top of page
  • ไทยแลนด์โฟโต้ทัวร์  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08113 

  • บัตรอนุญาตผู้นำเที่ยว ( Tour Leader ) นำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก เลขที่ 12.0150 จากกรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  • แชทพูดคุยกับทีมงานของเราผ่านทาง line  คลิกที่นี่

ทะเลสาบไบคาลฤดูหนาว

ทะเลสาบน้ำแข็งสวยที่สุดในโลก!
10-17 กุมภาพันธ์ 2568 ว่าง 8 ที่

นำทริปและถ่ายภาพโดยอาจารย์ ประสิทธิ์ จันเสรีกร
P2147385.jpg

ทัวร์เจาะลึกทะเลสาบไบคาล ทัวร์เดียวที่พาคุณเที่ยวทั่วครบทุกจุดตั้งแต่เหนือจรดใต้ ตื่นตาตื่นใจกับทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุด ยาวที่สุด และลึกที่สุดในโลก! สัมผัสกับความมหัศจรรย์และงดงามของทะเลสาบไบคาลในฤดูหนาว น้ำในทะเลสาบกลายเป็นผืนน้ำแข็งที่หนาจนสามารถขับรถแล่นลงไปได้ ทิวทัศน์ที่งดงามจะสร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม ทะเลสาบไบคาลตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ 25 ล้านปีที่แล้ว ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 637 กิโลเมตรใกล้เคียงกับเส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปถึงเชียงใหม่ ปัจจุบันทะเลสาบไบคาลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ถ่ายภาพกันอย่างสนุกเต็มอิ่ม 8 วัน 7 คืน นำทริปโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร และทีมงานไกด์ท้องถิ่น

ค่าทัวร์ ท่านละ 97,000 บาท , มัดจำเมื่อจองทัวร์ 25,000 บาท ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567


เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนเดินทาง 90 วัน คืนเงินมัดจำ 100%

ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-89 วัน หักค่าใช้จ่ายตามจริง

ยกเลิกก่อนเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินทุกกรณี

ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด สายการบิน S7 (บินตรง)
ค่าที่พัก 7 คืน โรงแรมและเกสเฮ้าส์ ตามโปรแกรม ( พักห้องละ 2 ท่าน มีห้องน้ำในตัว )
ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม 

ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม

ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามโปรแกรม
ค่าประกันเดินทางวงเงิน 1,500,000 บาท

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด (ไม่เกิน 23 กิโลกรุม)

ค่าทิปทีมงาน คนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

 

วีซ่า : คนไทยถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องขอวีซ่า

 

พาหนะเดินทาง

รถบัสปรับอากาศ เดินทางระหว่างเมืองอีร์คุตสค์ถึงทะเลสาบไบคาล

รถตู้ท้องถิ่นสำหรับวิ่งในทะเลสาบน้ำแข็ง นั่งคันละ 4-5 ท่าน

 

ที่พัก

ในเมืองพักโรงแรมมาตรฐาน พักห้องละ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว

พักบนเกาะ เกสเฮ้าท์ พักห้องละ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว

 

อาหาร

รวมอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม

ข้อควรทราบ
1. เดือนกุมภาพันธ์ที่ทะเลสาบไบคาล เป็นฤดูหนาว อุณหภูมิกลางวันประมาณ -10 องศา
2. ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อมทุกอย่าง อาทิ ลองจอนด์ เสื้อขนเป็ด ถุงมือ หมวก ที่ปิดหู ผ้าพันคอ ถุงเท้าหนาๆ และรองเท้าชนิดกันความเย็น

3. กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ สูงไม่เกิน 22 นิ้ว น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม

4. บนพื้นน้ำแข็งบางแห่งอาจจะลื่น การเดินเที่ยวต้องเดินช้าๆ ก้าวสั้นๆ หรือสวมพื้นรองเท้าที่มีปุ่มเหล็ก จะช่วยกันลื่นได้ หาซื้อได้ที่ shopee หรือ Lazada 

101.jpg
baikal2.JPG
IMG_1295.JPG

กำหนดการ  ( จุดท่องเที่ยวต่างๆ อาจสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน )

10 กุมภาพันธ์ 2568 กรุงเทพฯ - อีร์คุตสค์
09.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์สายการบิน S7
12.10 ออกเดินทางโดยสายการบิน S7 เที่ยวบิน 6308 บินตรงสู่เมืองอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย ( 6 ชั่วโมง 45 นาที )
19.45 เดินทางถึงเมืองอีร์คุตสค์ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับทะเลสาบไบคาลมากที่สุด
พักที่โรงแรม Empire Hotel  หรือเทียบเท่า (ฟรี WiFi )

*คืนแรกไม่รวมอาหารค่ำ

P2199944.jpg
DSC_3268.jpg

11 กุมภาพันธ์ 2568 ทะเลสาบไบคาล Olkhon Island - Khoboiหลังอาหารเช้า เดินทางด้วยรถทัวร์ไปที่พักฝั่งตรงข้ามกับเกาะ  Olkhon Island ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถตู้เล็ก นั่งคันละ 5-6 ท่าน เดินทางข้ามทะเลสาบที่กลายเป็นแผ่นน้ำแข็งหนา โดยทะเลสาบจะเริ่มกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งราวต้นเดือนมกราคม และเพิ่มความหนาอย่างรวดเร็วจากสภาพอากาศที่เย็นจัด กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์จะหนาจนรองรับน้ำหนักได้มากถึง 20 ตัน รถยนต์สามารถแล่นในพื้นน้ำแข็งได้อย่างสบาย จุดหมายหลักคือเกาะ Olkhon Island เกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางความยาวของทะเลสาบไบคาล ตัวเกาะยาวมากถึง 75 กิโลโมตร  บริเวณรอบๆ เกาะมีทิวทัศน์ที่งดงามแปลกตา แวะ Burkhan caper รอถ่ายภาพแสงสีพระอาทิตย์ตกอันงดงาม โดยมีแผ่นน้ำแข็งเป็นฉากหน้า เป็นภาพอันน่าประทับใจแรกสุดของทริปนี้ จากนั้นเดินทางกลับเข้าท่ีพัก รับประทานอาหารค่ำ

พักที่เกสเฮ้าส์ Admiral guesthouse มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน

DSC_2074.jpg
P2126182.jpg
P2137160.jpg

12 กุมภาพันธ์ 2568  Olkhon Island

  05.30 นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เดินทางขึ้นเหนือไปตามเส้นทางออฟโรด ข้ามฟากไปทางข้ามฝั่งตะวันออก ( 1-2 ชั่วโมง ) เพื่อชมและถ่ายภาพทิวทัศน์ทะเลสาบขณะพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม เป็นหนึ่งในอันซีนไบคาลที่นักท่องเที่ยวน้อยคนจะได้มาถึงพื้นที่แถบนี้ ระหว่างที่ท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นทีละน้อย แสงสีเช้าวันใหม่จะกระทบกับแผ่นน้ำแข็งปรากฏเป็นสีทองอย่างน่าอัศจรรย์ มีมุมที่งดงามให้ถ่ายภาพมากมาย จากนั้นเดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง กลับถึงที่พักประมาณ 12.00 น. บ่ายอิสระพักผ่อนตามอัธยาศรัย

    เย็น เดินทางไปชมแสงสีพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและน้ำแข็งในทะเลสาบ จากนั้นกลับที่พักรับประทานอาหารค่ำ
พักที่เกสเฮ้าส์ Admiral guesthouse มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน

P2200203.jpg
P2147642.jpg

13 กุมภาพันธ์ 2568  Olkhon Island

    หลังอาหารเช้า เช็กเอ้าท์ออกจากที่พัก แล้วเดินทางขึ้นเหนือไปยัง Olkhon Island เที่ยวชมถ้ำน้ำแข็งที่งดงามและแปลกตา อาทิ Sgaan-Khushun cape, Khoboi cape  มีมุมให้ถ่ายภาพหลากหลาย ทางตอนเหนือจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์แผ่นน้ำแข็งจำนวนมหาศาลที่แปรสภาพมาจากคลื่นในทะเล เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากทีเดียว เราจะมีเวลาถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่ม ( อาหารกลางวันซุปปลาหรือเนื้อและขนมปัง พร้อมชาและกาแฟที่ต้มด้วยฟืนกลางแผ่นน้ำแข็ง )

    ระหว่างเดินทางกลับ พักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง จากนั้นเดินทางกลับที่พัก เย็นเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามน่าประทับใจ จากนั้นเดินทางกลับเข้าท่ีพัก รับประทานอาหารค่ำ

พักที่เกสเฮ้าส์ Yga guesthouse มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน

P2158399.jpg
P2221424.jpg
P2136744.jpg

14 กุมภาพันธ์ 2568  Olkhon Island

   วันนี้ต้องตื่นเช้าก่อนฟ้าสว่างอีกหนึ่งวัน เพื่อเดินทางไปชมแสงสียามเช้าท่ีเกาะ Elenka island เกาะหินเล็กๆ กลางทะเลสาบ มีปลายเกาะที่ดูเหมือนหางมังกร เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของทะเลสาบไบคาล จากนั้นกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า 

   จากนั้นเดินทางลงใต้ เที่ยวชมและถ่ายภาพถ้ำน้ำแข็งที่มีอยู่มากมาย และเปลี่ยนแปลงไปทุกปี สนุกสนานกับการเข้าไปถ่ายภาพในโพรงถ้ำน้ำแข็งที่มีแท่งน้ำแข็งรูปทรงแปลกตาจำนวนนับไม่ถ้วน ถ่ายภาพกันสนุกแบบไม่รู้เบื่อ

   บ่ายเดินทางไปทางตอนใต้ของเกาะ Olkhon เที่ยวชมทะเลสาบบับเบิ้ล ตื่นตาตื่นใจกับฟองแก๊สมีเทนที่ผุดขึ้นมาจากใต้น้ำแล้วกลายเป็นฟองอากาศที่แข็งตัวอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็ง เดินชมและถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนาน จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันริมทะเลสาบแผ่นน้ำแข็ง

   เย็น เดินทางกลับที่พักรับประทานอาหารค่ำ

พักที่เกสเฮ้าส์ Yga guesthouse มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน

15 กุมภาพันธ์ 2568  Olkhon Island

   หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางค้นหาถ้ำน้ำแข็งตามจุดต่างๆ ทางเหนือหรือใต้ (สถานที่จะเปลี่ยนแปลงไปทุกปี) มีมุมที่สวยงามให้ถ่ายภาพมากมายตลอดทั้งวัน และรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

   เย็น เดินทางกลับที่พักรับประทานอาหารค่ำ

พักที่เกสเฮ้าส์ Yga guesthouse มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน

P2126521.jpg
P2158687.jpg

18 กุมภาพันธ์ 2568  อีร์คุตสค์
หลังอาหารเช้า เดินทางกลับเมืองอีร์คุตสค์ รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง แวะเที่ยวชมโบสถ์ Kazansky church โบสถ์เก่าแก่ที่มีความงดงามอลังการมาก
เย็น รับประทานอาหารค่ำ และพักที่โรงแรม Empire Hotel  หรือเทียบเท่า (ฟรี WiFi )

17 กุมภาพันธ์ 2568 อีร์คุตสค์ - กรุงเทพฯ
หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปสนามบิน
10.10 ออกเดินทางโดยสายการบิน S7 เที่ยวบิน 6309 บินตรงกลับกรุงเทพฯ ( 6 ชั่วโมง 25 นาที )
15.30 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพประทับใจ

P2231851.jpg
P2148016.jpg
P2221390.jpg
DOM_8039.jpg
DSC_4561.jpg
bottom of page