top of page

กรีซ - ซานโตรินี่

8-16 กันยายน 2566

กรีซ หนึ่งในประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่นับพันปี เที่ยวกรุงเอเธนส์ สัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์และมรดกโลกมากมาย แล้วบินลัดฟ้าไปเที่ยวเกาะสวรรค์ชื่อก้องโลก ซานโตรินี่ ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามที่จะอยู่ในความทรงจำไปอีกนานแสนนาน พักโรงแรมหรูในจุดชมวิวสวยที่สุดของซานโตรินี่ เที่ยวกันแบบเจาะลึก ถ่ายภาพกันเต็มอิ่ม เดินทางกลุ่มเล็ก VIP เพียง 8 ท่าน นำทริปโดยอาจารย์ ประสิทธิ์ จันเสรีกร

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 136,000 บาท ( มัดจำ 80,000 บาท )

ส่วนที่เหลือ ชำระภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566

จองทัวร์ คลิกที่นี่


ค่าใช้จ่ายรวม

ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศตามโปรแกรม

รถบัสนำเที่ยวตามโปรแกรม

โรงแรมทุกแห่งตามโปรแกรมพร้อมอาหารเช้า

ค่าล่องเรือ และบัตรเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรม


ค่าใช้จ่ายไม่รวม

  • ค่าวีซ่าเช็งเก้น กรีซ

  • ไม่รวมอาหารกลางวัน , อาหารค่ำ

  • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - เอเธนส์ ( จองตั๋วตาม flight ทางด้านล่าง ) ประมาณ 55,000 บาท

08 SEP 2023 TK 069  BANGKOK - ISTANBUL  23.05-05.20 

09 SEP 2023 TK1843 ISTANBUL - ATHENS     07.40-09.05 

CONNECTING TIME IS 02.20

15 SEP 2023 TK 1846  ATHENS - ISTANBUL     21.05-22.35 

16 SEP 2023 TK 068 ISTANBUL - BANGKOK  01.45-15.25  18SEP

CONNECTING TIME IS 03.10


ที่พัก 6 คืน

9-10 กันยายน โรงแรม Holiday Inn Athens - Airport - เอเธนส์

11 กันยายน Art Maisons Oia Castle 5 ดาว - วิวสวยที่สุดบนเกาะซานโตรินี่

12-13 กันยายน Athermi Suites - ติดหน้าผาวิวทะเลอีเจียน ซานโตรินี่

14 กันยายน De Sol Santorini Hotel - โรงแรม 5 ดาวใหญ่ที่สุดบนเกาะซานโตรินี่


เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนเดินทาง 90 วัน คืนเงินเต็มจำนวน

ยกเลิก 30-89 วัน หักค่าใช้จ่ายตามจริง

ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินทุกกรณี

P1020411.jpg
g221.jpg

8 กันยายน 2566  กรุงเทพฯ - เอเธนส์ 

20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.55 ออกเดินทางโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 069

9 กันยายน 2566  กรุงเทพฯ - เอเธนส์ 

05.20 เดินทางถึงเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

07.40 ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน TK 1846

09.05 เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์ นำท่านไปเที่ยวเดินทางสู่แหลมซูเนียน (Cape Sounion) ชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน(Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทร ตั้งอยู่ปลายหน้าผาติดทะเลอีเจียน สร้างขึ้นเมื่อ 444 ปี ก่อนคริสตกาล ปัจจุบันมีอายุกว่า 2,000 ปี ในอดีตชาวกรีกที่จะต้องเดินเรือสู่ทะเลใหญ่ ต้องมาบวงสรวงขอพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ณ วิหารแห่งนี้ จากนั้นเดินทางไปเช็กอินที่โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศรัย

พักที่โรงแรม Holiday Inn Athens - Airport

10 กันยายน 2566  เอเธนส์ 

  หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เที่ยวชมเมืองเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงของประเทศกรีซ อดีตศูนย์กลางโลกศิลปะ วรรณคดี การค้า และอุตสาหกรรม ศูนย์กลางของแหล่งปัญญา แนวคิดทางปรัชญาอันยิ่งใหญ่ วาทศิลป์ของเหล่านักปราชญ์ ทั้งหมดถูกถ่ายทอดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วยุโรปและทวีปอื่นๆ จนอาจกล่าวได้ว่า อารยธรรมของยุโรปส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดจากกรีซนี่เอง ชื่อเมืองเอเธนส์ตั้งชื่อตามเทพีเอเธนา ซึ่งเป็นเทพีแห่งปัญญา และเทพีแห่งความฉลาด นับเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกคือ ทําเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณเดินสวนสนาม ในเมืองเอเธนส์ ยังเป็นที่ตั้งของสนามกีฬาโอลิมปิค (Pan Athenaic Olympic) ซึ่งในอดีตชาวกรีกโบราณเคยใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปี ก่อนคริสตกาล และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1896 ชมประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) แลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเอเธนส์ 

  จากนั้นไปชมวิหารพาร์เธนอน (Parthenon) ตั้งอยู่บนยอดเขาอโครโปลิส ( Acropolis ) วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อปี 447 - 432 ก่อนคริสตกาลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนาในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง รายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคด้านหน้า 8 ต้น ด้านข้าง 18 ต้น ภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีอธีนาสูง 12 เมตร ทำจากงาช้างและแผ่นทอง ในช่วงศตวรรษที่ 6 เคยถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งที่กรีซตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก (ยุคทองของกรีซ) 

  วิหารอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจมากคือ Erechtheum เป็นวิหารกรีกโบราณที่เก่าแก่ ภานในมีรูปปั้นยุคโบราณ ไม่ทราบอายุที่แน่ชัด แต่คาดว่าสร้างขึ้นราว 400 ปีก่อนคริสตกาล และยังมีโรงละครอีก 2 แห่งคือ โรงละครเฮโรเดส อัตติกัส (Theatre of Atticus) และโรงละครไดอะไนซัส (Theatre of Dionysus) สร้างเพื่อเป็นศาสนสถานบูชาเทพีอธีนา (Athena เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และศิลปศาสตร์ทุกแขนงของกรีกรวมถึงศิลปะการต่อสู้ด้วย) เทพผู้ปกครองเอเธนส์ 
  เย็นเดินทางขึ้นเขา Mount Lycabettus จุดสูงสุดของเอเธนส์ ชมวิวเมืองในมุมมองพาโนรามาจากมุมสูง มองเห็นทะเล Attica basin และ Aegean ได้อย่างชัดเจน ตั้งกล้องรอถ่ายภาพแสงสี Twilight อันงดงาม 

พักที่โรงแรม Holiday Inn Athens - Airport

s15.jpg

11 กันยายน 2566  ซานโตรินี่ 

  หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปสนามบิน เอเธนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ออกเดินทางสู่เกาะแห่งสวรรค์ ซานโตรินี่ ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที ซานโนรินี่เป็นเกาะที่สวยงามขึ้นชื่อมากที่สุดของกรีซ และเป็นเกาะในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตัวเกาะมีขนาดเล็กเกิดจากภูเขาไฟใต้ทะเล มีหาดทรายสีดำสนิท โรงแรมทุกแห่งสร้างอยู่บนยอดเขาสูง มองลงมาเห็นน้ำทะเลสีฟ้าครามงดงามจับใจ
  ซานโตรินี่  ( Santorini ) หรือ ธีรา ( Thira ) เป็นเมืองบนเกาะตอนใต้ของทะเลอีเจียน ประเทศกรีซ มีความสวยงามจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นหนึ่งเกาะสวยระดับโลกที่พวกเขาอยากมา มีสถานทีสำคัญเช่น ยอดเขาโปรฟีติสอีเลียส (Profitis Ilias) เป็นจุดชมความงดงามของเกาะซันโดรีนี เกาะมีความกว้างประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 567 เมตร
  บ่าย เช็กอินเข้าที่พัก Art Maisons Oia Castle โรงแรมระดับ 5 ดาวสุดหรู ตั้งอยู่ในทำเลดีที่สุดของเกาะซานโตรินี่ มองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกได้สวยงามที่สุด แสงสีส้มทองจากดวงอาทิตย์จะไปตกกระทบกับโรงแรมสีขาวหลังคาสีฟ้าที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ งดงามราวกับภาพวาดของจิตกรเอก เป็นภาพเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรีซที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก บ้างก็ว่าที่นี่คือจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดในโลก ทำให้นักเดินทางหลั่งไหลมาเยือนเกาะแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนโรแมนติก สะดวกสบายด้วยห้องพักขนาดใหญ่ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมบริการฟรี WiFi ในห้องพัก

12 กันยายน 2566  ซานโตรินี่ 

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม อิสระพักผ่อนถ่ายภาพบริเวณโดยรอบโรงแรม นำท่านเดินเล่นถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่ม มีมุมที่สวยงามให้ถ่ายภาพมากมาย เรียกว่าต้องหยุดถ่ายภาพกันทุกๆ 10 ก้าวเลยทีเดียว ไล่ตั้งแต่จุดชมกังหันลมโบราณ ทางเดินตามตรอกซอกซอยของอาคารบ้านเรือนสีขาวฟ้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมไซดลาดิก (Cycladic) ที่คึกคักไปด้วยร้านค้าขายสินค้านานชนิด ร้านอาหาร เครื่องดื่ม คอฟฟี่ช้อป และอื่นๆ อีกมากมาย และพลาดไม่ได้กับไฮไลท์ The famous church and bell tower อาคารโบสถ์ที่มีหลังคารูปโดมสีฟ้าสดใส เป็นสัญลักษณ์ของซานโตรินี่ก็ว่าได้ และถ้าเดินไหวต้องไปชม หาด Ammoudi ที่ต้องเดินบันไดสีขาวลงไปราว 200 ขั้น มีมุมสวยๆ ให้ถ่ายภาพจนถึงหาดหินทางด้านล่าง ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือแห่งหนึ่งของเกาะซานโตรินี่

   บ่ายเดินทางไปเมืองฟีรา ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะ เป็นเมืองหลวงของซานโตรินี่ มีท่าเรือที่มีขนาดใหญ่สุดบน โดดเด่นเรื่องวิว ทิวทัศน์สีครามของทะเลอีเจียน ตัดกับท้องฟ้าเข้มและสีขาวของโรมแรมที่ตั้งริมหน้าผา ที่นี่นับเป็นเมืองหลวงของเกาะซานโตรินี่ก็ว่าได้ มีทั้งร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านไวน์ชั้นเลิศ ฯลฯ เมื่อมองไปในท้องทะเลจะมองเห็นเรือสำราญขนาดใหญ่ผ่านเข้าออกกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน 

  นำท่านเช็กอินเข้าพักที่ Athermi Suites โรงแรมหรูที่มีทำเลอันยอดเยี่ยมริมหน้าผา ห้องพักสูทตกแต่งอย่างสวยงาม ทุกห้องติดวิวทะเล สามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าท่ีสวยงามได้จากหน้าห้องพักทุกวัน 

Art Maisons Oia Castle 1.jpg
Honeymoon Suites.jpg
P1020349.jpg
De Sol Hotel 5.jpg

13 กันยายน 2566 ซานโตรินี่

  หลังอาหารเช้า เที่ยวชมหมู่บ้าน Imerovigli ชุมชนเล็กๆ ที่น่าเดินเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของซานโตรินี่ อิสระอาหารกลางวันที่มีร้านอาหารมากมายให้เลือกลิ้มลอง

  บ่าย นั่งเคเบิลคาร์ลงไปยังท่าเรือ Old Port นำท่านขึ้นเรือใบแบบโบราณเพื่อท่องทะเลอีเจียนไปยังเกาะภูเขาไฟที่อยู่ตรงข้ามซานโตรินี จากนั้นเดินขึ้นเที่ยวชมปากปล่องภูเขาไฟ โดยมีไกด์ท้องถิ่นนำชมและบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของกำเนิดเกาะซานโนรินี่ที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อน มีเวลาเที่ยวชมราวหนึ่งชั่วโมงครึ่ง สามารถลงไปว่ายน้ำทะเลได้ จากนั้นเรือจะออกเดินทางต่อไปยังเกาะ Palaia Kammeni น้ำพุร้อนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุจากภูเขาไฟที่มีประโยชน์ต่อผิวหนัง สามารถลงไปเล่นน้ำที่อุ่นสบายได้ ได้เวลาพอสมควร เรือจะเดินทางขึ้นเหนือจนมองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ มีอาหารนานาชนิดให้เลือก หลังพระอาทิตย์ตก เรือจะแล่นวกกลับไปที่ท่าเรือ Old Port แล้วขึ้นกระเช้ากลับไปยังด้านบนของเกาะซานโตรินี่ พร้อมภาพที่งดงามน่าประทับใจในวันนี้

  พักที่ Athermi Suites โรงแรมหรูที่มีทำเลอันยอดเยี่ยมริมหน้าผา ห้องพักสูทตกแต่งอย่างสวยงาม ทุกห้องติดวิวทะเล สามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าท่ีสวยงามได้จากหน้าห้องพักทุกวัน 

 

14 กันยายน 2566 ซานโตรินี่

  หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ รอบเกาะซานโตรินี่ อาทิ

  • หาด Kamari เป็นหาดทรายสีดำสนิทจากเถ้าลาวาภูเขาไฟ 

  • Skaros Rock จุดชมวิวอันซีนที่มองเห็นวิวเมืองในซานโตรินีกับท้องทะเลกว้างใหญ่ได้อย่างงดงาม

  • Perissa Beach หาดทรายดำสนิทยาว 7 กิโลเมตร 

  • Ancient Thira ซากเมืองกรีกโรมันโบราณ  คาดว่าสร้างขึ้นในศตวรรตที่ 15

  • Red Beach หาดทรายแดงที่มีหน้าผาหินสีแดงเข้ม สถานที่พักผ่อนยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง

พักที่ De Sol Santorini Hotel โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย พร้อมอาหารเช้าเลิศรส สระว่ายน้ำ สปา ในบรรยากาศที่กว้างใหญ่และสวยงาม

15 กันยายน 2566  ซานโตรินี่ - เอเธนส์ - McArthurGlen Athens Outlet

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เช็กอินสนามบินซานโตรินี่ 

14.55 เดินทางโดยสายการบิน Aegean Airlines เที่ยวบิน A3367

15.40 เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์ เช็กอินเค้าท์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

21.45 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 1846

23.15 เดินทางถึงเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง

 

16 กันยายน 2566  กรุงเทพฯ

01.45 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 69

15.25 เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

boat.jpg
bottom of page