top of page
 • ไทยแลนด์โฟโต้ทัวร์  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08113 

 • บัตรอนุญาตผู้นำเที่ยว ( Tour Leader ) นำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก เลขที่ 12.0150 จากกรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • แชทพูดคุยกับทีมงานของเราผ่านทาง line  คลิกที่นี่

New Zealand

เจาะลึกนิวซีแลนด์ เกาะใต้
ช่วงเวลาดีที่สุดในรอบปี

ฤดูดอกไม้บานสะพรั่ง 13 วัน 10 คืน
 12-23 ธันวาคม 2567 ท่านละ 136,000 บาท 

รับเพียง 12 ท่าน เต็ม )

Lupins44.jpg
new zealand map.jpg

ฤดูดอกไม้บานเดือนธันวาคมที่นิวซีแลนด์ เป็นช่วงเวลาที่งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ อากาศเย็นสบาย เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด ในทริปนี้การเดินทางแบบเจาะลึก ทริปเดียวเที่ยวครบ เริ่มจากไครสต์เชิร์ซ ขึ้นเหนือไปยังคาสเซิลฮิลล์ ทุ่งปราสาทหินในเขตอุทยาน Arthur's Pass เทือกเขาสูงที่มีภูมิประเทศอันสวยงาม ชม Franz Josef Glacier และ Fox Glacier ภูเขาธารน้ำแข็งลือชื่อแห่งนิวซีแลนด์ ล่องเรือมิลฟอร์ดซาวด์สัญลักษณ์แห่งนิวซีแลนด์ เม้าท์คุกภูเขาสูงที่สุดของนิวซีแลนด์ ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์รอบทะเลสาบวานากา ทะเลสาบเทคาโป โอบล้อมไปด้วยทุ่งดอกลูปินตระการตา ชมฟาร์มลาแวนเดอร์ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ เที่ยวชมเมืองควีนทาวน์ เมืองแอร์โรว์ทาวน์ เมืองดูนีดิน ล่องเรือชมโลมา เพนกวินและนกยักษ์อัลบราทรอด มหัศจรรย์ถ้ำหนอนเรืองแสง ป่าเฟิร์นแห่งนิวซีแลนด์ และอื่นๆ อีกมากมาย นำทริปและถ่ายภาพให้สมาชิกโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร 

 

bus.jpg

พาหนะการเดินทาง : รถมินิบัส

ค่าใช้จ่าย

136,000 บาท ( ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ,ที่พักบางแห่งมีห้องครัว ไม่มีอาหารเช้า)

***สมาชิกเก่า ลดท่านละ 3,000 บาท

***มีวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์แล้ว ลดท่านละ 6,000 บาท

***ออกตั๋วเครื่องบินเอง กรุงเทพฯ - ไครสต์เชิร์ช ลดท่านละ 36,000 บาท

***กรณีเดินทางท่านเดียว หลังจากจองทัวร์แล้ว ทีมงานจะประกาศรับรูมเมทให้ หากไม่มีต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 38,000 บาท

จองทัวร์ ชำระมัดจำทัวร์ 60,000 บาทในวันจองทัวร์


ค่าใช้จ่ายรวม

 • ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - ไครสต์เชิร์ช 

 • โรงแรมทุกแห่งตามโปรแกรม พร้อมอาหารเช้า (พักห้องละ 2 ท่าน) ,ที่พักบางแห่งมีห้องครัว ไม่มีอาหารเช้า

 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรม

 • รถแวนนำเที่ยวตามโปรแกรม

 • ค่าขอวีซ่านิวซีแลนด์ 

 • ประกันเดินทาง วงเงิน 3,000,000 บาท


ค่าใช้จ่ายไม่รวม

1. ที่พักบางแห่งมีห้องครัว ไม่มีอาหารเช้า
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ระบุรวมในค่าทริป


อาหาร

 • ประเทศนิวซีแลนด์ เข้มงวดในการนำอาหารทุกชนิดเข้าประเทศ หากต้องการต้องเป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีฉลากภาษาอังกฤษกำกับชัดเจนเท่านั้น และต้องสำแดงขณะผ่าน ตม

 • พักห้องละ 2 ท่าน มีทั้งแบบเตียงคู่และเตียงเดี่ยว (พักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

 • ระหว่างเดินทางจะแวะที่ร้านอาหาร และช้อปปิ้งซื้ออาหารที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมบางแห่งมีห้องอาหารค่ำ


วีซ่า ก่อนเดินทาง 90 วัน ทีมงานจะเรียกเก็บเอกสารสำหรับยื่นวีซ่ากลุ่ม eVISA ( ไม่ต้องไปแสดงตัว , ไม่ต้องใช้ Passport เล่มจริง เป็นการยื่นวีซ่าออนไลน์ )

 

NZ1_0573.jpg

กำหนดการเดินทาง
*วันเดินทางทีมงานส่งทัวร์ อำนวยความสะดวกในการเช็กอินที่สนามบิน หัวหน้าทัวร์รอรับคณะที่สนามบินไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์

*ช่วงที่เดิมทางเป็นฤดูซัมเมอร์ พระอาทิตย์ขึ้น 06.00 / พระอาทิตย์ตก 21.00 ( สว่าง 15-16 ชั่วโมง )

อุณหภูมิประมาณ 15-25 องศา)

*ทริปนี้มีนำสมาชิกเดินเทรลเที่ยวชมธรรมชาติหลายแห่ง สมาชิกควรมีสุขภาพแข็งแรงดี เดินเที่้ยวได้สะดวก

12 ธันวาคม 2567 กรุงเทพ
15.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์สายการบินไทย 
18.00 ออกเดินทาง
โดยสายการบิน Qantas เที่ยวบิน  QF296

13 ธันวาคม 2567  เมลเบิร์น - ไครสต์เชิร์ช - น้ำตก Devils  Punchbowl Arthur's Pass

07.30 เดินทางถึงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

10.30 ออกเดินทางต่อโดยสายการบิน Qantas เที่ยวบิน QF 137 

15.40 เดินทางถึงเมืองไครสต์เชิร์ช แวะซ้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต จากนั้นเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ Arthur's Pass National Park

   นำท่านชมน้ำตก Devils  Punchbowl Waterfall หนึ่งในน้ำตกสวยที่สุดของนิวซีแลนด์ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ใช้เวลาเดินไปกลับประมาณ 1 ชั่วโมง

พักที่ The Bealey Hotel หรือเทียบเท่า

DSC_5455.jpg
NZ1_8437.jpg
Franz Josef Glacier.jpg

14 ธันวาคม 2567  Franz Josef Glacier - Westland Tai Poutini National Park 

   หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางไปทางตะวันตก ผ่านเทือกเขาสูงจนถึงชายฝั่งทะเล แวะถ่ายภาพในจุดที่มีธรรมชาติสวยงาม ถนนจะลัดเลียบไปตามฝั่งทะเลทัสมาน จนถึง Franz Josef Glacier  ( เดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง ) สถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังของนิวซีแลนด์ เป็นธารน้ำแข็งบนเทือกเขาสูงยาวกว่าสิบกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Westland Tai Poutini National Park นำท่านเดินเทรลผ่านผืนป่าดิบชื้นแห่งนิวซีแลนด์บนเส้นทางเดินที่จัดทำอย่างดี บางช่วงผ่านสะพานสลิงข้ามลำธารที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง ไปจนถึงจุดชมวิวที่มองเห็นธารน้ำแข็ง Franz Josef Glacier ได้อย่างชัดเจน

   เย็นเดินทางไปเที่ยวชมทะเลสาบ Lake​ Matheson อีกหนึ่งไฮไลท์ของทริปนี้​ เส้นทางเดินได้เป็นวงกลม มีจุดชมวิวที่สวยงานรอบทะเลสาบ โดยมีจุดสวยที่สุดชื่อ Reflection Island มองเห็นยอดเขาเม้าท์คุก และกลาเซียร์น้ำแข็ง กับเงาสะท้อนน้ำในทะเลสาบ ในช่วงพระอาทิตย์ตก หากอากาศดีจะมองเห็นยอดเขาหิมะจะเป็นสีทองอย่างสวยงาม 

พักที่ Fox Glacier Lodge  หรือเทียบเท่า

NZL_9056.jpg
NZL_5739.jpg
NZL_6155.jpg

15 ธันวาคม 2567 Fox Glacier - Lake Wanaka 
   เช้าวันใหม่นำท่านไปเดินเทรลธรรมชาติที่มีชื่อเรียกว่า Minnehaha Walk เส้นทางจะผ่านป่าดิบชื้นเขียวขจี ลัดเลาะไปตามแม่น้ำฟ๊อก จนถึงจุดชมวิวริมทะเลสาบที่มองเห็น Fox​ Glacier​ นำท่านเดินชมป่าเมฆที่เขียวชะอุ่มคล้ายกับป่าเมฆบนยอดดอยอินทนนท์ โดยมีเส้นทางเดินชมสั้นๆ เพียง 500 เมตร มีมุมให้ถ่ายภาพสวยๆ มากมาย เส้นทางจะไปสุดที่ปลายธารน้ำแข็ง ซึ่งในอดีตธารน้ำแข็งส่วนปลายสุดจะอยู่ใกล้มาก แต่จากสภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งละลายไปเป็นจำนวนมาก

   เย็นเดินทางไปชมธารน้ำแข็ง Fox​ Glacier ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนและสวยงามจากจุดชมวิว และช่วงกลางคืนหากโชคดีท้องฟ้าเปิดจะนำท่านไปชมและถ่ายภาพทางช้างเผือกกับดาวล้านดวงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนื่องจากสภาพอากาศที่ยอดเยี่ยมไร้มลภาวะใดๆ ของนิวซีแลนด์

พักที่ Fox Glacier Lodge หรือเทียบเท่า

NZ1_8563.jpg
NZ1_8351-Enhanced-NR.jpg
NZ1_8676.jpg
NZ1_0027.jpg

16 ธันวาคม 2567  Lake Wanaka Wanaka Lavender Farm

  หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางต่อไปทะเลสาบวานาก้า มีพื้นที่ทะเลสาบมากถึง 192 ตารางกิโลเมตร อยู่บริเวณตีนเขา Southern Alps เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องกีฬาฤดูหนาว แต่ในฤดูร้อน ทะเลสาบ Wanaka เป็นศูนย์กลางกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย โดยเฉพาะเส้นทางเดินป่ายาวหลายกิโลเมตร สามารถเช่าจักรยานปั่นรอบทะเลสาบได้ หรือจะใช้เส้นทางเดินขึ้นเขาไปชมวิวพาโนรามาอันงดงาม 
   บ่ายนำท่านชมสวนลาเวนเดอร์สวยที่สุดในนิวซีแลนด์ Wanaka Lavender Farm มีการจัดแต่งสวนอย่างสวยงาม มีมุมเก๋ๆ ให้ถ่ายภาพมากมาย ในฟาร์มยังมีดอกไม้นานาชนิด และสัตว์เลี้ยงต่างๆ ที่ให้เดินชมและถ่ายภาพได้อย่างใกล้ชิด พลาดไม่ได้กับการลองชิมไอศกรีมรสลาเวนเดอร์แสนอร่อย

   ไฮไลท์อย่างหนึ่งของทะเลสาบวานาก้าคือ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวในทะเลสาบ เป็นภาพสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของทะเลสาบแห่งนี้ และเป็นอีกหนึ่งเช็กอินที่พลาดไม่ได้

   พักที่ Edgewater Hote หรือเทียบเท่า

nz8.jpg
NZ1_9063.jpg
ICE_7910 2-Edit.jpg

17 ธันวาคม 2567 แอร์โรว์ทาวน์ - ควีนส์ทาวน์  

    หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางลงใต้ จุดหมายแรกของวันนี้คือเมืองเล็กๆ แสนน่ารักชื่อ แอร์โรว์ทาวน์ ม้จะเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่บ้านทุกหลังตกแต่งอย่างสวยงาม มีร้านค้า ร้านอาหาร และมุมเก๋ๆ ให้ถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่ม 
    บ่ายเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาทางเกาะใต้ เป็นเมืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดส์ออฟเดอะริงส์ ควีนส์ทาวน์มีทั้งทุ่งหญ้าเขียวขจี เทือกเขาสูง ฟาร์มแกะ และทะเลสาบสีเขียวมรกตชื่อ วาคาติปู นอกจากนี้ควีนส์ทาวน์ยังมีชื่อเสียงเรื่องแร่เพชรที่งดงาม มีกิจกรรมให้ผจญภัยได้ตลอดทั้งปี นับเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์

    หลักจากเช็กอินเข้าที่พัก จะขึ้นกระเช้า Queenstown Gondola ชมวิวตัวเมืองและทะเลสาบจากมุมสูง  มองเห็นวิวทะเลสาบวาคาติปูและเมืองควีนส์ทาวน์ โดยมีฉากหลังเป็นทิวเขาสูงทอดตัวยาวเหยียด เป็นมุมมองพาโนรามาที่งดงามมากทีเดียว 

   เย็น อิสระเดินเล่นชมเมืองควีนส์ทาวน์ (โรงแรมตั้งอยู่ริมทะเลสาบย่านใจกลางเมือง) มีร้านค้า ร้านอาหาร มากมาย

พักโรงแรม Blue Peaks Lodge   หรือเทียบเท่า

NZ1_9664.jpg
NZ1_9684.jpg

18 ธันวาคม 2567  บันจี้จั๊มแห่งแรกของโลก - ทะเลสาบเทอะเนา - มิลฟอร์ด ซาวด์
   หลังอาหารเช้าที่โรงแรม แวะเที่ยวชมสถานที่กระโดดบันจี้จั๊มแห่งแรกของโลก ตั้งอยู่บนโตรกผาลึกสูงนับร้อยเมตร หากไม่กลัวความสูง สามารถลองสัมผัสกับสุดยอดประสบการณ์โดดบันจี้จั๊มด้วยตัวคุณเอง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทริป)  
    จากนั้นเราจะเดินทางมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบเทอะเนา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ สภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาที่ถูกน้ำแข็งละลายกัดเซาะเป็นร่องเขาและหน้าผาที่สูงชัน โอบล้อมทะเลสาบที่ลึกเขาไปนับสิบกิโลเมตร เรียกกันว่า “ฟยอร์ด (Fjord)” ถ่ายภาพกันจนเต็มอิ่มเราจะเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่สถานที่ท่องเที่ยว
อันโด่งดังและมีชื่อเสียงมากที่สุดในนิวซีแลนด์ นั่นคือ มิลฟอร์ด ซาวด์ นำท่านล่องเรือชมผืนน้ำส่วนหนึ่งของงทะเลแทสมัน โอบล้อมด้วยหุบเขาที่แคบและมีหน้าผาสูงชัน อีกทั้งยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน และสายน้ำของน้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาสูงชันลงสู่ผืนทะเลสาบ เป็นภาพที่งดงามน่าประทับใจในวันนี้

   พักที่ Distinction Luxmore Hotel Te Anau หรือเทียบเท่า

ICE_9539-Edit.jpg
NZD_DJI_138-Edit.jpg

19 ธันวาคม 2567  ถ้ำหนอนเรืองแสง ดูนาดีน

   หลังอาหารเช้า นำท่านสัมผัสประสบการณ์โลกใต้ดินอันลึกลับด้วยทัวร์ถ้ำพร้อมไกด์ผ่านสายน้ำที่ไหลเชี่ยวของลำธารใต้ดิน ก่อนที่จะล่องลอยไปในความมืดอันเงียบสงบภายใต้แสงระยิบระยับของหนอนเรืองแสงหลายร้อยตัว การเดินทางไปถ้ำ Te Anau Glowworm เริ่มต้นด้วยการล่องเรือไปยังชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ Te Anau บนเรือสำราญที่มีทิวทัศน์สวยงามลำหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ

  ภายในถ้ำจัดแสดงให้ความรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยานี้  ไกด์จะชี้ให้เห็นไฮไลท์และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับถ้ำและประวัติศาสตร์ของถ้ำ โลกใต้ดินแห่งนี้สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ถ้ำแห่งนี้ยังอายุน้อยมาก (12,000 ปี) และยังคงถูกกัดกร่อนด้วยพลังของแม่น้ำที่ไหลผ่าน ผลลัพธ์ที่ได้คือทางเดินหินปูนที่คดเคี้ยวซึ่งเต็มไปด้วยหินแกะสลัก อ่างน้ำวน และน้ำตกใต้ดินที่ส่งเสียงคำราม ลึกเข้าไปในถ้ำ นอกเหนือจากเสียงคำรามของน้ำ คุณจะถูกนำโดยเรือลำเล็กไปยังถ้ำที่ซ่อนอยู่อันเงียบสงบซึ่งมีหนอนเรืองแสงหลายร้อยตัวอาศัยอยู่ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในนิวซีแลนด์ ในความมืดมิดใต้ดิน จะมองเห็นการเรืองแสงวาววับอย่างน่าอัศจรรย์

  บ่าย เดินทางสู่เมืองดูนาดีน ป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาไฟที่สงบแล้วกับแนวป่าริมชายฝั่งของคาบสมุทร Otago บนเกาะเซาธ์ไอแลนด์ของนิวซีแลนด์ คุณจะได้พบกับมรดกเชื้อสายสก็อตที่สะท้อนจากอาคารเก่าแก่ เช่น วิหาร St. Pauls และสถานีรถไฟดูนิดิน

พักที่ The Victoria Hotel Dunedin หรือเทียบเท่า

Te-Anau-Glowworm-Caves-1.jpg
Dunedin.jpg
Monarch Cruises.jpg

20 ธันวาคม 2567  ดูนิดิน - ล่องเรือชมนกยักษ์อัลบราทรอด เพนกวิน โลมา - เม้าท์คุก

   หลังอาหารเช้านำท่านล่องเรือชมชีวิตสัตว์ทะเลที่หาดูได้ยาก โดยเฉพาะนกยักษ์ Albatross รวมทั้งเพนกวิน แมวน้ำ นกทะเลนานาชนิด และทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลที่สวยงาม ​

  จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเม้าท์คุก ( 4-5 ชั่วโมง ) ภูเขาที่สูงที่สุดทางเกาะใต้ มีหิมะปลุกคลุมตลอดทั้งปี และยังเป็นสถานที่ชมธารน้ำแข็งแทสมัน (Tasman Glacier) ธารน้ำแข็งจากเทือกเขาคุกที่ละลายลงสู่ทะเลสาบแทสมัน (Tasman Lake)  ภูเขาแห่งนี้มียอดเขาสูงถึง 3,754 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นยอดเขาที่สูงอันดับที่ 37 ของโลก ตั้งชื่อตามกัปตันเจมส์ คุก โดยพลเรือเอก จอห์น สโตก ในปี 1846 ซึ่งเดิมมีชื่อเรียกว่า เอารังกิ แปลว่า เขาสูงเสียดฟ้า มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี ชาวเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์เชื่อว่า เขาเอารังกิ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเทพเจ้าของเมารีสิงสถิตอยู่บนยอดเขา ระหว่างทางถนนจะลัดเลาะไปตามทะเลสาบปูคากิ เมื่อเข้าสู่เขตเม้าท์คุกจะเริ่มมองเห็นภูเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน กับวิวที่งดงามน่าประทับใจมาก

พักที่ Mt Cook The Hermitage Hotel หรือเทียบเท่า

7J5A1469-Edit.jpg
7J5A2066-Edit.jpg
ICE_4083-Edit.jpg
NZ1_0672.jpg

21 ธันวาคม 2567  เม้าท์คุก - ทะเลสาบทัสมาน - กลาเซียร์ - ทะเลสาบเทคาโป - Church of the Good Shepherd 
    เช้าวันนี้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเดินชมวิวกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็ง Tasman Glacier โดยใช้เส้นทางเดิน Hooker Valley track มองเห็นวิวภูเขาหิมะที่สวยงาม เส้นทางเดินสะดวก โดยต้องข้ามสะพาน 3 แห่งไปสุดทางที่ทะเลสาบ ฮุกเกอร์ ซึ่งเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง 
   จากนั้นเดินทางไปชมทิวทัศน์ของทะเลสาบ Tasman เส้นทางจากผ่านทิวทัศน์ภูเขาหิมะขาวโพลน หากเป็นฤดูหนาวเดือนสิงหาคม บริเวณนี้จะถูกปลกคลุมไปด้วยหิมะทั้งหมด จากลานจอดรถต้องเดินขึ้นเนินประมาณครึ่งชั่วโมง จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเม้าท์คุกแบบพาโนรามา และมองเห็นทะเลสาบทัสมานอยู่ทางด้านล่าง

   บ่ายออกจากเดินทางต่อไปยังทะเลสาบเทคาโป  สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามราวกับดินแดนในฝัน ภาพของทะเลสาบสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ที่ล้อมรอบไปด้วยแนวเทือกเขาสูงใหญ่ เป็นภาพที่ตราตรึงใจไปทั่วโลก ทะเลสาบเทคาโป เป็นทะเลสาบน้ำจืด ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขา Southern Alps ใน Mackenzie Country บนเกาะใต้ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมาจากธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนเทือกเขา เมื่อผนวกกับแร่ธาตุต่าง ๆ จึงทำให้มีสีฟ้าสวยงามราวกับทะเลสาบในเทพนิยาย เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับคู่รักที่เดินทางมาฮันนีมูน และถ่ายภาพแต่งงานกันริมทะเลสาบ

   หลังจากเช็กอินเข้าที่พัก นำท่านไปชม Church of the Good Shepherd โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างจากหินทั้งหลัง ตั้งแต่ปี 1935 รอบๆ โบสถ์มีเส้นทางเดินชมทิวทัศน์ที่สวยงาม แวดล้อมไปด้วยทุ่งดอกลูปินหลากสีสัน เป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดในรอบปี และที่นี่เป็นจุดเช็กอินที่พลาดไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาเยือนนิวซีแลนด์ นอกจากนี้พื้นที่รายรอบทะเลสาบยังมีทุ่งดอกลูปินที่งดงามอีกหลายแห่ง นำท่านชมและถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่ม

   ช่วงค่ำคืน หากท้องฟ้าเปิดบริเวณโบสถ์จะมองเห็นดาวนับล้านดวง และทางช้างเผือกได้อย่างชัดเจน และหากโชคดีมากไปกว่านั้น จะได้เห็นแสงใต้ที่หาชมได้ยากอีกด้วย ในทุกคืนจะมีนักถ่ายภาพมาตั้งกล้องรอชมปรากฏการณ์แสงใต้ในบริเวณริมทะเลสาบเป็นจำนวนมาก

พักโรงแรม Peppers Bluewater Resort​ หรือเทียบเท่า

NZ1_0738.jpg
NZ1_0909.jpg
nz lupin.jpg

22 ธันวาคม 2567  Hooker Valley Track​ ทะเลสาบเทคาโป 
    ห
ลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางขึ้นไปชมวิวบนยอดเขา Mt John University Observatory บนยอดเขามองเห็นทะเลสาบเทคาโป  และทิวเขาที่สวยงามแบบพาโนรามา 360 องศา 

   บ่ายเดินทางกลับเข้าเมืองไครสต์เชิร์ช ใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง เช็กอินเข้าที่พัก โรงแรม Novotel Christchurch Cathedral Square ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าจตุรัสใจกลางเมือง ที่นี่เป็นที่ตั้งของมหาวิหาร Christchurch Cathedral ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ และเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิก สร้างเมื่อปี คศ. 1864 เสร็จสมบูรณ์อย่างสวยงามในปี คศ. 1904 ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองพอดี เมื่อ 11 ปีก่อนมหาวิหารแห่งนี้ประสบเหตุแผ่นดินไหวและตัวมหาวิหารได้รับความเสียหายอย่างหนัก ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ คาดว่าจะเปิดใช้งานอีกครั้งในปี 2027
   
อิสระช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึก และเดินเที่ยวชมเมือง
ไครสต์เชิร์ช

พักที่โรงแรม NOVOTEL CHRISTCHURCH AIRPORT หรือเทียบเท่า

C91U4102.jpg
nz009.jpg

23 ธันวาคม 2567  ไครสต์เชิร์ช - กรุงเทพฯ
เช้า เดินทางไปสนามบิน 

04.00 เช็กอินสนามบินไครสต์เชิร์ช  
06.00 ออกเดินทางโดยสายการบิน Qantas เที่ยวบิน QF 138

07.30 เดินทางถึงซิดนีย์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

10.30 ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน QF 295
16.10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

NZ1_0295.jpg
NZ1_0355.jpg
NZ1_1137.jpg
bottom of page