top of page
 • ไทยแลนด์โฟโต้ทัวร์  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08113 

 • บัตรอนุญาตผู้นำเที่ยว ( Tour Leader ) นำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก เลขที่ 12.0150 จากกรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • แชทพูดคุยกับทีมงานของเราผ่านทาง line คลิกที่นี่

 • ส่งอีเมล์หาเราได้ที่ sale@thailand-photo-tours.com

ปันตานัล บราซิล 

22 ตุลาคม 2 พฤศจิกายน 2567 ( 12 วัน )

สัมผัสสุดยอดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต  ถ่ายภาพเสือจากัวร์ในช่วงเวลาดีที่สุดของรอบปี พร้อมทั้งชีวิตนก สัตว์ป่า ที่มีอยู่มากมายในพื้นที่ปันตานัล ดินแดนแห่งสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกในประเทศบราซิล รับสมาชิกเพียง 8 ท่าน เดินทางสะดวกสบายด้วยรถ Benz Sprinter ส่วนตัวตลอดทริป นำโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร

ค่าใช้จ่าย : ท่านละ 265,000 บาท 

 

จองทัวร์ : โอนมัดจำท่านละ 70,000 บาท พร้อมแนบสลิบโอนเงินและสำเนาพาสปอร์ตในแบบฟอร์มจองทัวร์ (หากพาสปอร์ตหมดอายุ ให้ส่งสำเนาเล่มเดิมก่อน แล้วส่งสำเนาเล่มใหม่มาภายหลัง)

ส่วนที่เหลือ ชำระภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

 

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด รวม 6 เที่ยวบินตามโปรแกรม

 • ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโปรแกรม

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม

 • ค่ามินิบัส นำเที่ยวตามโปรแกรม ( Benz Sprinter 15 ที่นั่ง )

 • ค่าประกันเดินทาง ( คุ้มครองเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ )

 

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

1. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

2. ทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และทิปอื่นๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม

วีซ่า

 • คนไทย ถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องขอวีซ่า

ข้อควรทราบ

 • เดือนตุลาคม เป็นไฮซีซั่นของการถ่ายภาพเสือจากัวร์ นก และสัตว์ป่าที่ปันตานัล 

กำหนดการเดินทาง  

22 ตุลาคม 2567  กรุงเทพฯ 

18.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็กอินเค้าท์เตอร์ สายการบินกาตาร์

21.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน QR 829

 

 

23 ตุลาคม 2567   โดฮา  เซาเปาโล  คิวอะบา

00.05 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา

01.20 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน QR 779 ( 15 ชั่วโมง )

10.55 เดินทางถึงเซาเปาโล

16.15 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน QR 5240

17.35 เดินทางถึงคิวอะบา เช็กอินเข้าโรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารค่ำและพักที่ Piuval Lodge 

24 ตุลาคม 2567   ตัวกินมดยักษ์

หลังอาหารเช้า นำท่านท่องซาการีถ่ายภาพชีวิตสัตว์ป่า ประมาณ 2 ชั่วโมง มองหาตัวกินมดยักษ์ สัตว์ป่าที่โดดเด่นในบริเวณนี้ จากนั้นกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศรัย หรือเดินเล่นถ่ายภาพรอบๆ ที่พัก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

15.30 นำท่านซาฟารีถ่ายภาพรอบบ่าย

19.00 รับประทานอาหารค่ำ ( หากต้องการซาฟารีถ่ายภาพสัตว์ป่ากลางคืน มีค่าบริการเพิ่ม )

พักที่ Piuval Lodge 

25 ตุลาคม 2567  Pouso Alegre

5:00 ซาฟารีช่วงเช้าตามหาตัวกินมดยักษ์ Giant Anteater 

7:00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

8:00-10:00 ซาฟารีถ่ายภาพชีวิตสัตว์ป่า จากนั้นกลับมาพักผ่อนที่โรงแรม

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 เช็กเอ้าท์

13:30 ออกเดินทางไปยัง Pouso Alegre แวะถ่ายภาพระหว่างทางที่ Transpantaneira 

15:30 ซาฟารีตามหาสมเสร็จ สัตว์ป่าหายาก นก และสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ

19:30 รับประทานอาหารค่ำ และพักที่ Pouso Alegre Lodge ( หากต้องการซาฟารีถ่ายภาพสัตว์ป่ากลางคืน มีค่าบริการเพิ่ม )

26 ตุลาคม 2567   Porto Jofre

5:30 นำท่านเดินถ่ายภาพสัตว์ป่ายามเช้ารอบๆ ที่พัก

7:30 รับประทานอาหารเช้า

8:30 ถ่ายภาพนกรอบๆ ที่พักในจุดที่มีการให้อาหาร สามารถถ่ายภาพได้อย่างใกล้ชิด

10:30 เช็กเอ้าท์ ออกเดินทางต่อไปยัง Porto Jofre. 

12:00 รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม Hotel Mato Grosso จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Porto Jofre. 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักที่ Hotel Santa Rosa Porto Jofre (riverside superior room)

27 ตุลาคม 2567 : ล่องเรือซาฟารีเสือจากัวร์

ล่องเรือถ่ายภาพเสือจากัวร์และสัตว์ป่าเต็มวัน (รับประทานอาหารกล่องบนเรือ)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักที่ Hotel Santa Rosa Porto Jofre (riverside superior room)

28 ตุลาคม 2567 :  ล่องเรือซาฟารีเสือจากัวร์

ล่องเรือถ่ายภาพเสือจากัวร์และสัตว์ป่าเต็มวัน (รับประทานอาหารกล่องบนเรือ)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักที่ Hotel Santa Rosa Porto Jofre (riverside superior room)

29 ตุลาคม 2567 :  ล่องเรือซาฟารีเสือจากัวร์

ล่องเรือถ่ายภาพเสือจากัวร์และสัตว์ป่าเต็มวัน (รับประทานอาหารกล่องบนเรือ)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักที่ Hotel Santa Rosa Porto Jofre (riverside superior room)

30 ตุลาคม 2567 : คิวอะบา

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางกลับคิวอะบา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักที่ Amazon Hotel Aeroporto (อยู่หน้าสนามบิน)

31 ตุลาคม 2567 : คิวอะบา -  เซาเปาโล

เช้ารับประทานอาหารที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศรัย

11.00 เช็กเอ้าท์เดินทางไปสนามบิน

14.15 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน QA 4843

17.35 เดินทางถึงเซาเปาโล

20.15 ออกเดินทางต่อโดยเท่ียวบิน QR 780 ( ใช้เวลาบิน 14 ชั่วโมง 25 นาที )

1 พฤศจิกายน 2567 : โดฮา

16.40 เดินทางถึงโดฮา

19.40 8ออกเดินทางต่อโดยเท่ียวบิน QR 838

2 พฤศจิกายน 2567 : กรุงเทพ

06.10 เดินทางถึงกรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ

bottom of page