัดเลาะเลียบทะเลสาบ Lake Wakatipu ที่มีทิวทัศน์อันสวยงาม แวะเที่ยวชมสถานที่กระโดดบันจี้จั๊มแห่งแรกของโลก ตั้งอยู่บนโตรกผาลึกสูงนับร้อยเมตร หากไม่กลัวความสูง สามารถลองสัมผัสกับสุดยอดประสบการณ์โดดบันจี้จั๊มด้วยตัวคุณเอง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทริป)  
    บ่าย เราจะเดินทางมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบเทอะเนา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ สภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาที่ถูกน้ำแข็งละลายกัดเซาะเป็นร่องเขาและหน้าผาที่สูงชัน โอบล้อมทะเลสาบที่ลึกเขาไปนับสิบกิโลเมตร เรียกกันว่า “ฟยอร์ด (Fjord)” ถ่ายภาพกันจนเต็มอิ่มเราจะเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังและมีชื่อเสียงมากที่สุดในนิวซีแลนด์ นั่นคือ มิลฟอร์ด ซาวด์ เป็นผืนน้ำส่วนหนึ่งของงทะเลแทสมัน โอบล้อมด้วยหุบเขาที่แคบและมีหน้าผาสูงชัน 

   พักที่ Distinction Luxmore Hotel Te Anau หรือเทียบเท่า

ICE_9539-Edit.jpg
NZD_DJI_138-Edit.jpg
7J5A1469-Edit.jpg
7J5A2066-Edit.jpg
NZ Alpine Lavender.jpg

30 มกราคม 2567  เม้าท์คุก - ทะเลสาบปูนาคิ 
   หลังอาหารเช้า ออกเดินทางต่อไปยังเม้าท์คุก ภูเขาที่สูงที่สุดทางเกาะใต้ มีหิมะปลุกคลุมตลอดทั้งปี และยังเป็นสถานที่ชมธารน้ำแข็งแทสมัน (Tasman Glacier) ธารน้ำแข็งจากเทือกเขาคุกที่ละลายลงสู่ทะเลสาบแทสมัน (Tasman Lake)  ภูเขาแห่งนี้มียอดเขาสูงถึง 3,754 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นยอดเขาที่สูงอันดับที่ 37 ของโลก ตั้งชื่อตามกัปตันเจมส์ คุก โดยพลเรือเอก จอห์น สโตก ในปี 1846 ซึ่งเดิมมีชื่อเรียกว่า เอารังกิ แปลว่า เขาสูงเสียดฟ้า มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี ชาวเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์เชื่อว่า เขาเอารังกิ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเทพเจ้าของเมารีสิงสถิตอยู่บนยอดเขา ระหว่างทางถนนจะลัดเลาะไปตามทะเลสาบปูคากิ เมื่อเข้าสู่เขตเม้าท์คุกจะเริ่มมองเห็นภูเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน กับวิวที่งดงามน่าประทับใจมาก

   เมื่อถึงทะเลสาบปูนาคิ จะมองเห็นทะเลสาบสีเทอควอยซ์ที่สวยงาม ริมทะเลสาบมีร้านขายปลาเซลมอน Mt Cook Alpine Salmon ที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ สามารถซื้อกลับเป็นของฝากได้ และมีจุดชมวิวที่มองเห็นเม้าท์คุกคู่กับทะเลสาบปูนาคิ เป็นภาพที่งดงามน่าประทับใจมาก และทิวทัศน์ก็จะสวยงามมากขึ้นตามลำดับเมื่อเข้าใกล้เม้าท์คุกเข้าไปเรื่อยๆ มีจุดชมวิวให้แวะถ่ายภาพไปตลอดทาง 

พักที่ Mt Cook The Hermitage Hotel หรือเทียบเท่า

Mt​ Cook  Aoraki Alpine Lodge.jpg
ICE_5831-Edit.jpg
ICE_4083-Edit.jpg
ICE_3252-Edit.jpg
ICE_3223.jpg

31 มกราคม 2567  เม้าท์คุก - ทะเลสาบทัสมาน - กลาเซียร์ - ทะเลสาบเทคาโป - Church of the Good Shepherd 
    เช้าวันนี้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเดินชมวิวกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็ง Tasman Glacier โดยใช้เส้นทางเดิน Hooker Valley track มองเห็นวิวภูเขาหิมะที่สวยงาม เส้นทางเดินสะดวก โดยต้องข้ามสะพาน 3 แห่งไปสุดทางที่ทะเลสาบ ฮุกเกอร์ ซึ่งเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง 
   จากนั้นเดินทางไปชมทิวทัศน์ของทะเลสาบ Tasman เส้นทางจากผ่านทิวทัศน์ภูเขาหิมะขาวโพลน หากเป็นฤดูหนาวเดือนสิงหาคม บริเวณนี้จะถูกปลกคลุมไปด้วยหิมะทั้งหมด จากลานจอดรถต้องเดินขึ้นเนินประมาณครึ่งชั่วโมง จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเม้าท์คุกแบบพาโนรามา และมองเห็นทะเลสาบทัสมานอยู่ทางด้านล่าง

   บ่ายออกจากเดินทางต่อไปยังทะเลสาบเทคาโป  สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามราวกับดินแดนในฝัน ภาพของทะเลสาบสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ที่ล้อมรอบไปด้วยแนวเทือกเขาสูงใหญ่ เป็นภาพที่ตราตรึงใจไปทั่วโลก ทะเลสาบเทคาโป เป็นทะเลสาบน้ำจืด ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขา Southern Alps ใน Mackenzie Country บนเกาะใต้ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมาจากธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนเทือกเขา เมื่อผนวกกับแร่ธาตุต่าง ๆ จึงทำให้มีสีฟ้าสวยงามราวกับทะเลสาบในเทพนิยาย เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับคู่รักที่เดินทางมาฮันนีมูน และถ่ายภาพแต่งงานกันริมทะเลสาบ

   หลังจากเช็กอินเข้าที่พัก นำท่านไปชม Church of the Good Shepherd โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างจากหินทั้งหลัง ตั้งแต่ปี 1935 รอบๆ โบสถ์มีเส้นทางเดินชมทิวทัศน์ที่สวยงาม แวดล้อมไปด้วยทุ่งดอกลูปินหลากสีสัน เป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดในรอบปี และที่นี่เป็นจุดเช็กอินที่พลาดไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาเยือนนิวซีแลนด์ นอกจากนี้พื้นที่รายรอบทะเลสาบยังมีทุ่งดอกลูปินที่งดงามอีกหลายแห่ง นำท่านชมและถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่ม

   ช่วงค่ำคืน หากท้องฟ้าเปิดบริเวณโบสถ์จะมองเห็นดาวนับล้านดวง และทางช้างเผือกได้อย่างชัดเจน และหากโชคดีมากไปกว่านั้น จะได้เห็นแสงใต้ที่หาชมได้ยากอีกด้วย ในทุกคืนจะมีนักถ่ายภาพมาตั้งกล้องรอชมปรากฏการณ์แสงใต้ในบริเวณริมทะเลสาบเป็นจำนวนมาก

พักโรงแรม The Godley Hotel​ หรือเทียบเท่า

nz lupin.jpg
C91U4102.jpg
NZD_3000-Edit.jpg
nz009.jpg

1 กุมภาพันธ์ 2567  Hooker Valley Track​ ทะเลสาบเทคาโป 
    หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางขึ้นไปชมวิวบนยอดเขา M
t John University Observatory บนยอดเขามองเห็นทะเลสาบเทคาโป  และทิวเขาที่สวยงามแบบพาโนรามา 360 องศา 

   บ่ายเดินทางกลับเข้าเมืองไครสต์เชิร์ช ใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง เช็กอินเข้าที่พัก โรงแรม Novotel Christchurch Cathedral Square ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าจตุรัสใจกลางเมือง ที่นี่เป็นที่ตั้งของมหาวิหาร Christchurch Cathedral ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ และเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิก สร้างเมื่อปี คศ. 1864 เสร็จสมบูรณ์อย่างสวยงามในปี คศ. 1904 ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองพอดี เมื่อ 11 ปีก่อนมหาวิหารแห่งนี้ประสบเหตุแผ่นดินไหวและตัวมหาวิหารได้รับความเสียหายอย่างหนัก ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ คาดว่าจะเปิดใช้งานอีกครั้งในปี 2027
   
อิสระช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึก และเดินเที่ยวชมเมือง
ไครสต์เชิร์ช

พักที่โรงแรม The Redwood Hotel หรือเทียบเท่า

NZD_4984-Edit.jpg
NZD_4931.jpg
NZD_4895-Edit-Edit.jpg

2 กุมภาพันธ์ 2567  ไครสต์เชิร์ช - กรุงเทพฯ
เช้า เดินทางไปสนามบิน 

04.00 เช็อินสนามบินไครสต์เชิร์ช  
06.00
ออกเดินทางโดยสายการบิน Qantas เที่ยวบิน QF 132

07.55 เดินทางถึงเมลเบิร์น MEL

09.30 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 466
14.40 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

bottom of page