top of page

ทัวร์สุดยอดอุทยานแห่งชาติอเมริกา
Best of USA National Park
10-23 พฤษภาคม 2566 (14 วัน 12 คืน)

(เต็ม)
Z9X_3390.jpg

ขอเชิญร่วมเดินทางท่องเที่ยวถ่ายภาพประเทศอเมริกา สัมผัสสุดยอดประสบการณ์เที่ยวครบทุกอุทยานที่น่าตื่นตาตื่นใจและงดงามที่สุดของอเมริกาในทริปเดียว และเที่ยวเมืองซานฟรานซิสโก ถ่ายภาพกันอย่างจุใจ รับสมาชิกร่วมทริปเดินทางกลุ่มเล็ก เดินทางในช่วงเวลาดีที่สุดของรอบปี นำทริปโดย อาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร

* กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนจองทัวร์

ไฮไลท์ที่น่าสนใจของทริปนี้

 • Bryce Canyon National Park

 • Zion National Park 

 • Horseshoe Bend

 • Upper & Lower Antelope Canyon

 • Monument Valley Navajo Tribal Park

 • Canyonlands National Park

 • Arches National Park

 • The Great Salt Lake

 • San Francisco

ค่าใช้จ่ายท่านละ 210,000 บาท

มัดจำเมื่อจองทัวร์ 70,000 บาท
 

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดสายการบิน ANA ตามโปรแกรม (ตั๋วชั้นธุรกิจเพิ่ม 90,000 บาท)

 • ค่าที่พักทุกแห่ง รวม 12 คืน

 • ค่าอาหารเช้าที่โรงแรม

 • ค่าพาหนะการเดินทาง รวมน้ำมัน, ทางด่วน

 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานทุกแห่งตามโปรแกรม

 • ค่ากิจกรรมตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทุกแห่งตามโปรแกม

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • อาหารกลางวันและอาหารค่ำ  (นำอาหารไทยไปได้ ยกเว้นอาหารสดและผลไม้)

 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าอเมริกา ( ต้องขอวีซ่าอเมริกาด้วยตนเอง )

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นบางแห่ง และค่าทิปอื่นๆ (ถ้ามี)

 • ค่ากิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม เช่น ขี่ม้า, พายเรือคายัก, นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิว ฯ

 

พาหนะการเดินทาง รถแวน 12 ที่นั่ง ( สมาชิก 10 ท่าน + หัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน )

ที่พัก โรงแรมมาตรฐาน เตียงคู่ควีนไซส์ แยก 2 เตรียง มีห้องน้ำ (บางแห่งมีตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำกาแฟ) ฟรี WiFi

 

สมาชิกร่วมทริป ควรมีสุขภาพแข็งแรงดี เนื่องจากทุกอุทยานต้องเดินเที่ยว บางวันเดินระยะไกลหลายกิโลเมตร
 

สภาพอากาศ (โดยประมาณ กลางวัน 20-25 องศา กลางคืน 5-10 องศา)

 

น้ำหนักกระเป๋า กระเป๋าเดินทางใบใหญ่สูงไม่เกิน 29 นิ้วท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม , กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม ( ชั้นธุรกิจ น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 32 กิโลกรัม )

ford.jpg
HOTEL.jpg
Z9X_8416.jpg
Z9X_8840.jpg
Z9X_6280.jpg
Z9X_7962.jpg
Z9X_8000.jpg

กำหนดการเดินทาง

พระอาทิตย์ขึ้น 06.00 , พระอาทิตย์ตก 20.30

10 พฤษภาคม 2566 : กรุงเทพ - โตเกียว - ซานฟรานซิสโก - ซอลต์เลคซิตี้

07.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

10.35 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน NH848 

19.00 เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ (โตเกียว) อาคาร 3

21.05 ออกเดินทางต่อจากสนามบินฮาเนดะ (โตเกียว) อาคาร 3 โดยเที่ยวบิน NH126 

15.15  เดินทางถึงสนามบินลอสเองเจอลิส LAX อาคาร B

19.18 ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน NH7268 อาคาร 7

22.16 เดินทางถึง Salt Lake City

พักที่โรงแรม Best Western Plus Airport Inn & Suites เตียงควีนไซส์ 2 เตียง ห้องน้ำในตัว หรือเทียบเท่า

 

11 พฤษภาคม 2566 : Bryce Canyon National Park

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางไปยัง Bryce Canyon National Park ( 5 ชั่วโมง ) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉัยงใต้ของรัฐ UTAH มีเนื้อที่ประมาณ 145.02 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นกลุ่มของเสาหินที่ตั้งเรียงกันอยู่มากมาย เรียกว่า Hoodoo ตำนานของพวกอินเดียนแดงกล่าวว่าแท่งหินเหล่านี้เกิดจากมนุษย์ที่ต้องคำสาปกลายเป็นหิน แต่ความเป็นจริงเกิดจากการกัดเซาะและผุพังของชั้นหินจากลม ฝน และหิมะ เนื่องจากเป็นหน้าผาสูงชัน  เมื่อน้ำไหลผ่านจึงเพิ่มความเร็วของน้ำและพลังงานในการกัดเซาะ นอกจากนั้น ที่นี่อยู่ในระดับสูงจากน้ำทะเล มีอากาศเย็นและมีหิมะตก มีทางเดินชมวิวตามริมหน้าผามองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทาง บางจุดสูงมากกว่า 2 กิโลเมตรทีเดียว

พักที่ Bryce View Lodge ห้องละ 2 ท่าน เตียงควีนไซส์ 2 เตียง ห้องน้ำในตัว หรือเทียบเท่า

12 พฤษภาคม 2566 : Zion National Park 
  เช้า เดินทางไปอุทยานแห่งชาติ Zion National Park 

อุทยานแห่งชาติไซออน (Zion National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ใกล้กับ Springdale รัฐยูทาห์ เมื่อ พ.ศ. 2452 ประธานาธิบดี William Howard Taft ได้ประกาศบริเวณนี้ให้เป็น National monument เพื่ออนุรักษ์พื้นที่หุบเขา ภายใต้ชื่อว่า Mukuntuweap National Monument ต่อมาใน พ.ศ. 2461 acting director จาก National Park Service ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ได้เปลี่ยนชื่ออุทยานเป็น Zion เนื่องจากชื่อเดิมไม่เป็นที่ไม่เป็นที่นิยมในท้องถิ่น Zion เป็นคำในภาษาฮิบรูโบราณ หมายถึง สถานที่หลบลี้ภัย ซึ่งชื่อนี้ได้รับการต้อนรับเชิงบวกมากขึ้นจากสาธารณชน ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 United States Congress ได้ประกาศให้ monument แห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติ จนกระทั่ง พ.ศ. 2480 Kolob section ได้ประกาศ Zion National Monument แยกต่างหากอย่างเป็นทางการ แต่ได้นำมาผนวกรวมเข้ากับอุทยานเมื่อ พ.ศ. 2499

พักที่ Best Western Plus Zion West Hotel ห้องละ 2 ท่าน เตียงควีนไซส์ 2 เตียง ห้องน้ำในตัว หรือเทียบเท่า

 

13 พฤษภาคม 2566 : Zion National Park 

  เดินเทรลเต็มวันภายในอุทยานแห่งชาติ Zion National Park เดินเทรลเที่ยวชมหุบเขาไซออน ซึ่งมีความยาวมากถึง 15 กิโลเมตร และลึก 800 เมตร ตัดผ่าน Najavo Sandstone ทางเหนือของแม่น้ำเวอร์จิน เนื่องจากตั้งอยู่ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างที่ราบสูงโคโลราโด , Great Basin, และทะเลทราย Mojave อุทยานแห่งนี้จึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์และมี Life zone ที่หลากหลาย ทำให้มีความหลากหลายของพืชและสัตว์สูงมาก โดยภายในอุทยานจะแบ่งออกเป็น 4 Life zones ได้แก่ ทะเลทราย, Riparian, Woodland และป่าสน มีนก 289 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 75 ชนิด (โดยมีค้างคาว 19 ชนิด)สัตว์เลื้อยคลาน 32 ชนิด และพืชอีกหลายชนิด โดยมีสัตว์เฉพาะถิ่นที่สำคัญคือ สิงโตภูเขา, Mule Deer, และนกอินทรีทอง รวมทั้งสัตว์ที่นำกลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานอีกครั้งอย่าง California แร้งแคลิฟอร์เนีย และ Bighorn Sheep พืชที่พบได้ทั่วไปได้แก่ Cottonwood, Cactus, Datura, Juniper, Pine, Boxelder, Sagebrush, yucca , และ willows ชนิดต่างๆ

พักที่ Best Western Plus Zion West Hotel ห้องละ 2 ท่าน เตียงควีนไซส์ 2 เตียง ห้องน้ำในตัว หรือเทียบเท่า

14 พฤษภาคม 2566 : Horseshoe Bend 

  เดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง Page หลังจากเช็กอินแล้ว ไปเที่ยวกันที่ Glen Canyon Dam Overlook เขื่อนกั้นแม่น้ำโคโรลาโด บ่ายไปชม Horseshoe Bend จุดชมวิวที่มองเห็นส่วนโค้งของแม่น้ำ Corolado คล้ายรูปเกือกม้า เป็นจุดชมวิวที่งดงามและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ตั้งอยู่ใกล้เมืองเพจ รัฐแอริโซนา และยังถูกเรียกว่า "ขอบด้านตะวันออกของแกรนด์แคนยอน" มีทางเดินง่ายๆ จากลานจอดรถไปยังจุดชมวิวระยะทางเพียง 2.4 กิโลเมตร มองเห็นแม่น้ำโคโลราโดที่อยู่ลึกลงไปราว 300 เมตรได้อย่างสวยงาม และงดงามที่สุดในช่วงเวลาพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

พักที่ Sleep Inn & Suites Page at Lake Powell  เตียงควีนไซส์ 2 เตียง ห้องน้ำในตัว หรือเทียบเท่า

15 พฤษภาคม 2566 : Antelope Canyon

  เช้าเที่ยวชมเมือง Page จากนั้นช่วงบ่าย 13.00 เดินทางไปเยือน Antelope Canyon ตั้งอยู่ในบริเวณเขตอินเดียนแดงนาวาโฮ ในเมืองเพจ รัฐแอริโซนา แอนเทอโลปแคนยอนแบ่งเป็นสองส่วนคือ อัพเพอร์แอนเทอโลปแคยอน (Upper Antelope Canyon) และโลเวอร์แอนเทอโลปแคนยอน (Lower Antelope Canyon) เป็นภูเขาหินทราย (sandston) ที่ถูกน้ำกัดเซาะนานนับพันปี จนปรากฏเป็นร่องลึกและมีรูปทรงสวยงามแปลกตาอย่างที่เห็นในปัจจุบัน แรงดันของน้ำจะค่อยๆ กัดกร่อนทำให้หินกลายเป็นริ้วๆ โค้งไปโค้งมางดงามอย่างน่าอัศจรรย์ การเที่ยวชมต้องใช้ไกด์ท้องถิ่นนำชมเท่านั้น ซึ่งเป็นชาวอินเดียนแดงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้มาช้านาน จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าไปราว 500 เมตร จากนั้นจะมีบันไดเหล็กที่สูงชันนำลงไปยังพื้นเบื้องล่างของแคนยอน ไกด์จะนำเดินลัดเลาะไปตามร่องเขาที่งดงามแปลกตา แต่ละแห่งล้วนวิจิตรพิศดารดูคล้ายกับรูปร่างของสิ่งต่างๆ แล้วแต่จะจินตนาการ นับเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนเลยทีเดียว

พักที่ Sleep Inn & Suites Page at Lake Powell  เตียงควีนไซส์ 2 เตียง ห้องน้ำในตัว หรือเทียบเท่า

16 พฤษภาคม 2566 : Monument Valley Navajo Tribal Park 

  เช้าวันนี้จะเดินทางมุ่งหน้าสู่ Monument Valley เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดังเรื่อง Forrest Gump นำแสดงโดย Tom Hanksในปี 1994 หุบเขาโมนูเมนต์ (Monument Valley) ตั้งอยู่ที่เส้นเขตแดนระหว่างรัฐยูทาห์กับรัฐแอริโซนาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อหุบเขามีที่มาจากแท่งหินค้ำขนาดมหึมา ซึ่งกระจัดกระจายอยู่บนที่ราบไม้พุ่มอันแห้งแล้ง ภูมิภาคแถบนี้เต็มไปด้วยแท่งหินหรือซากหินที่หลงเหลือจากการสึกกร่อน นักธรณีวิทยาเรียกแท่งหินลักษณะดังกล่าวนี้ว่า"โมนูเมนต์"(โมนูเมนต์) ซึ่งมีลักษณะคล้ายสิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุยษ์เช่น ตึกสูง หินแท่งรูปร่างแปลกตาจำนวนมากเหล่านี้ถูกเรียกขานว่า"หินรูปประสาท"ซึ่งเป็นแท่งหินที่มีลักษณะยอดราบ หรือเรียกอีกอย่างเนิน"เมซา"(mesa) สูงกว่า 300 เมตร และด้านบนมีหินคล้ายใบเสมาปรากฏอยู่ นอกจากนี้ยังมี"หินรูปถุงมือ"ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินยอดป้านดูคล้ายนิ้วมือทั้งสี่ ไม่ไกลมีแท่งหินรูป"แม่ไก่ในรัง" ถัดมาเป็น"เนินยอดบ้านเมอร์ริค"และ"เนินยอดบ้านมิตเชล" และมี"หินรูปแม่อธิการ"และ"หินแม่ชีทั้งสาม"ซึ่งทั้งสองเนินเป็นหินที่สูงที่สุดในกลุ่มแท่งหิน สูงกว่า 245 เมตร

พักที่ Bluff Dwellings Resort เตียงควีนไซส์ 2 เตียง ห้องน้ำในตัว หรือเทียบเท่า

17 พฤษภาคม 2566 : Canyonlands

  ในวันนี้จะเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติ Canyonlands เป็นอุทยานแห่งชาติของอเมริกาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูทาห์ ใกล้กับเมืองโมอับ เป็นอีกหนึ่งอุทยานที่มีภูมิทัศน์อันงดงามและโดดเด่น หุบเขา ริมฝั่งแม่น้ำโคโลราโด แม่น้ำกรีน และแม่น้ำสาขาอื่นๆ ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติโดยประธานาธิบดีลินดอน จอห์นสัน เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2507 

  ภายในอุทยานแบ่งออกเป็นสี่เขต ได้แก่ Island in the Sky, Needles, Maze และ Combined rivers พื้นที่แต่ละแห่งยังมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ซึ่งนักเขียนชื่อดังเอ็ดเวิร์ด แอบบีย์ ผู้มาเยือนสถานที่นี้บ่อยๆ อธิบายว่า แคนยอนแลนด์เป็น "สถานที่มหัศจรรย์ และแปลกประหลาดที่สุดในโลก ไม่มีอะไรที่เหมือนกับที่นี่อีกแล้ว"

  เที่ยวชม Mesa Arch หนึ่งในไฮไลท์ของทริปนี้ เป็นสะพานหินโค้งขนาดมหึมา เป็นภาพสัญลักษ์ของอุทยานแห่งนี้เลยทีเดียว จากนั้นเที่ยวต่อตามจุดต่างๆ อาทิ Grand View Point Overlook, Shafer Trail, The Needles, Dead Horse Point State Park, White Rim Trail และ Upheaval Dome

พักที่ Best Western Plus Greenwell Inn เตียงควีนไซส์ 2 เตียง ห้องน้ำในตัว หรือเทียบเท่า

18 พฤษภาคม 2566 : Arches National Park

  เช้าวันนี้จะเที่ยวแบบเต็มวันในอุทยานแห่งชาติอาร์ช (Arches National Park) แม้ว่าจะเป็นอุทยานเล็กๆ มีเนื้อที่ไม่มาก แต่มีทิวทัศน์ที่งดงามตระการตาอย่างน่าทึ่ง ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติของอเมริกาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 1971 ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมชมมากกว่า 2 ล้านคน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา   ที่นี่เป็นบันทึกหน้าสำคัญทางธรณีวิทยา เป็นที่ชุมนุมของซุ้มหินโค้งหรือทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่าอาร์ช (Arch) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถึงกว่า 2000 แห่ง  มีขนาดน้อยใหญ่  รูปร่างต่าง ๆ กัน

  ซุ้มหินโค้งเกิดขึ้นได้อย่างไรจึงสามารถยืนหยัดท้าทายกฎของแรงโน้มถ่วงเป็นเวลานับเป็นล้านๆ ปี  ที่บริเวณนี้เมื่อหลายล้านปีก่อนเคยอยู่ใต้ท้องทะเล จึงมีชั้นเกลือสะสมอยู่ด้านล่างเรียกว่า salt bed  จากนั้นจึงมีการทับถมของชั้นหินทรายซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า   เมื่อกาลเวลาผ่านไป ชั้นหินส่วนนี้กลายเป็นส่วนของเปลือกโลก ซึ่งผุกร่อนไปตามเวลา จากน้ำ ลม และหิมะ กัดกร่อนชั้นเกลือด้านล่างทรุดตัวลงและถูกชะล้างไปเร็วกว่าชั้นหินด้านบน   เมื่อกัดเซาะไปเรื่อย ๆ จึงเกิดเป็นช่อง เป็นรู จนกลายเป็นรูปร่างคล้ายสะพานหินเหมือนที่เห็นในปัจจุบัน 

  สะพานหินโค้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ Delicate Arch ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุด การเที่ยวชมต้องเดินเท้าเข้าไปเป็นระยะทางราวสองกิโลเมตร ภาพที่ได้เห็นตรงหน้า เป็นธรรมชาติที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้เลยทีเดียว รวมทั้ง Landscape arch ที่งดงามอย่างน่าทึ่งโดยต้องเดินเท้าเข้าไป 1.3 กิโลเมตร  นอกจากนี้ยังมีเทรลเดินไปชมไฮไลท์ต่างๆ ภายในอุทยานอีกมากมาย อาทิ Windows Section ซุ้มหินโค้งคู่, Double Arch, Park Avenue, Fiery Furnace Overlook, Garden of Eden และ Balanced Rock

พักที่ Best Western Plus Greenwell Inn เตียงควีนไซส์ 2 เตียง ห้องน้ำในตัว หรือเทียบเท่า

19 พฤษภาคม 2566 : Salt Lake City

  เช้า เดินทางกลับเข้าเมือง Salt Lake City ใช้เวลา 5 ชั่วโมง บ่ายไปชมทะเลเกลือ The Great Salt Lake ทะเลสาบใหญ่อันดับแปดของโลก ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา และเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตก มีความลึกเฉลี่ยเพียง 5 เมตร ในอดีตเคยลึกกว่านี้มาก แต่เมื่อน้ำในทะเลสาบแห้งลงทำให้มีความเค็มของเกลือสูงและลงในลอยตัวในน้ำได้อย่างไม่จม บางแห่งน้ำแห้งเห็นแต่ผลึกเกลือสีขาว สามารถนำรถลงไปได้อย่างสบาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและถ่ายภาพยอดนิยมมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง โดยแร่ธาตุเกลือต่างๆ ไหลมาจากแม่น้ำสามแห่ง ได้แก่ แม่น้ำจอร์แดน เวเบอร์ และแบร์ สะสมแร่ธาตุประมาณ 1.1 ล้านตันในทะเลสาบต่อปี ทะเลสาบนี้ถูกเรียกว่า "ทะเลเดดซีของอเมริกา"

พักที่โรงแรม Best Western Plus Airport Inn & Suites เตียงควีนไซส์ 2 เตียง ห้องน้ำในตัว หรือเทียบเท่า

20 พฤษภาคม 2566 : ซอล์ทเลคซิตี้ - ซานฟรานซิสโก

06.00 เช็กอินที่สนามบินซอล์ทเลคซิตี้ 

08.00 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน UA5736 จากซอล์ทเลคซิตี้ 

09.17 เดินทางถึงสนามบินซานฟรานซิสโก อาคาร 3 เดินทางไปเที่ยวชม สะพานโกลเดนเกต สัญลักษณ์ของ ซานฟรานซิสโก (San Francisco) สะพานแขวนสีแดงอันโด่นเด่น เชื่อมต่อตัวเมืองซานฟรานซิสโก กับ มาริน เคาน์ตี้ (Marin County) พาดผ่าน อ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Bay) ตัวสะพานยาว 1,280 เมตร กว้าง 27 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1933 และเปิดให้ใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ปี  ค.ศ. 1937 นอกจากจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งแล้ว ครั้งหนึ่งยังเคยเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกอีกด้วย

พักที่ DoubleTree by Hilton San Francisco Airport North เตียงควีนไซส์ 2 เตียง ห้องน้ำในตัว หรือเทียบเท่า

 

21 พฤษภาคม 2566 : ซานฟรานซิสโก

  หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ไปเที่ยวชมสวนสาธารณะโกลเด้นเกต (Golden Gate Park) สวนสาธารณะใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในซานฟรานซิสโก ในพื้นที่กว่า 1,017 เอเคอร์ โดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์ (Conservatory of Flowers), สวนญี่ปุ่น (Japanese Tea Garden), พิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งมีชีวิต (Academy of Sciences), AIDS Memorial Grove, พิพิธภัณฑ์ de Young Museum และอื่นๆ อีกมามาย นอกจากนี้ยังมีเส้นทางให้เดินเล่นและขี่จักรยานริมอ่าว ผ่านวิวอันสวยงามของสะพานโกลเดนเกต

  ถนนแคลิฟอร์เนีย (California Street) ถนนเส้นที่ยาวที่สุดในเมืองซานฟรานซิสโก มีระยะทางประมาณ 8.4 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นถนนเส้นแรกที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองไปยังทางขึ้นไฮเวย์ของอเมริกา บรรยากาศรอบๆ รายล้อมไปด้วยตึกอาคารต่างๆ บนถนนมีเส้นทางรถรางสุดคลาสสิกที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของถนนเส้นนี้  

  จากนั้นไปเที่ยวชม ไชน่าทาวน์ (Chinatown San Francisco) ตั้งอยู่บนทางแยกของถนน Grant Avenue และ Bush Street ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1848 นับเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวจีนที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือ ที่นี่คุณจะได้พบกับกลิ่นอายวัฒนธรรมจีน และสถาปัตยกรรมแบบจีนตลอดทั้งย่าน เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารอร่อยที่ชวนให้ลิ้มลองมากมาย

  บ่าย เดินทางไปเที่ยวต่อที่ Fisherman's Whaf เป็นท่าเรือชาวประมงเก่าแก่ที่ปัจจุบันพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม มีร้านค้า ร้านขนม และร้านอาหารทะเลสดๆ แวะชม Pier 39 จุดชมสิงโตทะเล และที่นี่ยังมีสวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ อีกมากมาย

  เย็น เดินทางไปชม Twin Peaks จุดชมวิวบนเนินเขาสองลูกที่มีความสูง 900 เมตร ทำให้เห็นทิวทัศน์ของเมืองซานฟรานซิสโกได้กว้างไกลไปจนถึงตัวอ่าว มีเส้นทางรถยนต์โค้งคดเคี้ยวขึ้นไปตามเนินเขา และเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สามารถเดินจากเนินเขาทางทิศเหนือมายังทิศใต้

พักที่ DoubleTree by Hilton San Francisco Airport North เตียงควีนไซส์ 2 เตียง ห้องน้ำในตัว หรือเทียบเท่า

 

22 พฤษภาคม 2566 : ซานฟรานซิสโก

09.00 เดินทางไปสนามบินซานฟรานซิสโก

12.20 ออกเดินทางโดยสายการบิน ANA เที่ยวบิน NH7 

 

23 พฤษภาคม 2566 : โตเกียว - กรุงเทพฯ

15.25 เดินทางถึง โตเกียว นาริตะ Terminal 1

19.00 ออกเดินทางโดยสายการบิน ANA เที่ยวบิน NH805 Terminal 1

23.45 ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพถ่ายประทับใจที่จะอยู่ในความทรงจำดีๆ ไปอีกนานแสนนาน

Z9X_6097.jpg
Z9X_2917.jpg
Z9X_8206.jpg
Z90_1210.jpg
Z90_1532.jpg
Z9X_4694.jpg
landscape arch.jpg
Z9X_8740.jpg
DSC_9594.jpg
Z90_2080.jpg
Z90_1515.jpg
Golden Gate.jpg
bottom of page